adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

YKS hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları burada!

YÖK, YKS hakkında en çok sorulan, merak edilen soruları ve cevaplarını açıkladı. İşte YKS hakkında merak edilen her şey...

YKS hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları burada!
Eğitim

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

 

 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?

 

 1. Sınavın uygulanışı bakımından

 

Sınavın Uygulanması

Önceki Sistem

Yeni Sistem

Aylar

Mart-Haziran

Haziran

Hafta sonu

3

1

Gün

3

1

Oturum

6

3

Puan Türü

18

5

Baraj Puan

150/180

150/180

 

 

 1. Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından

 

 

Birinci Oturum

İkinci Oturum

Önceki Sistem

-Türkçe

-Temel Matematik

-Fen Bilimleri

-Sosyal Bilimler

(Toplam Soru Sayısı: 160)

-Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

-Matematik

-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

-Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

(Toplam Soru Sayısı: 340)

 

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

Yeni

Sistem

Birinci Oturum (TYT)

İkinci Oturum

-Türkçe

-Temel Matematik

(Toplam Soru Sayısı: 80)

*Bütün adayların TYT’ye girmesi zorunludur.

-Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1

(Tarih-1, Coğrafya-1)

-Matematik

-Sosyal Bilimler-2

(Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

-Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

(Toplam Soru Sayısı: 160)

 

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

 1. Temel Yeterlilik ne demektir?

 

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.

 

 1. Temel Yeterlilik Testi (TYT) hangi alanlardan soruları içerecektir?

 

TYT’ de Türkçe ve Temel Matematik alanları ile ilgili sorular yer almaktadır.

 

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

 

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

 

 1. TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

 

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

 

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunmaktadır.

 

Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur.

 

 1. TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir?

 

TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir.

 

Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.

 

 1. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

 

YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

 

TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

 

 1. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

 

Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

 

 1. Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

 

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

 

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,

 • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıması,

 • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,

 • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

 

 1. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir.

 

 1. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

 

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir.

 

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

 

 1. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

 

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

 

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

 

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal

Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

 

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

 

 

 

 1. Sınavın ikinci oturumundan sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

 

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar öğleden sonra Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

 

Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne, Sözel; Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne, Sayısal; Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

 

 1. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

 

 1. Adaylar ikinci oturumdaki testlerden hangilerini cevaplandırabilir?

 

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak;

TESTLER

Türk Dili ve

Edebiyatı-

Sosyal Bilimler-1

Sosyal Bilimler-2

Matematik

Fen Bilimleri

Sözel Puan için

 •  

 •  

 

 

Sayısal Puan için

 

 

 •  

 •  

Eşit Ağırlık Puanı için

 •  

 

 •  

 

Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için

 •  

 •  

 •  

 

Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için

 •  

 

 •  

 •  

Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için

 •  

 •  

 •  

 •  

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

 

Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

 

 1. İkinci oturumda yer alan testlerin içeriği nedir?

 

Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

 

 

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

 

TESTLER

Soru Sayısı

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Türk Dili ve Edebiyatı

24

Sosyal Bilimler-1

Tarih -1

10

Coğrafya-1

6

Toplam

40

 

Matematik Toplam

40

 

 

Sosyal Bilimler-2

 

Tarih-2

11

Coğrafya-2

11

Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)

12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

Toplam

40

 

Fen Bilimleri

Fizik

14

Kimya

13

Biyoloji

13

Toplam

40

 

Yabancı Dil Toplam

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

 

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

 

 1. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

 

 1. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

 

Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

 

 1. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

 

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sınav, 23-24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

 

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 90 dakikadır.

 

 

 

 

 

 

Birinci Oturum

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Temel Yeterlilik Testi

Soru

Sayısı

Toplam Süre

Soru Başına Ortalama Süre

Türkçe

40

 

1,125 dk

Temel Matematik

40

Toplam

80

90 dk.

 

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

 

 • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 

İkinci Oturum

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

Testler

Soru Sayısı

Cevaplanacak Soru Sayısına Göre

Soru Başına Ortalama Süreler

İki Test

80 Soru

Üç Test

120 Soru

Dört Test

160 Soru

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

40

2,25 dk

1,5 dk

1,125 dk

Sosyal Bilimler-2

40

Matematik

40

Fen Bilimleri

40

Toplam

160

 180 dk (3 saat)

180 dk (3 saat)

180 dk(3 saat)

 

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

 

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir.

 

Bu uygulama, adaylara zamanı kullanma ve planlama hususunda imkan ve avantaj sağlayan bir durumdur.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları arasında ne kadar süre ile ara verilecektir?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturum saatleri arasındaki aralar, ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir. Bununla birlikte bu süre iki saatten az olmayacaktır.

 

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

 

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek olup sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanmaktadır. Konuyla ilgili kesin bilgi Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecektir.

 

 1. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

 

Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

 • Web sayfamızda “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.

 •  Çağrı Merkezi (0850 470 0 965) hizmet verecektir.

 • Basın Bültenlerinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 • MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

 • MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrenciler, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.

 • İlerleyen süreçte ÖSYM’nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  3 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (3)