adscode

TEOG'da Hatalı Olduğu İddia Edilen Sorular

TEOG'da çelişkiye düştüğünüz, hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular var mı?editor@egitimajansi.com'da yorumlarınızı değerlendiriyoruz.

TEOG'da Hatalı Olduğu İddia Edilen Sorular
Sınavlar2014-2015 eğitim öğretim yılının 1.dönem TEOG sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınav soruları tartışılmaya devam ediyor.

Sorularda hata olduğunu, nedenlerini ve itirazlarını dile getiren velilerin,öğrencilerin, eğitimcilerin konuyla ilgili paylaşımlarını sunmaya devam ediyoruz.


TÜM TEOG HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!


İşte günlerdir sitemize gönderilen itirazlar;

 

TEOG da sorulan Selfie sorusu tamami ile yanlış kurgulanmış bir sorudur. Bu soru çocukların yanlış düşünceye yönlenmesini sağlamıştır. Kesinlikle sorunun iptal edilmesi gereklidir. Soru ile doğru cevap tezattır. seminer kelimesi zaten yabancı bir kelimedir.
Umarım yapılan hata düzeltilir ve çocukların hakkı yenmemiş olur.

 TEOG Fen ve Teknoloji sınavı C kitapçığı 12.soruda bir resim hatası vardır ki bu hatayla birçok öğrenci bu soruyu yanlış cevaplamıştır. Öncelikle cisim kaptan 20 N ağırlığında bir sıvı taşırıyor fakat cismin gerçek ağırlığı dinamometrede görülen değere göre 80 N'dur. Fakat taşırma kaplarında yalnızca batan cisimler kendi ağırlığından daha düşük ağırlıkta sıvı taşırır. Buna karşın sorudaki resimde cisim askıda kalmıştır ve cisme kendi ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etki eder, cisim ise kaptan kendi ağırlığı kadar sıvı taşırır. Resimden yola çıkan, dinamometre ve cismin kap içindeki durumunu gözlemleyen bir öğrenci ikileme düşebilir ve bu soruyu hatalı yapabilir. 

Matematik A kitapçığı soru 3(Öteleme yansıma), Türkçe A Kitapçığı soru 17(Virgül Kullanımı) sorularının iptali
Matematik sorusunda doğru yanıt olduğu öne sürülen A şıkkında kılavuz çizgi çekildiğinde şeklin alt ve üst bacakları ayrı boydadır. Doğru çizgisinin alt kısmında da bacakların yeri değişmediği için yansıma yapılmamıştır. Sorunun doğru cevabı olarak gösterilen A şıkkında "ötelemeli yansıma" özellikleri göz önünde bulundurulduğunda verilen geometrik şeklin doğru biçimde yansıtılmadığı aşikardır. Buna dayanarak yansıması alınmamış şeklin ötelenmesi "ötelemeli yansıma" olarak nitelendirilemez. Bu sebepten dolayı soruya cevap olarak A şıkkını gösteremeyiz.
C şıkkında 2 birim sağa ve bir birim üste ötelenen şekil doğru olarak yansıtılmıştır. Soru içinde kaç kez, nereye öteleneceğinden(k birimi) bahsetmediği için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Kitabı Sayfa 8’de “bir şeklin bir doğru boyunca yansımasından sonra k birim ötelenmesi (aşağı, sağa, sola, yukarı) ile k birim ötelenip sonra yansıması aynıdır” demektedir.Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
 


TEOG İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, C kitapçığı 11.soruda iki adet şık vardır. Öncelikle doğru cevap C olarak geçiyor ki bu nitekim yanlıştır. Çünkü Türk halkı zaten Mondros'tan sonra işgallere karşı silahlanmıştı ve yeniden yapılacak bir silahlanmanın gereği yoktu. Bunun yerine ordu silahlandırması derse doğruydu ama silahlanma deyince 2 anlam taşıdığı için bu yanlıştı. Gelelim diğer şıka. ''Türk halkını işgaller karşısında bilinçlendirmek'' cümlesiyle halkı işgaller karşısında uyarma kararı alınmıştır. Bu da mitingler, protestolar, basın ve yayını kullanarak gerçekleştiğinden B şıkkı da doğrudur. MEB'in bu soruyu değerlendirmesi gerekmektedir. 

