adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Aile Bakanlığı için uzman tabip kadrolarına atama yapılacak! İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı için ilan edilen kadrolara ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme-atama iş ve işlemleri, noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Aile Bakanlığı için uzman tabip kadrolarına atama yapılacak! İşte detaylar...
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 16-Apr-20 16:48

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre; yerleştirme-atama iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapıldıktan sonra kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati, söz konusu internet adresinden ilan edilecek. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek.

Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak, kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak ve kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan "Türk soylu" olduklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

En fazla 10 tercih yapılacak
Başvuracak adaylar, en fazla on tercihte bulunabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde açık bulunan yerlere genel kura ile yerleştirilecek.

Uzman tabip kadrolarına, aile hekimi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olanlar müracaat edebilecek. Kura ile yerleştirme işleminde branşlar dikkate alınmayacak. Uzman tabip kadrolarına bu branşların dışında müracaat kabul edilmeyecek.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan süreler dikkate alınacak. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Kuraya başvurabilecek adaylar ve aranacak şartlar
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekecek.

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve kanun gereği "Devlet hizmeti yükümlülüğü" bulunmayan tabip ve uzman tabipler, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibarıyla devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, kuraya başvurabilecek.

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların, Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibarıyla halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Kura sonucu yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için atamaya esas
belgeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "https://www.ailevecalisma.gov.tr/"web adresinde duyurulacak olan ilan ve takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekecek.

PBS üzerinden başvurular yarın ve 20 Nisan'da yapılacak, kura çekimi ise 22 Nisan'da gerçekleştirilecek.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)