adscode

2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA 4+4+4'ÜN AKIBETİ BELİRSİZ

2023 Eğitim Vizyonu’nu genel olarak değerlendirdiğimizde, “olumlu yönü ağır basan, akademik ağırlıklı  bir vizyon belgesi” olduğunu söyleyebiliriz.

sakinoner@hotmail.com
2023 Eğitim Vizyonu’nun en büyük eksikliği, başarılı sonuç vermediği ortada olan “4+4+4 Eğitim Sistemi”nin akıbetidir. Özel bir ihtisas mesleği olan öğretmenlikte, pedagojik formasyon şartının kaldırılması, eğitim kalitemizi olumsuz etkileyecektir.

2023 Eğitim Vizyonu’nun olumlu yönlerini iki bölümde değerlendirebiliriz:

 

  • Eğitim ve öğretim yönünden: Esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulması; zorunlu ders saatlerinin ve çeşitlerinin azaltılması;
    liselerde alan seçiminin 9. sınıftan başlatılması; tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kurulması, yabancı dil öğretimi ile ilgili düşünülen düzenlemeler; ölçme ve değerlendirme sisteminin daha bilimsel ve kalıcı yöntemlere kavuşturulması; psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) yeniden yapılandırılması; özel eğitim görecek çocukların belirlenmesi ve yerel yönetimlerin bu konuda özel birimler kurmaları için teşvik edilmesi, özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılması ve bir kurul oluşturulması, özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesi; bilim insanlarının Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu olması; mesleki ve teknik eğitimle ilgili düzenlemeler; özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasinin azaltılarak teşvik edilmesi; sınavla öğrenci alan okulların kademeli olarak azaltılması.

 

  • Eğitim elemanları yönünden: Eğitim yöneticilerinin ehliyet ve liyakat temelli olması; öğretmenler ve okul müdürlerinin yüksek lisanslı olması; Okul yöneticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi; başarılı öğretmenlerin yurt dışına gönderilmesi; elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik verilmesi; Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacak olması; Teftiş Kurulu’nun yeniden yapılandırılması ve müfettişlere  eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol verilmesi.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)