BU SORUDA B ŞIKKI İLE D ŞIKKI ARASINDA KALDIM.B ŞIKKI DOĞRU DENİYOR.BATAN HACİMLERİNİN EŞİT OLMASI GEREKİYOR DENDİ.AMA BU DENEYİN SONUCUNDA ENİNDE SONUNDA D DEKİ HALİNİ ALACAKTIR.YANLIŞ MI DÜŞÜNÜYORUM? 

26-27 Kasım tarihinde yapılan TEOG sınavında bir soru ile ilgili düşüncemizi sizinle paylaşmak istiyorum. 
Türkçe C kitapcığındaki 14. Soruda birkaç hata var
1) "ortak yön" soruluyor,  heriki metinde de ana fikir farklı ve ortak yön  tam olarak anlaşılmamaktadır, soruda net olarak yanıt karartılmıştır.
2) İkinci metindeki "seminer" de dilimizde kullanılan yabancı bir kelimedir ve Türkçe değildir, Türkçe karşılığı "bir konu ile ilgili bilgi vermek için toplantı" dır. Seminer kelimesi Fransızca "Seminaire"'den gelmektedir.
3) Gördüğünüz üzere hem ilk metinde Türkçe yazmaya başladım demiş hemde seminer kelimesini kullanarak hata yapmış ve kafa karıştırmıştır.
Hem maddi hatalı (seminer) hemde eksik bir soru şeklidir ve hatalıdır. 
Sizden isteğimiz sayfanızda ve diğer ilgili yerlerde sorunun yanlış olduğunu yetkililere iletmeniz ve kamuoyu oluşumunda yardımcı olmanızdır.

 


Fen D soru 17 de cevap b denmiş. Ben d yaptım ve yaparkende şu şekilde düşündüm. "Zeytinyağında askıda kalan cisim suda kesinlike yüzer. Bu yüzden sorunun doğru cevabı D olmalıdır" dedim. Şimdi ben yanlış mı düşünmüşüm? Soruda kaçırdığım bir kısım mı var?


 


A kitapçığında yer alan, Matematk 3. ötelemeli yansıma sorusu,
Hatalıdır.
Şöyle ki;
Şekilde görüldüğü üzere, şeklin üstteki görüntüsü de alttaki görüntüsü de aynı şekildedir,
Her ikisinde de şeklin kısa tarafı aşağıda kalmıştır. Bu nedenle bu haliyle, ötelemeli YANSIMA olmamış
Yalnızca ÖTELEME olmuştur.
Şayet sağdaki şekildeki gibi tepe aşağı dönmüş olsaydı doğru cevap olacaktı. Bu nedenle sorunun doğru cevabı yoktur.
Ya tüm cevaplar doğru kabul edilmeli ya da soru iptal edilmelidir.

***

Resimde de görüldüğü gibi H harfi eğer ötelemeli yansıma olsaydı yansıtılmış hali böyle olmazdı yani üstteki boşluk daha büyük olurdu. Orada sadece öteleme vardır. Bir şeklin yansıması şeklin aynısı olamaz . bu ancak ötelemede olur.cevap anahtarında cevabının H olduğu yazıyor fakat ötelemeli yansımaya en uygun cevap c şıkkındaki ötelemeli yansıma olan T şeklidir. Öteleme 1 yukarı 2 sağa olduğundan tek öteleme olması gerektiğini söyleyip cevap T değildir diyorlar ama bu dediklerinin kaç kez ötelendiğiyle alakası yoktur sonuçta ötelenmiş ve aynı şekilde yansıtılmıştır. Eğer T'ye  karşı çıkılıyorsa H'ye de karşı çıkılmalıdır ve bu soru iptal olması gerekmektedir.
Gereğini arz ederim.
Saygılar
 Merhaba,
TEOG Türkçe testi A kitapçığı soru 17'nin (virgüllü soru) cevabı hem A hem de C şıkkına uymaktadır. Dolayısıyla soru iki tane doğru yanıt içermektedir.
Sorudaki ilk iki virgül kullanımı A şıkkına, üçüncü virgül kullanımı C şıkkına uygundur. 


