adscode

Neden IB Diploma Programı?

IB Diploma Programı’nın farkı, avantajları....

byomerorhan@gmail.com
Bilindiği üzere her ülkenin kendi koşullarına, beklenti ve planlarına göre bir eğitim politikası bulunmaktadır. Nüfus yapısına göre yatırımlar ve eğitim-öğretimdeki stratejik yaklaşımlar, istikrarla sürdürülmeye çalışılır. Kimi zaman uluslararası sınavlarda (PISA vb.) dünya ölçeğinde ortaya çıkan sıralamalar konuşulsa da her ülkenin eğitim modelleri endemiktir. Yani bir ülkenin modeli diğerine uymayabilir, kullanıldığında da verimli olmayabilir. Bu anlamda köklü değişiklikler, riskler içerdiği gibi kültürel yapının durumu, kararlılık ve sabır, başarı için gereklidir. Şark kurnazlığı yaparak bir ülkenin eğitim modelini olduğu gibi almak ve kopyalamakla ülkenizde başarılı bir eğitim modeli oluşturamazsınız!

Ülkenin ihtiyaçları, devletin sosyal yapısı, toplumun değerleri ve yetiştirmek istediği insan gücünün doğru saptanması, değerlendirilmesi gerekir. Bazı ülkelerde daha merkeziyetçi, yaratıcılığa kapalı, sınav odaklı sistemler kullanılırken özellikle gelişmiş ülkelerde akredite olmuş okullar ve uluslararası kabul gören programların kullanıldığı eğitim sistemleri tercih edilmektedir.

Bu programlarIn biri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’dır (International Baccalaureate Diploma Programme-IBDP). Dünyada 196 ülkede 2626 okulda, ülkemizde ise 33 lisede IBDP uygulanmaktadır. (Kaynak: IB World Statistics 2014)

1960 yılında kurulan Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir. Hague, New York, Buenes Aires ve Singapur’da ofisleri bulunan Organizasyonun ölçme değerlendirme birimi ise Birleşik Krallık’ın Galler Bölgesi’nin başkenti Cardiff’de yer almaktadır.

16-19 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış olan bu program, lise 2 ve lise 3. sınıf düzeylerinde uygulanabildiği gibi lise 3 ve lise 4. sınıflarda da uygulanabilmektedir. Bu tercih, programı uygulayan okula bırakılmıştır.

Dünya ölçeğinde hazırlanan ders programları ile IBDP’yi bitiren gençler, küresel bağlamda düşünebilen, disiplinli ve rekabetçi koşullara hazır olarak yetişmektedir.
Programın genel amacı; öğrencileri yükseköğretime hazır hâle getirmektir üniversite giriş sınavlarına hazırlamak değil. Ancak elbette öğrenciler derslerin gereklerini yerine getirdiklerinde ve MEB derslerini de aldıkları için bir anlamda sınavlara da hazırlanmış olurlar. Gerçek anlamda bir yükseköğretim öğrencisi olmanın altyapısının oluşturulması, öğrencinin farklı yönlerinin de fark edilmesi ve öğrencilerin uluslararası anlayışın geliştirilmesi sağlanır.

Ülkemizde IBDP kabul edilmekte olup programı uygulayan okullarda ayrıca Millî Eğitim dersleri de öğrencilere verilmektedir.

IB Diploma Programı’nın farkı nedir?

IB Diploma Programı’nın özünde yer alan;
 • Bilgi kuramı (TOK - Theory of Knowledge) ile doğru bilgiye ulaşmayı, bilgiyi analiz etmeyi ve irdelemeyi,
 • Yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS - Creativity, Action, Service) ile yaratıcılık becerilerini ve toplum bilincini geliştirmeyi
 • Bitirme tezi (EE - Extended Essay) ile de seçtikleri bir disiplinde yazacakları 4000 kelimelik metinle programın başarıyla tamamlanması hedeflenir.
Avantajları nelerdir?

Yaklaşık 100 ülkede bini aşkın üniversite IB diplomasını kabul etmektedir. IB diploması sahibi öğrencilere ülkemizde birçok vakıf üniversitesi ve özel üniversite; IB diploma notuna göre değişken oranlarda başarı ve yüksek başarı bursu vermekte, yatay geçiş hakkı tanımakta ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır.
Programın genel avantajları aşağıdaki şekilde maddeleştirilebilir:
 • MEB diploması yanında uluslararası bir diploma veriyor olması,
 • IB diplomasının uluslararası geçerliliği ve yurt dışında en iyi üniversitelerde öncelikli kabulü,
 • IB mezunlarının edindikleri kazanımlarla öne çıkmaları sonucu üniversite eğitimi ve sonrasında toplumda ayrıcalıklı bireyler olarak yer almaları,
 • Öğrenciye zamanı en iyi şekilde kullanmayı, en uygun yöntemlerle çalışmayı öğretmesi,
 • Öğrenciyi akademik dürüstlük konusunda bilinçlendirmesi,
 • Öğrencinin düz yazı, makale ve denemeler yazarak yazma yeteneğinin gelişmesini sağlaması,
 • IB programında yer alan öğretmenlerin süregelen hizmet içi eğitimler sayesinde bu kazanımlarını diğer sınıf seviyelerine de aktarmaları sonucu bu kazanımların tüm okula yaygınlaşması.
IB Diploma Programı, yukarıda sayılan avantajların dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve belki de her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Özellikle çalışma alışkanlığı olan ve performansı yüksek öğrencilerin mutlaka tercih etmesi veya değerlendirmesi gereken bir program olan IBDP, sadece “Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin seçeceği bir programdır.” saptaması çok doğru değildir. Lise 2 ve lise 3. sınıflarda bu programı alan öğrenciler, son sınıfta ülkemizdeki üniversite sınavları için de hazırlık yapabilirler.

Akademik hedefleri olan, sorgulayan, çalışmaktan zevk alan ve sorumluluk sahibi öğrencilerin mutlaka ilgilenmesini ve detaylı bilgi almasını öneririm. 
 
Ömer Orhan 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

  1 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (1)