adscode

YÖK'ten 61 fakülteye dekan ataması!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 45 devlet üniversitesi ve 16 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 61 fakülteye dekan atadı.

YÖK'ten 61 fakülteye dekan ataması!
Üniversite

Yükseköğretim Genel Kurulu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen rektör adayları arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak üç ismi belirledi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ekim'de düzenlenen Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, çeşitli komisyonlarca hazırlanan raporların yanı sıra bazı üniversitelere rektör ve dekan atamaları görüşüldü.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde seçimle belirlenen 6 aday arasından Yükseköğretim Genel Kurulundaki seçim sonucunda tespit edilen 3 ismin, Cumhurbaşkanlığına sunulmasına karar verildi.

Buna göre, rektörlük için sırasıyla Prof. Dr. Mehmet Barca, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Prof. Dr. Nasuh Uslu'nun isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek.

Ayrıca rektör adayları olarak Atılım Üniversitesince önerilen Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Bezmialem Vakıf Üniversitesince önerilen Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile İstanbul Aydın Üniversitesince önerilen Prof. Dr. Yadigar İzmirli hakkında olumlu görüş bildirilmesi kararlaştırıldı.

- Dekan atamaları

YÖK tarafından 45 fakülteye atanan dekanlar da şöyle:

"- Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Selçuk Akçay,

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Vedat Dağdemir,

- Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Nadir İlhan, Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Şahin,

- Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Ali Üren,

- Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ahat Üstüner,

- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Hüsnü Baysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Mimarlık ve Tasarım Fakültesine Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Emin Yılmaz, Tıp Fakültesine Prof. Dr. Yavuz Demiraran, Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Mendeş,

- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Pınar Süral Özer, İşletme Fakültesine Prof. Dr. Yasemin Arbak,

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Cemil Gürgün,

- Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Zülfü Çınar Ulucan, Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Metin Çalta, Tıp Fakültesine Prof. Dr. Murad Atmaca, Veteriner Fakültesine Prof. Dr. Muhterem Aydın,

- Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Kıvanç Güngör,

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin,

- Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Değirmenci,

- İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Metin Işık, Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Behice Erci,

-İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine Prof. Dr. Yeşim Özkan, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine Prof. Dr. Sevim Buzlu Ruh, Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Spor Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesine Prof. Dr. Abdullah Okumuş,

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesine Prof. Dr. Emine Can,

- Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Hasan Gökkaya,

- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Yurdagül Erdem,

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Osman Türer,

- Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç,

- Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

- Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç, Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Ali Akdağlı,

- Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Varol Çanakçı,

- Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesine Prof. Dr. Yetiş Şazi Murat,

- Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Cem Çetin,

- Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Cenk Aydın, Tıp Fakültesine Prof. Dr. Selim Gürel,

- Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Bilal Sezer,

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. İsmail Çelik, Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Fazıl Şen. "

16 DEKAN ADAYINA OLUMLU GÖRÜŞ

Genel Kurul tarafından ayrıca 16 vakıf üniversitesinin mütevelli heyetince önerilen dekan adaylarına ilişkin olumlu görüş verildi. Fakültelere atanan dekanlar şöyle:

"- Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Sevgi Lökçe, Hukuk Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Nami Çağan,

- Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Özcan Yağcı,

- Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Ercan Akyiğit, Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Ebru Ural, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Nevin Çekirge,

- Canik Başarı Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Özgür Kişi,

- Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Uğur Dursun,

- KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Faruk Ünsaçar,

- Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu,

- Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Nevzat Uslu,

- TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Ali Cengizkan,

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Hava Ulaştırma Fakültesine Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner, İşletme Fakültesine Prof. Dr. Tolga Omay, Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Taner Altunok,

- Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Fatih Töremen."

İŞTE YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 13. toplantısını yapmak üzere 13 Ekim 2015 tarihinde toplanmış, çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

1. Bir (1) devlet üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen altı aday arasından, Yükseköğretim Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda belirlenen üç adayın aşağıdaki sırayla Cumhurbaşkanlığı Makamına arzına karar verilmiştir.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYLARI

1.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Mehmet Barca

2.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

3.Sıradaki Rektör AdayıProf. Dr. Nasuh Uslu

2. Üç (3) Vakıf Üniversitesinin Mütevelli Heyeti tarafından rektör adayı olarak Yükseköğretim Kuruluna önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verilmiştir. Bu üniversiteler ve rektör adayları;

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

ATILIM Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ

BEZMİALEM VAKIFProf. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

İSTANBUL AYDINProf. Dr. Yadigar İzmirli

3.Devlet Üniversitelerine kırk beş (45) fakülteye dekan ataması yapılmıştır.

ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTESİ DEKANI

AFYON KOCATEPEİKTİSADİ VE Prof. Dr. Selçuk Akçay

İDARİ BİLİMLER

AĞRI İBRAHİM ÇEÇENİKTİSADİ VE Prof. Dr. Vedat Dağdemir

İDARİ BİLİMLER

AHİ EVRANFEN EDEBİYAT Prof. Dr. Nadir İlhan

ÜNİVERSİTESİFAKÜLTESİDEKANI

AHİ EVRANZİRAAT Prof. Dr. Ahmet Şahin

ARTVİN ÇORUHSAĞLIK BİLİMLERİ Prof. Dr. Ali Üren

BATMANFEN EDEBİYAT Prof. Dr. Ahat Üstüner

ÇANAKKALE FEN VE EDEBİYAT Prof. Dr. Hüsnü Baysal

ONSEKİZ MART

ÇANAKKALE İKTİSADİ VE Prof. Dr. Hüseyin Erkul

ONSEKİZ MART İDARİ BİLİMLER

ÇANAKKALE MİMARLIK VE TASARIM Prof. Dr. Abdullah Kelkit

ONSEKİZ MART

ÇANAKKALE MÜHENDİSLİK Prof. Dr. Emin Yılmaz

ONSEKİZ MART

ÇANAKKALE TIP Prof. Dr. Yavuz Demiraran

ONSEKİZ MART

ÇANAKKALE ZİRAAT Prof. Dr. Mehmet Mendeş

ONSEKİZ MART

DOKUZ EYLÜLİKTİSADİ VE Prof. Dr. Pınar Süral Özer

İDARİ BİLİMLER

DOKUZ EYLÜLİŞLETME Prof. Dr. Yasemin Arbak

EGETIP Prof. Dr. Cemil Gürgün

FIRATMİMARLIK Prof. Dr. Zülfü Çınar Ulucan

FIRATSU ÜRÜNLERİ Prof. Dr. Metin Çalta

FIRAT TIP Prof. Dr. Murad Atmaca

FIRATVETERİNER Prof. Dr. Muhterem Aydın

GAZİANTEPSAĞLIK BİLİMLERİ Prof. Dr. Kıvanç Güngör

GAZİOSMANPAŞA ZİRAAT Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin

HARRANFEN EDEBİYAT Prof. Dr. Mustafa Değirmenci

İNÖNÜİLETİŞİM Prof. Dr. Metin Işık

ÜNİVERSİTESİFAKÜLTESİDEKANI

İNÖNÜSAĞLIK BİLİMLERİ Prof. Dr. Behice Erci

İSTANBUL FEN Prof. Dr. Yeşim Özkan

İSTANBULFLORENCE NİGHTİNGALE Prof. Dr. Sevim Buzlu Ruh

HEMŞİRELİK

İSTANBULMÜHENDİSLİKProf. Dr. Mehmet Bilgin

İSTANBULSPOR BİLİMLERİProf. Dr. Bülent Bayraktar

İSTANBULULAŞTIRMA VE LOJİSTİKProf. Dr. Abdullah Okumuş

İSTANBUL MEDENİYETFENProf. Dr. Emine Can

KARABÜKSAFRANBOLU FETHİ TOKER Prof. Dr. Hasan Gökkaya

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM

KIRIKKALESAĞLIK BİLİMLERİ Prof. Dr. Yurdagül Erdem

KİLİS 7 ARALIKİLAHİYAT Prof. Dr. Osman Türer

KOCAELİMÜHENDİSLİK Prof. Dr. Halil İbrahim Saraç

MARDİN ARTUKLUEDEBİYAT Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

MERSİNİLETİŞİM Prof. Dr. Senem Ayşe

Duruel Erkılıç

MERSİNMÜHENDİSLİK Prof. Dr. Ali Akdağlı

ORDUDİŞ HEKİMLİĞİ Prof. Dr. Varol Çanakçı

PAMUKKALEMİMARLIK VE TASARIM Prof. Dr. Yetiş Şazi Murat

SÜLEYMAN DEMİREL SAĞLIK BİLİMLERİProf. Dr. Cem Çetin

ULUDAĞSPOR BİLİMLERİ Prof. Dr. Cenk Aydın

ULUDAĞTIP Prof. Dr. Selim Gürel

UŞAKGÜZEL SANATLAR Prof. Dr. Bilal Sezer

YÜZÜNCÜ YILEĞİTİM Prof. Dr. İsmail Çelik

YÜZÜNCÜ YILSU ÜRÜNLERİ Prof. Dr. Fazıl Şen

4. On altı (16) Vakıf Üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak Yükseköğretim Kuruluna önerilen adaylarla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verilmiştir.

ÜNİVERSİTESİFAKÜLTESİDEKANI

ATILIMGÜZEL SANATLAR Prof. Dr. Sevgi Lökçe

TASARIM VE MİMARLIK

ATILIMHUKUKProf. Dr. İbrahim Nami Çağan

BAŞKENTİLETİŞİMProf. Dr. Özcan Yağcı

BEYKENTHUKUKProf. Dr. Ercan Akyiğit

BEYKENTGÜZEL SANATLARProf. Dr. Ebru Ural

BEYKENTMÜHENDİSLİKProf. Dr. Nevin Çekirge

MİMARLIK

CANİK BAŞARIMİMARLIK VE Prof. Dr. Özgür Kişi

MÜHENDİSLİK

IŞIKFEN EDEBİYATProf. Dr. Uğur Dursun

KTO KARATAYMÜHENDİSLİKProf. Dr. Faruk Ünsaçar

PİRİ REİSİKTİSADİ VEProf. Dr. Erhan Aslanoğlu

İDARİ BİLİMLER

ŞİFASAĞLIK BİLİMLERİProf. Dr. Nevzat Uslu

TEDMİMARLIKProf. Dr. Ali Cengizkan

TÜRK HAVA KURUMUANKARA HAVA Prof. Dr. Yıldırım Saldıraner

ULAŞTIRMA

TÜRK HAVA KURUMUİŞLETME Prof. Dr. Tolga Omay

TÜRK HAVA KURUMUMÜHENDİSLİKProf. Dr. Taner Altunok

ZİRVEEĞİTİMProf. Dr. Fatih Töremen

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)