''Sayın Editor,
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin A Kitapçiği 15. sorusunda
Misakımillinin aşağıdaki kararlarından hangisinde "uluslararası denklik" prensibine vurgu yapılmıştır sorusunun doğru cevabı olarak "A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır" açıklanmıştır. A Şıkkında yer alan azınlıklara tanınacak haklar konusunun uluslararası denklikten ziyade ulusal bir düzenlemeye işaret ettiği de dikkate alınmalıdır. Burada, başka bir devlete veya devletin vatandaşlarına değil devletin kendi vatandaşlarına tanıyacağı haklara vurgu yapılmaktadır.
B şıkkında yer alan, "Adli-Mali-Siyasi gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır", seçeneğinde bahsedilen ayrıcalıklar kapitülasyonlar olup, bir ulusun başka bir ulusa tek taraflı ayrıcalık tanıması nedeniyle uluslararası denklik prensibine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Dolayısıyla, bu soruda teknik bir hata vardır, iptal edilmeli veya doğru cevabi değiştirilmelidir.''
 
 

'TEOG daki Matematik sorularından kenar uzunluğu veya yol uzunluğu gibi karekök işlemi içeren sorularda hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzunluklar ölçülebilir. Kareköklerde kökden çıkamayan sayılar IRRASYONEL sayılar olarak bilinir ve virgülden sonra sonsuza kadar tekrar etmeyen sayılardır. Zaten geçen sene böyle bir soru iptal edilmişti. Bu sene bu sorulardan 4 tane sormuşlar. Ayrıca ötelemeli yansımada K harfinde de Yansıma doğru olrak yapılmış öteleme hatalı olmuş varsayımından ziyada köşegenler doğrultusunda öteleme yapılabilir yorumu katılmalıdır.'

  
Merhaba İngilizce de bence 2 tane soru hatalıydı .
Sorunun birisi :
Cevaplarda
I couldn't see you
diğer secenek
ı couldn't hear you
see anlamak anlamı da oldugu için 2 secenekte dogrudur bence.
Soruyu tam hatırlayamıyorum.

 

 
 

​ingilizce öğretmeniyim. yukarıdaki sorunun hatalı olduğunu düşünüyorum.
 
A .çeldiricisinde I couldn't see it Göremedim anlamına geleceği gibi anlayamadım anlamına da gelmektedir bu durumda doğru cevap olabilme ihtimali vardır.
 
 
Ronny: dün gece rüyamda kızgın büyük bir köpek gördüm.
 
ece: üzgünüm. ......................tekrar edebilir misin lütfen ?
 
Ronny: beni dinlemiyor musun ? rüyamda kızgın bir köpek gördüm. Bana doğru koşuyordu.
 
a) anlayamadım.
b) bagırmak istedim.
c) seni duyamadım.
d) gerçekten korkmuştum.

-- 


 
 


 

TEOG A GRUBU MATEMATIK 6. SORU
Merhaba. Kardeşimin sonuçlarını inceliyordum ve 6. Soruyu yanlış yapmış. Soruyu dikkatlice okumama rağmen soruyu hatalı buluyorum sorudaki kesinlik ifadesine hiç bir şık uymuyor. Sorunun yanlış olduğunu iddia ediyorum eğer ben yanlış düşünüyorsam yardımcı olur musunuz? 

 


 


          

MATEMATİK A KİTAPCIĞININ  3  SORUSU  ÖTELEMELİ YANSIMA  İYİBAKILDIĞINDA  H  HARFİNİN ALT  TARAFI İLİ ÜST TARAFININ EŞİT OLMADIĞI  ÜST TARAFIN KISA ALT TARAFIN UZUN OLDUĞU GÖRÜLÜR EŞİT OLMADIĞI İÇİN ŞEKLİN  DÖNMESİ GEREKİRDİ  BU HALİYLE YANSIMA DEĞİL ÖTELEME OLMUŞTUR  ÖTELEMELİ YANSIMA OLMAMIŞTIR

  


İngilizce 17.Soru Kesinlikle hatalıdır.
Ingilizce öğretmenleri olarak bu konuda fikir birliğine vardık.

