adscode

adscode

adscode

adscode

EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN

Diğer Meslekler de Önemlidir Ama Eğitim Diğerlerinin Her Birisini Yapılandırır

www.sahinaybek.com.tr
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider; eğitimi ihmal ederseniz her şeyi de ihmal etmişsiniz demektir. Çünkü eğitim her şeyi yetiştirir; iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar.” dedi.  Yılmaz’ın konuşması merkezli olarak eğitim tarihimiz açısından felsefi ve sosyolojik boyutlarıyla eğitimin önemini ele almaya çalışalım.
Sosyolojide ana tartışmalardan biri; hangi kurumların alt yapı, hangilerinin de üst yapı kurumları olduğu tartışmasıdır. Önemli teoriler, ekonomiyi alt yapı kurumu olarak kabul eder ve bir alt yapı kurumu olarak ekonominin diğer tüm üst yapı kurumlarını; yani sağlığı, kültürü vb. ’ni etkilediğini belirtirler. Oysaki İsmet Yılmaz’ın konuşmasından da anlıyoruz ki; ekonomiyi ve ekonomistleri de eğitim etkilemektedir. Güçlü bir eğitim kurumu en az ekonomi kadar önemli bir alt yapı kurumu olmakla beraber, diğer tüm üst yapı kurumlarını da etkiler. Yani güçlü eğitim; güçlü ekonomi, güçlü sağlık, güçlü sanat vb. de demektir. Yılmaz da bunu, eğitim iyi giderse her şey iyi gider şeklinde ifade ediyor.
                                       Bir Altyapı Kurumu Olarak Eğitim Tüm Alanları Etkiler
Diğer yandan; “Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz” diyerek eğitime önem vermemenin tüm alanlara olumsuz yansıyacağını söylüyor, Sayın Bakan. Yılmaz, bir alt yapı kurumu olarak eğitimin tüm alanları etkilediğini de “Eğitim her şeyi yetiştirir; iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar” sözleriyle vurguluyor. Bu nedenle eğitimin bozulması da yine aynı şeklide tüm alanlarda bozulmalara yol açacaktır. Yılmaz’ın “Diğer meslekler de önemlidir ama eğitim diğerlerinin her birisini yapılandırır” cümlesi, aslında eğitimin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun vücut bulmuş halidir.
Eğitimin bu önemini  “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider” cümlesini eğitim tarihimizde eski Bakanlarımızdan Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça, hapishaneler harap olur” sözlerinde de görebiliriz. Tuba Ağacı Nazariyesi vb. ile eğitim tarihimize önemli katkılar yapmış olan Emrullah Efendi, yakın eğitim tarihimizin önemli isimlerindendir. Ve yine Emrullah Efendi’nin mizah dolu “Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözü de gülümseticidir. Evet, Emrullah Efendi de Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz gibi eğitimi önemsiyordu ve ona göre eğitim ülkemizin kalkınmasının temel şartlarındandı. Eğitim her şeyin başıdır, demiştir.
                                     Mektepler Mamur Oldukça Hapishaneler Harap Olur
Evet, Emrullah Efendi’nin “Mektepler mamur oldukça hapishaneler harap olur” sözü, İsmet Yılmaz’ın “Eğitim iyi giderse her şey iyi gider” sözü ile aynı şeydir. Emrullah Efendi’nin burada kastettiği şey; mekteplerin yani eğitimin kusursuz, eksiksiz, bayındır olması halinde, hapishanelerin yıkılacağı, yok olacağıdır. Yani eğitimin, memleketin kalkınmasının kilit taşı olduğudur. Evet, Emrullah Efendi de, eğitim iyi giderse her şey iyi gider, diyor.
 
                Bir Kişiyi Nasıl Hapishaneye Zorla Gönderiyorsanız, Mektebe de Göndermelisiniz
Emrullah Efendi, bir milletin refah ve mutluluğunun ancak eğitim ile tesis edilebileceğini, ilerlemenin yolunun eğitim olduğunu düşünürdü. Ve mekteplerin yani eğitimin mamur, iyi olup, hapishanelerin harap olmasının yolunu eğitimi yaygınlaştırmak olarak görür. Öyle ki; eğitimi yaygınlaştırmak ve ilköğretimi zorunlu hale getirmek için “Çocuklar zorla okula gönderilmez” fikrine karşı “Nasıl siz bir adamı hapishaneye gönderiyorsunuz, bunda hakkınız var da mektebe göndermeye hakkınız olmaz mı?” der.
Evet, Emrullah Efendi’nin Tuba Ağacı Nazariyesinden mektepler mamur olursa hapishaneler harap olura; her şey, ’Eğitim iyi giderse her şey iyi gider’ için. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)