adscode
adscode

2014 YILI LYS-4 YORUMLARI

​Bugün gerçekleşen Üniversiteye giriş için ilk adım olan LYS sosyal bilimler sınavları tamamlandı. Sınava ilişkin ilk yorumlar Nesibe Aydın Dershanesinden geldi.

2014 YILI  LYS-4 YORUMLARI
Eğitim

(14 Haziran’da Yapılan 1. Oturum)2014 yılı LYS-4 oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeler Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın ilgili zümreleri ve rehberlik servisleri tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır.1.   TARİH SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

•   Sorular 2013 yılına göre biraz daha zordu. Geçen seneki sorular da bilgi ağırlıklıydı fakat daha kolay yapılabilecek düzeydeydi. Bu yıl sorulan 44 sorudan 40 tanesi bilgi ağırlıklıydı.

•   Dağılım olarak 9, 10, 11 ve 12. sınıftan 10’ar soru şeklindeydi. 12. sınıfın soruları; 9, 10 ve 11. sınıf konularına göre daha kolaydı. Geriye kalan 4 soru ise yoruma dayalıydı. Bunlar da 9, 10, 11 ve 12. sınıftan 1’er soru şeklindeydi. Bilgi sorularından 2 tanesi geçen yıllarda da olduğu gibi mimari eser sorusu, diğeri de sanatçı sorusuydu.

•   Geçen yıllarda çıkmış olan sorulara benzer sorular da vardı.2.   COĞRAFYA - 2 SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

•   Bu sınavda Coğrafya branşında 14 soru bulunmaktadır.

•   Öğrenciler tarafından, kolay ve net cevaplar gerektiren sorular olduğu dile getirildi. Coğrafya testinde zor olarak nitelendirilebilecek bir soru olmadığı ve genel anlamda 23 Mart 2014’te yapılan YGS’den daha kolay bir sınav olduğu düşünülmektedir.

•   Sınav sorularının 4 ya da 5 tanesi YGS müfredatından sorulmuştur. Sorular bilgi ağırlıklı olmakla beraber yorum gerektiren ve yapılabilir sorular şeklindeydi.

•   Paragraf yorumlama soruları bulunmamaktadır.

•   2013 yılı LYS-4 Coğrafya - 2 sorularına oranla bu seneki soruların biraz daha kolay olduğu anlaşılmaktadır.

•   9 ve 10. sınıftan; Sıcaklık - Enlem, Yer Şekilleri - Tarım İlişkisi, Toprak Tipleri konularından, 11. sınıftan;         Üretim - Tüketim - Dağıtım Üzerine Doğal ve Beşeri Faktörlerin Etkisi konularından soru gelmiştir.

•   Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ülkeler ile ilgili soru gelmemiştir.

•   Sınav sorularının dershanemizin gerek ders esnasında gerekse öğrencilere yöneltilen sorular ve onlara verilen yardımcı kaynaklarda sorulan sorulara paralel olduğu sınava giren öğrencilerimiz tarafından vurgulanmıştır.3.   FELSEFE GRUBU / DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

LYS-4 oturumunda Felsefe Grubu – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde 32 soru bulunmaktadır (8 Psikoloji, 8 Sosyoloji, 8 Mantık, 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi).

Genel  olarak 2013 LYS-4’e göre kolay bir sınav olmuştur. İlgili dersleri hiç görmeyen öğrenciler dahil, önceki yılların sorularını çözen öğrenciler de bu yönde yorum belirtmişlerdir. Yine de her bölümde eleyici sorular bulunmaktadır.

Psikoloji:

•   Bilgi gerektiren paragraf sorularına yer verilmiştir.

•   Sorularda, durum ve bilgi verilen öncüllerden anlamsal çıkarımlar istenmiştir.

•   Psikoloji Ekolleri, Savunma Mekanizmaları, Güdülenme, Edimsel Koşullanma konularından soru gelmiştir.

•   2013 yılına göre konu dağılımı benzer görünmektedir. Ancak zorluk düzeyi açısından daha kolay bir sınav olduğu söylenebilir.

•   Ekollerden geçen yıl soru gelmeyip bu yıl 2 soru çıkması dikkat çekmiştir.Sosyoloji:

•   Felsefe Grubu’nun en kolay bölümü olmuştur.

•   Çeldirici yanıtları olan ve kısmi bilgi gerektiren anlama / yorumlama sorularıyla karşılaşılmıştır.Mantık:

•   Her yıl olduğu gibi Felsefe Grubu içerisinde en zorlanılan bölüm olmuştur.

•   2013 yılına göre benzer konu dağılımı ve zorluk düzeyine sahiptir.

•   Niceleme Mantığı, Önermeler Mantığı, Çözümleyici Çizelge, Düz Döndürme konularından sorular gelmiştir.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:

•   2014 YGS’ye göre kolay; 2013 LYS’ye göre ise çarpıcı şekilde kolay bir sınavla karşılaşılmıştır.

•   Öncüllerde bilgi verilerek oluşturulan anlam ve yorum soruları sorulmuştur; bu da soruların yapılabilirliğini kolaylaştırmıştır.

•   Sorularda, çoğunlukla genel ahlaki kavramlar yer almış; dini terimlere ve ayrıntı bilgilere çok yer verilmemiştir. Ancak 2013 yılı örneğinde de görüldüğü gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün konu yelpazesinin genişliği bu yılki sınavda da Elmalılı Hamdi Yazır sorusuyla açığa çıkmıştır.

•   Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim ve Cumhuriyet Dönemi Din Çalışmaları konularından sorular gelmiştir.

•   Cumhuriyet Dönemi tefsir yazarı Elmalılı Hamdi Yazır hakkında sorulan soru, bölümün tek bilgi sorusu olarak görülmüştür.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)