Şöyleki:
paragraf:
Eger ruyanızda kendinizi bir papatya tarlasında yürürken görürseniz,Bu yalnız hissettiğniz anlamına gelir.Günlük  rütinlerden sıkılmışşınızdır ve yeni bir ülkeye seyahat ederek yeni bir başlangıç yapmanız gerekir.

17.Rüyanızdaki papatyalar sizin.................... anlamına gelir.
B.Yeni bir başlangış yapmanız gerektiği
D.Arkadaşlarınızdan sıkıldığınız
Cevap,B denmiş.Ama B seceneği kesinlikle rüyada papatya görmenin ne anlama geldiği değil,yazarın bir yorumudur.Çünkü burada yazar rüyada papatya görmenin  günlük yapılan şeylerden sıkıldığınız anlamına geldiğini belirtiyor,ve bundan kurtulmak için yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini belirtiyor.Yani rüyada papatya görmek yeni bir başlanğıç yapmanız  gerektiği anlamına gelmemektedir.

  


Merhaba.. Türkçe dersinden virgüllü soru C şıkkı da oluyordu o yüzden hatalı bir soru olduğunu düşünüyorum.. Matematik dersinde ise histogram sorusunun muhakkak iptal edilmesi gerekiyor.. Soru yeterince açık değildi.. Ve yine matematikten 4/6 lı sorunun da iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum soruyu doğru bulmuyorum.. Fenden ise soru: İçi dolu cam küreye etki eden kaldırma kuvvetinin, sıvının yoğunluğuna bağlı lduğunu göstermek isteyen Ayşe, aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini seçerse bu amacına ulaşır ? Bu soruda cevap B şıkkıymış. Ama D şıkkı ile yanıltma payı çok yüksek. Çünkü D şıkkında 1. düzenek su yani zeytinyağına göre yoğunluğu daha fazla böyle de olunca 1 düzenekteki cismin biraz daha suyun üstüne kalkması gerekiyor. Ve zaten D şıkkında dinamometreyi tutan eller aynı hizzada yani su daha kaldırıyor ki oradaki ipin gerilme kuvveti daha azalıyor. Lütfen soruları iyi inceleyin. MEB lütfenn !!! Milyonlarca gencin hayatı söz konusu... Lütfen bunları dikkate all!!! En azından matematiğe çok dikkatt!!! Lütfenn !!!! Sorulara çok dikkat edin!!! Gençlerin isteklerini boş vermeyin !!! Lütfen !!! Madem ki birşey yapıyorsunuz tam yapın..

  

Bence B kitapçığı son soru noktalama işaretleri sorusu yanlış çünkü a şıkkı sadece ilk iki virgül için geçerli aynı zamanda ilk iki virgül d şıkkı da olabilir
 


Türkçe B kitapçığı son soru yani noktalama işaretleri sorusu yanlış. çünkü a şıkkı sadece ilk iki virgülü kapsıyor ancak soruda 3 virgül var ve hepsinin görevinin aynı olması gerekiyor. uzmanlar da benimle aynı görüşteler.sorunun değerlendirilmesini ve iptal edilmesini talep ediyoruz.

 

Sayın ilgili
A kitapçığı fen bilgisi 5. Soruda verilen DNA zincirinde K,L,M ve N  farklı organik bazları temsil etmektedir seçeneği de yanlıştır yani doğru cevap iki tanedir.K ve M aynı organik baz olabileceği gibi L ve N de aynı organik baz olabilir.Ders kitaplarında bu bazların bu şekilde gösterimleri olmayıp çocuklara öğrenmedikleri,müfradatın içeriğinde bulunmayan bir soru sorulmuştur.
   İlginize teşekkür ederim.

 
 

 

Selfie yerine özçekim kullanılmalı denen sorunun  metninde toplantı yerine Fransızca SEMİNER kelimesi var. !!!! Bence iptal edilmelidir!!!!


