adscode

580 Bin Öğrencinin Durumu Belirsiz!

Bu yıl ilköğretim okullarını bitiren 580 bin öğrencinin durumu belirsizliğini koruyor. Bakanlık yetkililerinin konuya ilişkin yaptıkları açıklamalar eğitime duyarlı çevreleri ikna etmekten uzaktır.

580 Bin Öğrencinin Durumu Belirsiz!
Genç Blog





SBS’yi kazanamayan yüz binlerce çocuğun hangi liselere gideceğine yönelik sis bulutu henüz dağılmamıştır. Yakında liselerde başlayacak kayıtların tozu dumanı içerisinde aileler okul yolu bulmakta zorlanacaklar gibi görünmektedir. MEB Orta Öğretim Genel Müdürü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Bu öğrencilerin çok programlı liseler, meslek liseleri, imam hatip liseleri, özel liseler ve açık liseye gidebileceğini” ifade etmektedir. Akıllara şu sorular ister istemez gelmektedir. 

Hani eğitim sistemi esnek, istek ve tercihlere göre yapılandıracaktı. Şimdi ne oldu da öğrencilere dayatma yapılıyor? Bu dayatma ile eğitim hakkının önüne geçilmiş olmayacak mı?

Veli çocuğunu yukarıda ifade edilen liselerin hiç birine göndermek istemezse ne olacak?

Çocuğunu genel lise eğitimi aldırmak isteyen veliye bu seçenek sunulmayacak mı? Sunulacaksa nasıl sunulacak?

İmam hatip liseleri meslek lisesi mi, genel lise mi yoksa din eğitimi veren lise mi? Bakanlık bu liselerin statüsünü hangi tür lise olarak belirliyor?

Meslek liselerinin kontenjanları belirlendi mi? Belirlendiyse onlar öğrencileri hangi kıstaslara göre kaydedecekler? Eğer bu kıstaslar arasında ilişkilendiği ortaokul varsa burada esas alınacak okul puanının sınırı ne olacak? Yoksa bu işlerde de siyasi akrabalık, torpil ve “torba” mi işleyecek? 

Görüldüğü gibi belirsizlik sürdükçe endişeler artacak, endişeler arttıkça sorular çoğalacak, sorular çoğaldıkça sorunlar büyüyecek böylece de sistem daha kaotik bir hal alacak. Sistem oturana kadar yüz binlerce öğrenci ve ailesi ileriki yıllarda telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşayacak. Geçen yıl sınavla ve sınavsız öğrenci alan liselere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dökümü aşağıda olduğu gibidir.

2012-13 Eğitim Yılı Başında Genel Liseler Yeni Kayıt;476.620

2012-13 Eğitim Yılı Başında Mesleki Teknik Liseler Yeni Kayıt; 651.734

Sonuç olarak, yapılması gereken, sınavla öğrenci almayan meslek liselerinin ve çok programlı liselerin bünyesinde genel lise sınıfları açmaktır. Her ilçede belirlenecek bir ya da iki lisede talepler doğrultusunda genel lise sınıfları açarak bu öğrencilere de seçenek sunulmalıdır. Zaman içerisinde sistemde taşlar yerli yerine yerleştikçe bu sınıflar tasfiye edilebilir. Eğer bu yapılmazsa “fakir fukaranın, garip gurebbanın” çocukları ya açık liseye, dolayısıyla tulum giyinip çocuk işçiliğe veya telli duvak takınıp gelinliğe yol alacaklar, ya da imam hatip lisesinde zorunlu ikamete tabi tutulmuş olacaklardır.

Bu sorunun giderilmesi için önümüzde zaman olduğunu düşünüyorum. İyi bir planlama ve yerleştirme sistemi ile yeni mağduriyetlere kapı aralanmamış olacaktır. Eğer bunlar yapılmazsa yeni hukuki sorunlar yaşanabilir. Çünkü uluslar arası çocuk hakları sözleşmeleri “üye devletlerin bütün çocukların eğitim hakkından eşit bir temelde yararlanması” gerektiğini vaaz etmektedir. Bu sözleşmelerin tamamı Anayasanın 90.maddesi ile güvence altına alınmıştır. 13.08.2013 A.DİNÇER/EĞİTİMCİ



Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)