adscode
adscode
adscode
adscode
adscode

Öğretmenleri ilk kez orduya benzeten bir eğitim düşünürümüz Satı Bey…

“Öğretmenlik, her şeyden önce eğitimci demektir. Eğiticilik ise bir hünerdir, bir sanattır.”

www.sahinaybek.com.tr
“Öğretmenler; bir ordudur ki, düşmanların en güçlü ve öldürücü olan cehaleti imha ile görevli! Milletlerin mukadderatı asıl orduları kadar, hatta ondan daha çok, bu manevi orduların güç ve faaliyetine bağlı.”

Eğitim tarihimizin önemli isimlerinden Satı Bey 1880-1968 yılları arasında yaşamıştır. Onun eğitim tarihimize katkılarını ele almak günümüz eğitimi adına da faydalı olacaktır.

 

1909 yılında Dârülmuallimin Müdürlüğü'ne getirilmiş olan Satı Bey, öğretmenliğe onu bir hüner, sanat görecek kadar şu şekilde önem verir: “Öğretmen okulu öğretmen ve mürebbi (eğitici) yetiştirmek için kurulmuştur. Bu bakımdan örgütünün ve öğretiminin de bu amaca uygun olması gerekir. Öğretmenlik her şeyden önce eğitimci demektir. Eğiticilik ise bir hünerdir, sanattır.”

 

Satı Bey insan yetiştirmede temelin ilköğretim olduğunu, ahlak eğitiminin okulda verilmesini, çağdaş yaşamın bilgi eğitimi gerektirdiğini savunarak Muallim Mektebi'nin kadrosunu milli ve teknik uygulamaya uygun yenilemiş, uygulama mektebini açmıştır. Onun Fenn-i Terbiye, Lâyihalarım, Ümid ve Azim ve Vatan İçin eserleri eğitim tarihimiz adına önem taşımaktadır(Sakaoğlu, 2018). Bu yaptıkları eğitimin bir bilim haline gelmesine ve öğretmenliğin bir mesleğe dönüşmesine katkı sağlamıştır.

 

Satı Bey eğitimin niteliğini arttırmaya çalışmış, öğretmen okullarının süresini 2 yıldan 3 yıla çıkarmış, okul müzelerini kurmuş, öğretmenlik mesleği ile ilgili dergi yayınlatmış ve meşhur Tuba Ağacı Nazariyesi tartışmasında, eğitimde reformlar ilköğretimden başlamalı demiştir. Fenn-i Terbiye adlı çalışmasında ezberci eğitimi şiddetle eleştirmiştir(Güven, 2015). Satı Bey tüm bunları yaparken fikir olarak da eğitimimize ciddi katkılar sunmuştur. Örneğin Ziya Gökalp ile yaptıkları nitelikli ve bilimsel tartışmalar önem taşımaktadır.

 

Diğer taraftan öğretmenleri ilk kez orduya benzeten de Satı Bey’dir: “Bir ordu ki,harici ve maddi düşmanlara değil, dahili ve manevi düşmanlara karşı savaş ile görevli!Bir ordu ki düşmanların en güçlü ve öldürücü olan cehaleti imha ile görevli! Milletlerin mukadderatı asıl orduları kadar, hatta ondan daha çok, bu manevi orduların güç ve faaliyetine bağlı”. Yine ilk defa öğretmen-politika ilişkilerini ele alanda Satı Bey’dir. Öğretmen okulundan mezun ettiği öğrencileri gittikleri yerlerde izlemeye, onların karşılaştıkları sorunlardan öğretmen yetiştirmede dersler almaya çalışmıştır(Akyüz,2001).Tüm bu bilgilerin ışığında eğitim tarihimizde önemli bir yeri olan Satı Bey’in en önemli katkılarından birinin öğretmen okulunda yapmış olduğu reform düzeyindeki çalışmalar olduğunu ifade edebiliriz. Bu okuldaki medrese zihniyetini eğitimi bir bilim, öğretmenliği de bir meslek haline getirecek bilimsel modern bir modele dönüştürmüştür.

 

Satı Bey’in “Pek Gerekli Bir Öğretim Yöntemi: Buldurucu ya da Doğurtucu Yöntem” adlı makalesi de 1900'lü yılları düşündüğümüzde mevcut geleneksel, ezberci eğitim anlayışına meydan okuması, bunun yerine doğurtucu ve buldurucu yöntem koyması dönemine göre ilerici bir bakış açısıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)