  


''Sayın Yetkili
Türkçe sınavında  selfie kelimesi geçen soru da hatalıdır. Şöyle ki ;

"yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullandırmayı özendirmeleri"

seçeneği doğru kabul edilen sorunun metninde

"SEMİNER" sözcüğü kullanılmıştır ve bildiğiniz gibi Fransızcadır.

Bu nedenle soru ile cevap tezattır. Tüm gözlerden kaçmış bir hatadır.

lütfen sesimizi duyurun, bir tek siz varsınız yanımızda.''


MERHABALAR, TEOG  TÜRKÇE A KİTAPÇIĞI 17. SORU (VİRGÜLLÜ SORU) DA KULLANILAN ÜÇÜNCÜ VİRGÜLÜN SEHVEN YAZILMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ SON VİRGÜL EŞ DEĞER KELİMELERİN ARASINDA DEĞİL. BU YÜZDEN O SORUNUN YOK SAYILMASI GEREKİR.


Burada soru Ayşenin kurduğu düzeneğin amacı doğrultusunda olması. Genel kaideler veya tek değişkenli düzenek kurmuş olması değil. Düzenekte sadece farklı sıvılara batırılmış cam küreler görülmekle beraber kaldırma kuvvetinin farklı sıvıların yoğunluğuna bağlı olduğunu gösteren hiçbir ibare yok. Kaldırma kuvvetinin yoğunluklara bağlı olduğunu göstermek isteyen Ayşe ya dinamometrelerde değer belirtmeli yada cam küreleri hacimleri tamamen sıvı içinde ancak seviyeleri farklı olarak göstermelidir. Ancak bu şekilde amacına ulaşabilir. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabı yoktur iptali gerekir.


2014 teog matematik sorularındaki oteleme sorusunun yansimasinin yanlis alindigini H  harfine dikkat edilise ustdeki cizgilerinin altdaki cizgilerinden kisa oldugu görülüyor  yansimada ise bunun tam tersinin olmasi gerekirdi  orta yatay cizgisindede bu durum  açıkça görülüyor soru cizim olarak yanlis cizilmis ama dogru cevap olarak bu kabul edilmektedir  sorunun dogru cevabi yoktur lutfen bu durumu goren cocuklari magdur etmeyelim.

 Ben ciddi şekilde İngilizce,Matematik Fen ve Türkçe Hatta İnkilap tarihi Teog sorularında en az bir kaç soruda hata ve çoklu cevap olduğuna inanıyorum.Örnegin ben İngilizce diyalog sorularında seçeneklerde verilen cevaplarda 1 den fazla seçenegin yazılabileceği şekilde soru yazılmış.Türkçede virgül sorusu ve atasözü sorusu,matematikte en az 2 soru,Fen ve teknoloji de D kitapçığındaki 17.soru.İnkilap tarihinde 2 soru ciidi şekilde incelenip hataların düzeltilmesi gerekir. Sizler lütfen .bizlerin sesi olun...


fen ve teknoloji D kitapçıgındaki 17. soru tamamıyle hatalı cevap B değil. D seçenegidir.Hemen düzeltilmeli yada iptal edilmelidir.yazık bu çocuklarımıza....


Paragraf verip farklı bir kişi tarafından anlatılmıştır diyen soru B şıkkı 3. tekil olabilir ama c şıkkı 1. ÇOĞULDUR  A ve D şıkları 1. TEKİL dir 2 si çok farklı yanlış bir soru varsa o olmalıTEOGDA SORULMUŞ OLAN ÖTELEME YANSIMA SORUSUNDA   H   harfinin yatay ortasından geçen çizgiye bakılırsa  öteleme yansıma yapılmamıştır Öteleme öteleme  yapılmıştır     Lütfen  matematik  öğretmeni arkadaşlarımız soruyu iyi incelesinler H harfinin yukarıdaki çizgi uzunluğu ile aşağıdaki çizgi uzunlukları birbirinden farklıdır.Fakat yansıma yapılınca uzunluklar ters dönmemiş.  1  öğrenci bile bunu fark etmiş olsa mağdur olacak iyi incelenip iptal edilmelidir.matematik  sorularındaki H  şeklinin  alt ve üst boşlukları eşit değildir. Soruda H  şeklinin alt boşluğunun kollarının uzun olduğu üst kollarının ise kısa olduğu görülmektedir. Doğru çizgisinin altındaki H şeklinin ise doğru çizgisinin üstündeki  ile aynı yönde olduğu görülmektedir. soru bu yönü ile istenilen cevaba  tersdir. doğru olanı , doğru çizgisinin üstündeki H şeklinin uzun olan bacakları tarafı ile alttaki  H şeklinin uzun bacaklarının aynı yöne bakması gerekirdi.  H şeklinin kısa bacakları ise zıt yönlere bakması gerekmektedir. mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. 

