adscode

YGS ile ilgili bunları mutlaka bilmelisiniz!

Adaylara Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler’den oluşan 4 farklı testin her birinden 40’ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek ve 160 dakika süre tanınacak.

 YGS ile ilgili bunları mutlaka bilmelisiniz!
Sınavlar
Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 13 Mart 2016 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. 2016-YGS'ye 2 milyon 178 bin 563 aday katılacak. Sınav, 173 il/ilçe sınav merkezinde, yaklaşık 7 bin 300 binada, 117 bin salonda, 303 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilecek. Adaylara Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler’den oluşan 4 farklı testin her birinden 40’ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek ve 160 dakika süre tanınacak.

YGS'ye girerken yanınıza neleri almalısınız? Sınava getirilmesi yasaklı şeyler neler? 

YGS'ye girerken neleri yanınıza almalısınız?
2016-YGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirsiniz.
Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. 
Sınava Giriş Belgesini kaybederseniz yenisini internetten edinebilirsiniz.

Adaylar Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Sınava girebilmeniz için 2016-YGS Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzu yanınızda bulundurmanız zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında;
 • Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.),
 • Tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge,
 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, 
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk
 • Cumhuriyeti Kimlik Kartı
özel kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2016-YGS'ye alınmaz.

Bu eşyalarla sınav salonuna giremezsiniz!

Uzun zamandan beri ÖSYM'nin sınav güvenliği kuralları gereğince adaylar ÖSYM sınavlarına hiçbir eşyayla giremiyorlar. Sınav binalarında da hiçbir eşya emanete alınmayacağından bu yasaklı eşyaları tekrar adaylara hatırlatıyoruz.

Adayların sınav binalarına;
 • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
 • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 • Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
 • Yiyecek, su hariç içecek vb. gıda maddeleriyle,
 • İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Gerekli kırtasiye malzemeleri ve su ihtiyacı ÖSYM tarafından karşılanmaktadır.

Peki sınav sonuçları nasıl hesaplanacak, ne zaman açıklanacak ve nasıl kullanılacak?

YGS puanları nasıl hesaplanacak? 
YGS’de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek.
Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekiyor. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacak.
AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS- 2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacak. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), YGS Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine YGS’de Sosyal Bilimler Testinde yer alan Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklar. Bu doğrultuda; 2016-YGS Sosyal Bilimler Testinde toplam 45 soru bulunacak. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 45 cevap alanı bulunacak. Tüm 2016-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklar . 

Hangi puanla ne yapabilirim?
Bu pazar YGS’ye girecek 2 milyondan fazla adayın tercih yapabilmek ve üniversiteli olabilmek için önlerinde aşmaları gereken iki farklı baraj var. Geçtiğimiz Aralık ayında 140'tan 150 puana çıkarılan ilk barajı aşanlar önlisans programlarını tercih edebilecek, 180 puanlık diğer barajı aşanlar ise; haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) girecekler. 

YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adaylar, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme haklarını kaybedecekler (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç).
YGS’de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecekler. Bu adaylar LYS’lere giremeyecek.
YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakkı kazanacak. YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekiyor. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekiyor.

YGS sonuçları ne zaman nasıl açıklanacak?
YGS sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)