adscode

ÖĞRETMENLİK ULUSAL BİR EĞİTİM POLİTİKASI OLMALIDIR

Unutmayalım ki; Bir Ülkede öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Yeterli Güce ve Niteliğe Ulaşmadıkça, O Ülkede En İyi Eğitim Sistemi ve Yüce Amaçları da Bulunsa, Bunlar Gerçekleşemez

www.sahinaybek.com.tr

 

Eğitimdeki başarının merkezinde olan öğretmen konusu, ele alındığında her yönüyle ulusal bir eğitim politikası olarak ele alınmak durumundadır. Eğitimimizin başarısının öğretmen niteliği ile orantılı olduğunu düşündüğümüzde, öğretmenlerin hizmet öncesindeki ve hizmet içindeki eğitimleri büyük önem taşımaktadır.

                                Öğretmen Yetiştiren Kurumlarımız Önemsenmelidir

Yukarıda sözünü ettiğimiz nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi, bizi doğal olarak öğretmen yetiştiren kurumlara götürüyor. Eğitim tarihimizde; köy enstitülerinden öğretmen liselerine, eğitim fakültelerine bu konuda ciddi deneyimlerimiz mevcuttur. İşte bu tecrübelerin ışığında ortaya konacak öğretmen yetiştirme modelleri, aslında tüm ülkemizin şekillendirilmesinin modelleri olacaktır. Nasıl ki köy enstitüleriyle topyekûn bir eğitim seferberliği yapılmışsa, yeni öğretmen yetiştirme modelleriyle de ülkemizin geleceğine yön verilebilir.

Öğretmen yetiştiren kurumlara nasıl daha iyi öğrenci seçilebileceği, buralarda nasıl eğitim verileceği, öğretmenlerin sisteme hangi yöntemlerle dahil edileceği, sistem içindeki öğretmenlerin iş başında nasıl daha iyi eğitilebileceği gibi sorular anlamlı cevaplara muhtaçtır. Tüm bunlarla beraber, bu sistemin içerisinde “ücretli öğretmenlik” gibi bir gerçeklik de bulunmaktadır.

Tüm bu sorulara yanıtlar aranırken, yetiştirilecek öğretmen ve istihdam dengesinin sağlanmaması halinde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkan atanamayan öğretmen sorunu da unutulmamalıdır. Öğretmen istihdamında yaşanan bu sorun her yönüyle ülkemize ve eğitimimize zarar vermektedir.

İşte tüm bu nedenlerle, öğretmen konusu, ulusal bir eğitim politikası olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle yeni modellerde nitelikli öğretmen yetiştirmek adına, öğretmen yetiştiren kurumlara daha başarılı öğrencilerin girmesi teşvik edilmelidir. Seçim sürecinde bütün siyasi partilerin öğretmenlerle ilgili vaatlerde bulunduğunu gördük. Bu vaatler bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.

Öğretmenlerin; atamadan özlük hakkına, atanamayan öğretmenlerden ücretli öğretmenlere, sözleşmeli öğretmenlikten daha pek çok soruna, problemleri hızla gözden geçirilip, ulusal bir eğitim politikası merkezli olarak çözülmelidir. Unutmayalım ki; bir ülkede öğretmenler ve öğretmenlik mesleği yeterli güce ve niteliğe ulaşmadıkça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve yüce amaçları da bulunsa, bunlar gerçekleşemez. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)