adscode

TEOG Sınav Soruları Nasıldı? Uzmanlar Yorumluyor

Merkezi Sistem Ortak Sınavların Birinci Dönem İlk Oturumları Bugün Gerçekleştirildi! İşte sınavla ilgili uzman görüşleri, öğrenci yorumları;

TEOG Sınav Soruları Nasıldı? Uzmanlar Yorumluyor
Sınavlar


Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, 4 Eylül 2013 tarihinde yaptığı basın toplantısı ile Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılacak yeni modeli açıklamıştı. Bu yeni modele göre hazırlanan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının ilk oturumları ülke genelindeki tüm 8. sınıf öğrencilerine bugün uygulandı. Saat 09.00’da başlayan ilk oturumlar aralıklarla devam ederek 12.00’a kadar sürdü.

Bugün gerçekleştirilen ilk oturumlarda öğrencilere Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 20’şer soru soruldu ve her sınav için öğrencilere 40’ar dakika süre verildi. Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrencilerin üzerinde oluşabilecek sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakikaya indirildi. Bugün yapılan sınavlara geçerli bir mazeret sebebiyle katılamayan öğrenciler, mazeretlerini belirten resmi belge veya velisinin izni ile belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilecek. Yarın gerçekleştirilecek olan II. oturumlarda ise öğrenciler Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecek.


Sınava giren öğrencilerden alınan bilgilere göre yapılan genel değerlendirmeler ve uzman görüşleri

Uğur Akademik Kurul Başkanı Adil Kurt; “Türkçe, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinin I. Dönem Ortak Sınavları bugün yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında okul ders kitaplarına uygun kazanımlar ve soru tipleri öne çıkmaktadır. Okul derslerini dikkate alan bir öğrenci bu sınavlarda başarılı olacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler için endişe kaynağı olan müfredat kapsamına ve Eylül ayında açıklanan kazanım dağılımına uyulmuştur. Türkçe ortak sınavının geçen yıla göre ve bugün yapılan diğer sınavlara göre daha kolay olduğu gözlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları da geçen yıla göre kolay sorulmuştur. Matematik ortak sınavına bakıldığında ise zorluk düzeyinin geçen yılla aynı olduğu görülmektedir. Sorular özel bir gayretle kolay tutulmuştur. Bununla birlikte soru kalitesi ve tarzına da ayrıca özen gösterilmiştir.” dedi.


Uğur Liselere Hazırlık Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı; “Müfredat kapsamına dikkat edilmiştir ve 09 Eylül 2014’te yayınlanan çalışma takvimine göre kazanımların dağılım çizelgesine uyulmuştur. Geçtiğimiz yıl birinci dönem Türkçe ortak sınavında 13 ‘okuma’, 7 ‘yazma ve dil bilgisi’ sorusu sorulmuştur. Bu yıl ise birinci dönem Türkçe ortak sınavında 16 ‘okuma’, 4 ‘yazma ve dil bilgisi’ sorusu sorularak OKS döneminden beri genel kural haline gelen, alışıldık Türkçe sınav soruları dağılımına geri dönülmüştür. Görselliği temel alan soru yoktur. Ancak soru kökleri ve taradıkları kazanımlar 2008 yılında başlayan SBS soru tipleriyle aynıdır. Ayırt edici, zor diye nitelendirilebilecek bir soru yoktur. Çok kolay sorular hazırlanmıştır. Öte yandan metinler, soru kökleri ve tarzları oldukça özenli ve başarılı bir şekilde hazırlanmıştır. Liselere yerleştirme puanında birinci dönem Türkçe ortak sınavının etkisi az olacaktır.” dedi. 

