adscode
adscode

Halk Oyunları Çocukluk Döneminden İtibaren Eğitimimizin Bir Parçası Haline Getirilmelidir

Okullarımıza Büyük Spor ve Dans Salonları Yapılmalıdır

www.sahinaybek.com.tr
 

Halk oyunlarımız gelecek kuşaklara da aktarılması gereken önemli kültür zenginliklerimizdir. Halk oyunlarımız türleri, figürleri, ritmik yapısı, oynama biçimiyle kültürümüzü yansıtırlar. Halk oyunlarımız insanımızın yaşamış olduğu olaylar, yaşayış biçimi hakkında bize ciddi bilgiler verir. Oyun ve müzik doruk noktasına ulaşır halk oyunlarımızda. İnsanımızın aşkının, sevgisinin, kahramanlığının; kısacası yaşamsal tepkilerinin adeta birer tarihi belgeleridir halk oyunları. Tabii bizi halk oyunlarının toplumsal ve kültürel faydalarının yanı sıra pedagojik yanı da ilgilendiriyor. Halk oyunları bu yönüyle önemli bir eğitim aracıdır da…

                                  Halk Oyunlarının Eğitimimizdeki Önemi Arttırılmalıdır

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımızın milli kültürümüzü tanımalarını ve müzikal-dans ve sanat yönünden gelişimlerini halk oyunlarıyla sağlayabiliriz. Halk oyunları çocuklarımızın psikomotor özelliklerine, ritim ve beceri gibi koordinatif özelliklerine olumlu etkiler yapar. Tüm bunlar için halk oyunlarımıza eğitimimiz içinde daha fazla yer vermeli ve toplumda insanımızı halk oyunları konusunda daha fazla bilinçlendirmeliyiz. Halk oyunlarının çocukluk döneminden itibaren eğitimimizin bir parçası haline getirilmesi adına okullarımızın fiziksel yapısı buna uygun bir hale getirilmelidir.

                                            Okullarımıza Büyük Spor ve Dans Salonları Yapılmalıdır

Halk oyunları okullarımızda antrenör ve usta öğreticilerle yapılan bir etkinlik olmanın ötesinde, beden eğitimi dersleri gibi her öğrenciyi içine alacak şekilde bir ders gibi programlanarak verilmelidir. Bunun için okullarımıza ihtiyaç duyulan büyük spor ve dans salonları yapılmalıdır. Çocuklarımızı sınav çaresizliği içinde, robotlaşmış şekilde birer yarış atı gibi koşturmanın ötesinde; yani akademik yanlarının yanı sıra halk oyunlarıyla bedenlerini ve ruhlarını besleyerek sağlıklı bir benlik algısına ulaştırabiliriz. Ayrıca öğrencilerimiz böylelikle halk oyunları aracılığıyla sosyal yaşam düzeylerini de arttıracaklardır.

                            Halk Oyunlarıyla Öğrencilerimize Neler Kazandırabiliriz?

Halk oyunlarıyla öğrencilerimizin öğretimleri kadar; duygusal ve sosyal gelişimlerini ön plana çıkarabiliriz. Tabii ki halk oyunlarının eğitim öğretim boyutunun yanı sıra toplumsal işlevleri de vardır. İnsanımızı eğlendirme, kültürü yeni kuşaklara aktarma, toplumsal ve kişisel baskılardan kurtarma gibi işlevleri olan halk oyunlarımızın farklı sosyal, psikolojik ve fizyolojik işlevleri de vardır. Halk oyunlarını bir eğitim aracı olarak düşündüğümüzde halk oyunlarını bir ders olarak okullarda okutmamız gerekmektedir. Halk oyunları bu yönüyle öğrencilerimize kişisel ve toplumsal yönleriyle eğitimsel katkılar sunmaktadır. Öğrencilerimiz kişisel olarak, boş zamanlarını halk oyunlarıyla doldurup ruhsal ve bedensel pek çok katkı görebilirler. Halk oyunları bu yönüyle öğrencilerimizi neşelendirdiği gibi bedensel hareketlilik, dinamiklik ve zihinsel rahatlık sağlar.

Halk oyunları oynayan öğrenci sosyalleşerek toplum karşısında özgüvenli bir şekilde rahatça kendini ifade edebilir. Çekingen gençlerimiz bu yolla girişken bir noktaya gelirler. Ayrıca halk oyunları birlikte oynanması vesilesiyle bir birlik ruhu, omuz omuza olma bilinci, zorlukları ortaklaşa çözme bilinci kazandırır. Toplumumuzda ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasıdır, halk oyunları.

Tüm bunların ışığında halk oyunları önemli bir eğitim aracıdır. Bu nedenle bu işi MEB’in kol kanat germesiyle pedagojik formasyon sahibi kişiler okullarda yürütmelidir. Halk oyunlarımız aracılığıyla binlerce yıllık kültür birikimimizi yaşatabiliriz. 4000’in üstündeki oyun sayısı ile dünyada oyun açısından en zengin ülke olan ülkemiz bu yönüyle adeta halk oyunlarının başkenti gibidir. Halk oyunlarını sanatsal, sporsal ve kültürel fonksiyonlarının farkında olarak, iyi bir eğitim aracı olarak kullanmalıyız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

                                                                                                                                                          

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)