adscode

MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR?

MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR?

www.sahinaybek.com.tr
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times}

Cumhurbaşkanı Geçenlerde Bir Konuşmasında; Bana Projeyle Gelin Dedi, Buyurun Proje!

Önemli bir söz “Ne ki hayaldir, o gerçektir” der. Yani bir şeyi önce hayal etmek gerekiyor, gerçekleştirebilmek için. Ben hayalimdeki, ama yakın somut bir projeyi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürekli eğitimimizin nasıl daha iyiye, ileriye gidebileceğini konuşup duruyoruz. Bugün daha somut bir projeyi dile getireceğim. İşte bu konuşmaları somutlaştıracak, eğitimde yol gösterecek, çözüm önerileri üretecek, eğitimin merkezi, dinamosu olabilecek, böylelikle eğitime gereken önemin verilebileceği, bir yüzyıl projesinden dünyada çok az olan bir eğitim üniversitesi fikrinden, projesinden bahsetmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere, Cumhurbaşkanı bir müzik üniversitesi kurdurmuştu. Müziğin, ekonominin, teknolojinin, sosyal bilimlerin üniversitesi oluyor da eğitimin üniversitesi niye olmasın. Ve bu konuya MEB öncelik ederek, böyle bir projeyi Cumhurbaşkanı’na götürmeli ve derhal ülkemizin hak ettiği üzere bir eğitim üniversitesi kurmalıdır paydaşlarla. Aşağıda ana hatlarını belirteceğim eğitim üniversitesi projesini MEB’in istemesi halinde daha da detaylandırabilir ve bu projeye öncülük de edebilirim.

Cumhurbaşkanı geçenlerde bir konuşmasında; bana projeyle gelin, dedi. Buyurun proje. Hem eğitim gibi ana hareket ettirici bir alanı hareket ettirici bir proje hem de buradan yakalanacak sinerji, inanın, ülkemizi, uçurur. Dediğim gibi; ülkemizde müziğin, ekonominin, teknolojinin üniversitesi oluyor da eğitimin üniversitesi niye olmasın. Entelektüel altyapısı ve tartışması uzun olmakla beraber, tarihsel süreç içerisinde, özellikle 1980’li yıllarda 134 yıllık öğretmen yetiştirme deneyimimizi maalesef çöpe attık ve maalesef süreç içerisinde eğitim fakültelerimizin çoğu, Satı Bey’in 1900’lü yıllarda bir öğretmen okulunda yakaladığı düzeyi yakalayamamışlardır. O yüzden ben, bir eğitim üniversitesi kurulmalıdır derken sadece bir eğitim üniversitesi kurmuş olmak için kurmaktan bahsetmiyorum; benim bahsettiğim bir projenin ötesinde, eğitim fakültelerinin ötesinde, öğretmen akademilerinin ötesinde bir şey… Ben, Cumhurbaşkanı’nın dâhil, eğitimde istediğimiz başarıyı yakalayamadık dediği; Sayın Bakan İsmet Yılmaz’ın ülkemizi bölgenin eğitim adası yapmalıyız dediği şeye reçete olabilecek, adeta eğitim sorunlarının da her yönüyle ele alınıp çözülebileceği bir eğitim hastanesinden, sağlık merkezinden bahsediyorum.

Bu konuda önemli eğitim bilimcilerimizden Dr. Niyazi Altunya’nın çok değerli önerileri olmuştur, süreç içerisinde. Evet, eğitim üniversitelerinin nasıl olacağı, kaç tane olacağı detaylandırılabilir. Tabi ki, bu konuyla ilgili YÖK, MEB ve paydaşlarca toplantılar yapılmalıdır. Ama bu konuda ülkemizin kaybedecek vakti yoktur. Bu üniversitenin nasıl olması gerektiğini, eğitim bilimleri fakültelerinden branş fakültelerine nasıl yapılandırılacağını ortaya koyacağız. Bu anlamda, özellikle Kore örneği olmak üzere, dünya örnekleri iyi incelenmelidir. Niyazi Altunya; eğitim bilimleri, temel eğitim, dil eğitimi, matematik ve fen eğitimi, sosyal bilimler eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, teknik eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitimi, beden eğitimi gibi fakültelerin olması gerektiğini öneriyor bir eğitim üniversitesinde.

Ama ben, daha da önemli olan şeyin, niye bir eğitim üniversitesi kurulması gerektiğinin, yani amacın ve felsefenin anlatılması olduğunu düşünüyorum. Ve bir eğitim üniversitesi kurarsak, bununla neler yapabileceğimiz, eğitim sorunlarımızın çözümüne nasıl katkı koyabileceğimiz kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu bağlamda dünya örneklerine baktığımızda; Hong Kong Eğitim Üniversitesi’nin 1994 yılında eğitim enstitüsü olarak kurulduğunu görürüz. Örneğin bu eğitim üniversitelerinde 3 fakülte ve fakülte dışı akademik birimler bulunmaktadır. Ayrıca akademik çalışmalar için enstitü de bulunmaktadır. Bu eğitim üniversitesinde liberal sanat ve sosyal bilimler fakültesi, eğitim fakültesi, beşeri bilimler fakülteleri ve araştırma merkezleri bulunmaktadır.

Yukarıda söylediğimiz dünya örneklerinin de incelenmesiyle, ülkemiz dinamiklerine uygun, kendimize özgü bir eğitim üniversitesi kurmalıyız. Ayrıca bu eğitim üniversitesi öyle bir üniversite olmalıdır ki, uluslararası tüm eğitim çalışmalarının da çekim merkezi olabilmelidir. Bu üniversitede eğitim bilimleri ve öğretmenlik fakülteleri iyi dengelenmelidir. Ayrıca bu üniversite yapılan akademik çalışmalar, aldıkları atıfların ötesinde, dünya eğitim gündemini de belirleyebilmelidir.

Bir zenginliğimiz olarak; sosyal bilimler üniversitemizin, ekonomi, teknoloji ve müzik üniversitelerimizin olduğu bir yerde, artık dünya çapında bir eğitim üniversitesi kurma zamanımız geldi de geçiyor. İşte Cumhurbaşkanı’nın eğitimde sözünü ettiği başarının yakalanabilmesinin, Sayın Bakan İsmet Yılmaz’ın bir eğitim adası olmalıyızının yolu ve daha pek çok problemimizin çözümü de yüzyılın eğitim projesi olarak bir eğitim üniversitesi kurmaktır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)