adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

ÖZEL KURUMLARDA OYUN BAHÇESİ UYGULAMALARI

17.01.2018 tarihinde değişen Özel Öğretim Kurumlarına Standartlar Yönergesindeki...

mcanga25@gmail.com
17.01.2018 tarihinde değişen Özel Öğretim Kurumlarına Standartlar Yönergesindeki oyun bahçesi ya da bahçe tanımı ile ilgili bazı özel kurumların, özellikle de dershane ya da başka kurumlardan dönüşüm programı doğrultusunda özel temel lise ya da ortaokula dönüşüm konusunda o tarihteki Standartlar ve Yönetmeliklerdeki açıklamalar doğrultusunda taahhütte bulundukları kurumu açabilme imkanı bu bahçe düzenlemesi sonucunda sıkıntıya gireceği ve mağdur olacakları yönündeki yakınmaları doğrultusunda bu konuda bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum.

Standartlar Yönergesinde 15/01/2015 tarih ve 485759 sayılı değişiklikle özel kurumların Oyun bahçesi tanımı ; “Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve genişliği en az 4 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını” olarak belirlenen bahçe tanımı; 30/06/2017 tarih ve 10073640 sayılı değişiklikle: “Okul öncesi kurumlarda bahçe oyunlarına, diğer okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve okul türüne göre belirlenen okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını” ifade eder şeklinde değiştirilmişti.

ÖÖKSY’nin ilgili maddelerinde ilkokul, ortaokul ve liseler için bahçe açılımı 15/01/2015-485759 sayılı Makam oluru ile; “Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur.  Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.”
şeklinde ifade edilmiştir. 

17.01.2018 tarihli değişikliklerle 15.01.2015 tarihli okul öncesi kurumlarının bahçe alanı tanımı ise: “Bahçe oyunlarına uygun oyun bahçesi bulunur. Oyun bahçesi, (Değişik ibare: Makam Oluru 17/01/2018-1219649) kısa kenarı en az 4 m olan ve 40 m2 den az olmamak üzere her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. (...) (Mülga: Makam Oluru 18/08/2015-8163923) (Mülga cümle: Makam Oluru 17/01/20181219649) (…) 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 alan şartı aranmadan 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. İsteğe bağlı olarak ayrıca bahçe içerisinde kum havuzu, oyun parkı ve benzeri alanlar bulundurabilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 1,5 m2 alan hesaplanarak belirlenir.”
şeklinde olumlu bir değişikliğe gidilmiştir.
 
Bu durumda; ÖÖKSY’nin ilgili maddelerinde ilkokul, ortaokul ve liseler için bahçe açılımı 15/01/2015-485759 sayılı Makam oluru ile; “Oyun bahçesi: Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur.  Her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. Müstakil binalarda sadece lise olarak açılan ve 250 m2 bahçesi bulunan okullarda her bir öğrenci için 2 m2 alan şartı aranmaksızın 250 öğrenciye kadar kontenjan verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak belirlenir.” şeklindeki uygulama “Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve genişliği en az 4 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını” şeklinde okulların lehine olan tanımı değiştirerek “Binanın bahçeye açılan zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. “Şeklinde uygulanması sonucu özel kurumların aleyhinde bir uygulamaya dönüşmüş olacaktır.
 
Halbuki; 17/01/2018 tarih ve 1219649 sayılı düzenleme ile Özel Milletlerarası Okullarda bulunması gereken bölümlerdeki bahçe açılımı: “ Oyun bahçesi: Kısa kenarı en az 4 m olan açık bahçe alanı ve kullanılması hâlinde binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı ile birlikte tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. 250 m2 için 250 öğrenci kontenjanı verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak verilir. Sadece özel milletlerarası anaokulu açılması hâlinde aynı Yönergenin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine göre düzenleme yapılacaktır.” şeklinde düzenlenerek özel kurumlar arasında izahı mümkün olmayan haksız bir uygulama ortaya çıkmaktadır.
 
Bu nedenle özel ilkokul, ortaokul, lise ve milletler arası okul gibi kurumların bahçe alanı tanımında “ Oyun bahçesi: Kısa kenarı en az 4 m olan açık bahçe alanı ve kullanılması hâlinde binanın en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı ile birlikte tören yapmaya uygun en az 250 m2 bahçe alanı bulunur. 250 m2 için 250 öğrenci kontenjanı verilir. Oyun bahçesi 250 m2 den büyük olan okullar için kontenjan 250 m2 bahçeye verilen kontenjana ek olarak her bir öğrenci için 2 m2 alan hesaplanarak verilir.” şeklinde bir değişikliğe gidilerek özel kurumlar arasındaki eşitliği, haksızlığı ortadan kaldırmanın hukuki ve vicdani bir durum olduğunu düşünüyorum.
 
                                                                                   Metin ÇANGA

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)