adscode

Nitelik İçin Eğitimin, Demokratik ve Bilimsel Olması Gerekir

15 Ekim de açıklanması beklenen Sayın Selçuk’un üç  yıllık eğitim vizyon belgesinin açıklanma tarihi 23 Ekim’e ertelendi. 

alaaddindincer@egitimajansi.com
15 Ekim de açıklanması beklenen Sayın Selçuk’un üç  yıllık eğitim vizyon belgesinin açıklanma tarihi 23 Ekim’e ertelendi.  Sayın Selçuk’un  çıtayı  çok yükseklere koyması ve adından kamuoyunda böyle bir beklentinin yaratılmış  olması ajandadan ne çıkacağını merak edilen bir noktaya taşımış oldu. Bu beklentileri karşılayacak bir vizyon belgesi olur mu bilinmez ancak,eğitimin çekilen emarlarında durumunun hiçte iyi olmadığını üzülerek belirtmek durumundayız. Çünkü sistem artık komaya girmiş vaziyette.  Ayrıca Sayın Bakanın yapabileceklerinin ve gidebileceği yolun sınırlarının olduğunu belirtmeliyim.Bu  saptamayı yapma nedenim AKP ile Bakanın eğitim ve bilim  alanının yapısal sorunlarına yönelik ortaya koyduklar politik yaklaşımlarda ki görüş ayrılıklarına ve farklılıklara dayanmaktadır. Bu ayrılığın ve farklılığın en temel göstergesi Sayın Bakanın TEDMEM için hazırladığı “Ulusal Eğitim Programı İçin Yol Haritası” Raporunda yer alan görüş ve önerilerde görülebilir. Buna rağmen böyle bir dönemde sorumluluk üstlenen yeni Bakanın çözüm politikalarının geçmişte oluşmuş olan, son  16 yılda ise yoğunlaşmış “pası” çözmesi ne kadar mümkün olacak hep birlikte görüp yaşayacağız. Sorunların çözülmesini, bu sorunları yaratanlardan daha çok isteğimizin en küçük bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde olduğunu söylemeliyim.  

5 Genel başlık altında topladığımız 36 önerimizi sıralayacak olursak,

A-Okulların genel durumu ve fiziki alt yapı

-Tam gün eğitime geçmeyen okul kalmamalıdır.

-Özel okullara aktarılan teşvikler durdurulmalıdır.

-Olanaklar eşitlenmeli,fırsatlar ve programlar çeşitlendirilmelidir

-Bütün okullara kütüphane,liselere sağlık görevlisi olan sağlık odaları açılmalıdır.

-Tam gün okullarda öğrencilere öğlen yemeği bedelsiz olarak verilmelidir.

-Yerellerde karşılığı olacak şekilde Bakanlık merkezinde eğitim ve bilim politikalar kurulu/konseyi oluşturulmalıdır

-Eğitim emekçilerine yapılan bütün ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

-Okullara ödenek(bütçe) aktarılmalı, okul meclisleri kurulmalıdır.

-Taşımalı eğitim sona erdirilmeli,köy okulları eğitime açılmalıdır.

-Derslikleri boş kalan ortaokul ve liseler ihtiyaç duyulan ortaokul ve liselere dönüştürülmelidir.

-Okul ve yurtlardaki öğrenci ölümleri son bulmalıdır.

-Sayıştay Raporunda dikkat çekilen harcamalar kurulacak bir komisyon tarafından incelenmeli yolsuzluk yaptığı tesbit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmalıdır.

B-444’lük model tıkandı.değişime uğratılmalıdır

-444’lük sistem tıkandı,başarısız oldu,çocuklar zorlnıyorr mutlaka değiştirilmelidir.

-Sınav odaklı model yerine,öğrencinin okul ve yetenek başarısını,becerilerini ve yeterliliklerini ölçen model uygulanmalıdır.Devamsızlık ve okul terkleri önlenmelidir.

-Özellikle ilkokul ve ortaokullarda ders saat ve süreleri azaltılmalıdır.

-4 ve 5 yaşta okulöncesi eğitime gitmeyen çocuk kalmamalıdır.

-Özellikle ilkokul ve ortaokullarda ders saat ve süreleri azaltılmalıdır.

-Sanat,spor,öğretmen ve tarım ortaokulları açılmalıdır.

C-Eğitim emekçilerinin sorunları 

-Eğitim Bilimleri Üniversiteleri kurulmalı öğretmenler bu üniversitelerde yetiştirilmelidir.

-Öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e diğer eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3000’e çıkarılmalıdır.

-Öğretmenlik meslek yasası beklentisi karşılanmalıdır

-Sözleşmeli öğretmenler kadroya atanmalı,mülakat kaldırılmalıdır.Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin aylıklarının alt sınırı devlette göreve başlayan öğretmenlerin aylığına çıkarılmalıdır.

-Eğitim emekçilerine bir maaş tutarında ikramiye (tediye) ödenmelidir.

-Haksız ve hukusuz yere ihraç  edilenler göreve, sürgüne gönderilenler eski görev yerlerine gönderilmelidir.

-Okullardaki psikolojjik ve rehberlik danışman norm kadro dağılımları yeniden düzenlenmelidir.

-Hizmet içi eğitim almamış hiç bir kişi hizmet görevlisi olarak okullarda çalıştırılmamalıdır.

D-Siyasal aidiyete göre değil,liyakat ilkesine göre yöneticilik

-Yöneticilik liyakata,yeterliliğe ve demokratik seçimlere dayandırılmalıdır.

-Yöneticiliik görevlerinde kadın erkek eşitliği sağlanmalıdır.

E-Müfredat yeniden güncellenmelidir

-Müfredat laiklik ve bilimsellik prensipleri çerçevesinde yeniden güncellenmelidir.

-Çeşitli vakıf ve derneklerle yapılan protokoller iptal edilmelidir.

-Okullarda spor ve sanat dersleri öğleden sonra yapılmalıdır.

-Dezavantajlı grupların eğitim sorunları çözülmelidir.

-Karma eğitimi kaldırmaya yönelik  girişimler durdurulmalıdır.

-Darvin ve evrim müfredatta yeniden  yer almalıdır.

-Öğrencilerin fiziksel ve ve ruhsal gelişimlerini takip edebilmek için ilkokul ve ortaokullarda fizyoterapistler çalıştırılmaya başlanmalıdır.

Sonuç olarak, 23 Ekkimde açıklanması planlanan eğitim vizyon belgesinin amaç ve ilke yaklaşımında;

-bütün çocukların evrensel sözleşmelerde belirlenen eğitim haklarına saygının ve uygulanmasının,

-bilimselliği,özgürlükleri ve demmokratikliği esas alan bir  bakış açısı ve dönüşümü,

-eğitim hakkına bütün çocukların  ayrımsız ve ayrıcalıksız erişimini,

-olanakların maksimum düzeyde eşitlenmesinin,

-fırsat ve program çeşitliliğinin zenginleştirilmesinin yer alması geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza yapılacak en büyük yatırım olacaktır.

Yukarıda sıralanan 36 öneri ile sonuç bölümünde belirlenen genel amaç ve ilkelerin  önümüzdeki 36 ayda yaşama geçirilmesi halinde eğitim bugün içine düştüğü bu koma durumundan çıkabilir, hem nicelik hem de nitelik bakımından güçlü bir konuma gelebilir.Bunları gerçekleştirmek kapsayıcı olmaktan,geniş mutabakatı kurmaktan geçmektedir. Kapsayıcılığı ve mutabakatı gerçekleştirebilmek ön yargılardan arınmak ve ayrımcı davranmamakla mümkün olabilir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)