Uğur Liselere Hazırlık Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; “Matematik testi MEB’in 09 Eylül 2014 tarihli açıklamasında belirttiği konu kapsamlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Fraktallar, Öteleme-Yansıma-Dönme, Histogram, Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar konularında sorular yöneltilmiştir. Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders kitaplarında farklı bilgilerle yer alan Histogram konusundan, tartışmaya açık olmayacak şekilde net bir sorunun yöneltilmiş olması dikkat çekmiştir. Seviye Belirleme Sınavlarının aksine Merkezi Ortak Sınavlarda temel matematik becerilerini ölçen sorular sıklıkla yer almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde sorular çok az sayıdadır. Matematik testi genel olarak oldukça kolay sorulardan oluşmaktadır. Konulara göre soru dağılımı geçen senenin sınavlarıyla aynı tutulmuştur. Üslü ve Köklü Sayılar konularından yoğun olarak soru yöneltilmiştir.” diye konuştu. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni S. Öztürk ise; “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi, MEB’in Merkezi Ortak Sınavlar için belirlediği konu kapsamına uygundur. Seviye Belirleme Sınavlarında kullanılan yapılandırıcı yaklaşıma uygun soruların oranı önceki yıllardaki sınavlara oranla daha azdır. Hadis, ayet, paragraf yorumlamaya ve bilgiyi sorgulamaya dayanan sorular daha ağırlıklıdır. Soruların oldukça kolay ve cevaplarının net olduğu görülmüştür.” şeklinde konuştu.


Uğur Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil; “Ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılacak TEOG’ un ikinci uygulaması olan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının ilk oturumları hem öğrenciler hem veliler için heyecanlı geçti. Bu heyecan geçmiş yıllara göre daha azdı çünkü sınavların sene içine yayılarak yapılması ve sınav sorularının zorluk düzeyinin azalması öğrencilerin sınav kaygısını dengeledi. Sınavların 1. Oturumunun geride kalmasıyla birlikte öğrencilere önerim bugün girdikleri sınavların olumlu ya da olumsuz muhakemesini bırakarak yarın yapılacak sınav oturumlarına kendilerini hazırlamaları. Velilere önerim ise, öğrenciye bugün girdiği sınavlarla ilgili olumsuz yorum yapmamaları olacaktır. Bugün yaptıkları her olumsuz değerlendirme yarın ve ikinci dönemde yapılacak olan sınavlara olumsuz etki edecektir.” dedi.

Sınavı, öğrenciler nasıl değerlendirdi?

Merkezi Sistem Ortak Sınavları ilk oturumlarına giren 8. sınıf öğrencisi Yıldırım Adalıoğlu şunları söyledi: “Sorular, müfredata uygun ve hazırlandığım tarzdaydı. Türkçe soruları daha çok paragraf ağırlıklı sorulmuştur. Matematik testinde bir soru ayırt edici nitelikteydi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları oldukça kolaydı. Dershanedeki MSOS sorularından da benzer sorular bu sınavda sorulmuştur. Genelde, hazırlandığım biçimde sorularla karşılaştığım bir sınav olduğunu düşünüyorum.”  
 
Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları'nın sınav yorumları;

TÜRKÇE VE MATEMATİK GEÇEN SENEDEN ZORDU…

Bilfen İlköğretim Kurumu Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ
TÜRKÇE ELEYİCİ…
Türkçe sorularının geçen yılki TEOG’la karşılaştırıldığında daha eleyici olduğu söylenebilir. Sınavda yayımlanan kazanımlar listesinde yer almayan “Edebiyat Bilgileri” konusundan bir soru bulunmaktadır. Ayrıca kazanım listesinde yer aldığı hâlde “Yazım Kuralları” konusundan hiç soru sorulmadı. Sorularımızın kazanımlara göre dağılımı: 4 sözcükte anlam, 1 cümlede anlam, 10 paragrafta anlam, 1 edebi bilgiler, 1 noktalama işaretleri, 2 fiilimsi, 1 cümlenin ögeleri şeklindedir. Sınavımızın geneline baktığımızda Türkçe sınavı günceli takip eden,  genel kültürü sağlam, yorum kabiliyeti gelişmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.
Virgülün kullanım göreviyle ilgili A ve C’de 17, B’de ve D’de 20. soru teknik olarak kusurludur çünkü cümledeki virgüllerin ikisi eş görevli kelimeleri biri ise özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Ayrıca seçeneklerde bu iki kullanım alanına da yer verilmesi, öğrencilerin soruyu yanlış çözmelerine neden olmuştur.
 
