adscode

EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ?

Okul Müdürlerine Ulaşmak, 1 Milyon Öğretmene Ulaşmaktan Kolaysa, Nasıl Bir Okul Yöneticisi?

www.sahinaybek.com.tr

Okul Müdürünün Müdür Gibi Olmadığı Bir Eğitim Başarılı Olamaz

İstedik ki okul müdür ve müdür yardımcılarının atama yönetmeliğinin ve taslağının konuşulduğu bugünlerde, okul yönetimlerine dair önemli noktaları gündeme getirelim.

Eğitim sistemimizin en önemli uygulama alanlarının okullarımız olduğunu düşündüğümüzde, okul yönetimleri büyük önem taşımaktadır. Yani siz, merkezde altın da üretseniz, bunu alanda uygulayacak olanlar okul yönetimleri olacağından, merkezin ürettiği cevheri kömüre ya da mücevhere dönüştürebilecek olanlar okul yönetimleridir. Ve de eğitimimizin niteliğini arttırabilmek için yaklaşık 1 milyon civarındaki öğretmenimize ulaşmak çok zordur. Ama öğretmenlerimize de ulaşabilmek adına, okul yöneticilerine ulaşmak altın değerindedir. Her zaman söylediğimiz üzere; bir okul, okulun eğitim yöneticileri kadardır. Bir okuldaki eğitim yöneticilerinin tutumları ve başarıları tüm okulu etkilemektedir. İşte, kısa vadeli bütün öğretmenlerimize ulaşamayabiliriz ama okul yöneticilerimize ulaşabiliriz. Ama ulaşılacak bu okul müdürlerinin de müdür gibi olmaması halinde eğitimden bahsedemeyiz. Yani okul müdür ve müdür yardımcılarının, kısacası eğitim yöneticilerinin, o pozisyonlara gelinceye kadarki tüm süreçlerinin liyakat temelli olması gerekmektedir.

Ulusal Ölçümleme Çerçevesi Merkezli Olarak, Okul Ölçümleme Çerçevesi Kurulmalıdır

Okullardaki başarı adına, ulusal ölçümleme çerçevesi merkezli olarak, okul ölçümleme çerçevesi oluşturulmalıdır. Bununla beraber, okul müdür ve müdür yardımcısı alımlarında alınacak eğitim yöneticilerinin okulun düşünsel, duygusal ve duyumsal dengesini dikkate alacak yetkinlikte olmaları gerekmektedir. Çünkü okul yöneticileri, okulun ikliminin ana belirleyicileridirler. Ve ek olarak da; yine bu seçimlerde okul yöneticileri, sadece bürokratlık yönleri varmış gibi algılanmamalıdır. Okul eğitim yöneticilerinin tek işinin bürokratik işlemler olduğu düşünüldüğünde, okuldaki pedagojik işler de aksayacaktır.

Okul Yöneticilerinin Tek Alanı Bilişsel Alan Değildir

Diğer taraftan, okul yöneticilerinin tek görevi akademik başarıyı arttırmak ve bilişsel alana odaklanmak da değildir. Okul yöneticisinin öğrencinin tüm alanlardaki gelişimine dair görevleri vardır. Ve okul yöneticisi, okuldaki tüm paydaşların ortak bir dil kullanmasından da sorumludur. Bir okul yöneticisi, adeta bir köprü gibi merkez ulusal eğitim sistemi ile okuldaki paydaşlar arasındaki ilişkiyi en üst düzeyde sağlamak durumundadır.

Eğitim politikalarımızın başarısının alandaki yapıya yani okulların başarısına bağlı olduğunu düşündüğümüzde, okul müdür ve müdür yardımcılarının seçimi, onların motivasyonları, enerjileri tüm eğitimimize yansıyacaktır. Okul müdür ve müdür yardımcısı seçimleri, tüm bunlar düşünülerek yapılmalıdır. Evet, bir okul müdürü var ki gerçekten bulunduğu okulda iklim oluşturuyor. Ama bir okul müdürü de var ki hava durumu gibi… O gün hava yağışlı, karlı, güneşli, o gün hava şöyle hava böyle… Ona göre kendine yön veriyor. Oysaki okullarımızın güçlü okul iklimleri oluşturabilecek eğitim yöneticilerine ihtiyacı var. Çünkü okullar onlarla güçleneceklerdir. Bunun içinde eğitimin her aşamasında hava durumuna göre değişecek değil, liyakat merkezli alınacak iklim yaratacak eğitim yöneticilerine ihtiyacımız var. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)