TEOG Fen ve Teknoloji sınavı C kitapçığı 12.soruda bir resim hatası vardır ki bu hatayla birçok öğrenci bu soruyu yanlış cevaplamıştır. Öncelikle cisim kaptan 20 N ağırlığında bir sıvı taşırıyor fakat cismin gerçek ağırlığı dinamometrede görülen değere göre 80 N'dur. Fakat taşırma kaplarında yalnızca batan cisimler kendi ağırlığından daha düşük ağırlıkta sıvı taşırır. Buna karşın sorudaki resimde cisim askıda kalmıştır ve cisme kendi ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etki eder, cisim ise kaptan kendi ağırlığı kadar sıvı taşırır. Resimden yola çıkan, dinamometre ve cismin kap içindeki durumunu gözlemleyen bir öğrenci ikileme düşebilir ve bu soruyu hatalı yapabilir.
 

Sayın editör;

26-27 Kasım 2014 tarihinde yapılan TEOG ortak sınavın Fen ve Teknoloji dersi sınavının 16. sorusunda cevap anahtarına bakıldığında doğru şıkkın A olduğu görülmektedir. Ancak diğer şıklarında doğru olduğu çok aşikardır. Yalnızca bu verilerden yola çıkarak ifadesinin altı çizilmiş  ve soruyu buna göre çözmek gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak fen sorularında şekilde bir veridir. çünkü dinamometre de şekil üzerinde gördüğü 80 ve 60 değerlerine göre (havada ki ağırlık- suda ki ağırlık= kaldırma kuvveti bu da sayısal olarak 80-60=20) hesap yapılacak, taşan sıvının ağırlığı ile kaldırma kuvvetinin ağırlığının aynı olduğu ve 20 N değerinde olduğu bulunacaktır. Şekil incelendiğinde cisim askıda kaldığı için kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Öğrenci şekil üzerinde verilmiş olan bu veriyi yok sayamaz dolayısıyla III ile ifade edilen kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşit ifadesine de ulaşacaktır. Bu sonuca göre de II ile ifade edilen seçenekte doğru olacaktır. Sonuç olarak sadece I demek ve A şıkkının doğru olması mümkün değildir ve çok açık şekilde hatalı sorudur.

Ayrıca Türkçe dersi sınav sorularında A kitapçığı 17. sorunun cevabı hem A hem de C şıkkı olmaktadır. bu sorunun iki tane doğru cevabı bulunmaktadır. Hatalı bir soru olup iptal edilmesi gerekmektedir.

saygılarımla 

Sayın editör, TEOG Fen ve Teknoloji dersi sınavı C kitapçığı 11. soruda bilgi eksikliğinden kaynaklı bir hata vardır. Çocuğumun tüm sınavda yalnızca bu soruda hatası vardır ve bu soruyu birçok öğrenci hatalı yapmıştır. Öncelikle soru güzel düşünülmüş ve hazırlanmıştır fakat soruda cismin hangi durumda olduğu belirtilmemiştir. Bunu belirtmek için ''ip gerilmesi ≠ 0'' gibi bir değer kullanılması lazımdır fakat kullanılmamıştır. Bu nedenle cismin o durumda batmaya meyilli mi yoksa yüzmeye meyilli mi olduğu anlaşılamamaktadır. M cismi orada 6 N ağırlığına denktir fakat yüzen veya askıda kalan cisimlerde bu değer 0 N olduğu için MEB'in bu soruyu gözden geçirmesi gerekmektedir. Teşekkürler.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    58 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (58)