Bilfen İlköğretim Kurumu Matematik Bölüm Başkanı Ali Keskin
KAZANIMLARI ÇALIŞAN KAZANIR

Bu seneki matematik soruları işlem yoğunluğu sebebiyle geçen seneye göre daha zordu. Beklenildiği gibi kazanımların tamamını içeren sorulardan oluşuyordu. Sınavdaki seçici ve eleyici soruları üslü ifadeleri içeren sorular oluşturmaktaydı. Köklü ifadelerden 9, üslü ifadelerden 7, dönüşüm geometrisinden 2, histogramdan 1 ve fraktaldan 1 adet soru gelmiştir. Kazanım dışı soru gelmemekle beraber konu dağılımı da sınava uygundur. Kazanımları ayrıntılı olarak çalışan bir öğrenci bu sınavda emeğinin karşılığını başarılı bir sonuçla alacaktır.
 
Bilfen İlköğretim Kurumu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Numan Erdem 
ÇALIŞIP “TEVEKKÜL” EDEN KAZANDI

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin bu seneki TEOG sınavındaki kazanımları “Kaza ve Kader” ünitesi ile “ “Zekât, Hac ve Kurban İbadeti” isimli ünitenin ilk iki konu başlığını içermektedir. Dolayısıyla geçen seneki sınav konuları daha somut konulardan oluşurken, bu seneki sınav soruları daha soyut konuları içermektedir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin soruları mevcut kazanımların hepsini içermektedir. Sınav öncesinde din dersi sorularının çözüm tekniğiyle ilgili öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz “genelden özele” prensibinin çok doğru olduğu sınav sonrası görüldü.
 

***

TEOG-1 Sınavının İlk Oturumunda Son Durum

​TEOG sınavının birinci adımı olan Türkçe, Matamatik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında öğrenciler toplamda 60 soru cevapladılar. Sorulara ilişkin ilk yorumları Nesibe Aydın Dershanesi açıkladı.

TÜRKÇE SORULARI

20 sorunun 9’u (%45’i) paragrafta anlam, 4’ü (%20’si) sözcükte ve söz öbeklerinde anlam konularından sorulmuştur. Geri kalan 6 soru “Yazım Kuralları” konusu hariç diğer tüm konulardan sorulmuştur. Ancak, sınav konuları kapsamında olmamasına rağmen bu sınavda, “Yazı Türleri” konusundan bir soru çıkmıştır. Soruların çoğu anlaşılır ve kolay düzeydedir. Sınavda, çelişkili so- ruların olmadığı gözlenmektedir. Sadece, noktalama işaretlerinden “virgül” ile ilgili sorunun çeldirici olduğu düşünülmektedir. (C kitapçığı 17. soru)

Sonuç olarak 2014 TEOG TÜRKÇE sınavı bize göstermiştir ki MEB, “okuma , anlama yorumlama” sorularına ağırlık vermiş ve soruları da bu kazanımlara yönelik hazırlamıştır.

MATEMATİK SORULARI

20 sorunun 9’u (%45’i) kareköklü sayılar, 7’si (%35’i) üslü sayılardan sorulmuştur. Geri kalan 4 soru ise diğer tüm konulardan sorulmuştur. Soruların %70’i orta düzeyde, %30’u ise çok kolay düzeyde sorulmuştur.

2014 TEOG Matematik soru tarzları, geçen yılki TEOG sınavına benzer sorulmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

20 sorunun 4’ü (%20’si) kaza ve kader, 4’ü (%20’si) paylaşma ve yardımlaşma, 4’ü (%20’si) insan sorumluluğu konularından sorulmuştur. Geri kalan 8 soru ise, diğer tüm konulardan sorulmuştur.

2014 TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, geçen yıla göre müfredata ve kazanımlara daha uygun ve kaliteli sorulardan oluşmuştur.

Kolay, orta ve zor düzeyde soruların sayısı, aynı oranda dağılmıştır.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)