adscode

DANIŞTAY’DAN HİZMET PUANI DÜZENLEMESİNE DURDURMA KARARI

MEB tarafından 19.06.2020 tarihinde hizmet puanlarına yönelik düzenlemeye yönelik açılan davalar sonucunda Danıştay düzenlemeye durdurma kararı verdi.

DANIŞTAY’DAN HİZMET PUANI DÜZENLEMESİNE DURDURMA KARARI
Sendikalar

Konuya ilişkin Eğitim İş'in yaptığı açıklama:

MEB tarafından 19.06.2020 tarihinde hizmet puanlarına yönelik düzenleme yapılmıştı. eTwining, marka, patent gibi kriterlere de ek puan verilmesi düzenlemede yer almıştı.

Düzenleme sonrası yaptığımız açıklamada özetle;

Hizmet puanını adeta her alanın teşvik noktası, performans ölçeği ve ödülü haline getiren, koyulan kriterlerin; öğretmenlik mesleğinin ve görevinin önüne geçirilerek sadece bu kriterlere yönelmeyi önceleyen anlayışı kabul etmiyoruz.” diyerek konuyu yargıya taşıyacağımızı ilan etmiştik.

 

Düzenlemeye ilişkin olarak ilk davayı açan Eğitim-İş olmuştur.

Konuyu yargıya taşıyan ilk sendika Eğitim-İş olmakla birlikte diğer sendikaların da dava açtığı görülmektedir. İki sendikanın hizmet puanına diğer kriterlerin eklenmesini kabul ettikleri görülmekle birlikte bizden sonra dava açan başka bir sendikanın sendikamız gibi düzenlemeyi tümden(ek kriterlerin hizmet puanı olmasına karşı çıkarak)  yargıya taşıdığı anlaşılmaktadır.

Danıştay dava açan sendikaların dava açma zamanları farklı hatta bizden birkaç gün sonra olduğu halde tümünü 19/11/2020 tarihinde görüşerek karara bağlamıştır.

Danıştay;
“Bu durumda; gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesiyle, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesine -19/06/2020 günlü Yönetmelik ile- eklenen 9. fıkranın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi”

İfadeleriyle 40. Maddenin 9.fıkrasına yönelik YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı vermiştir.

Danıştay ayrıca;

“Bu durumda; hukuka aykırı bulunan 9. fıkranın bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki yargı kararı dikkate alındığında, dayanağı kalmayan ve bu kapsamda yeniden düzenlenmesi gereken 10. fıkrada, bu haliyle hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Cümleleriyle yine 40.maddenin 10.fıkrasının da Yürütmesini Durdurmuştur.

Düzenleme yapıldığında bakanlığı “…getirilen kriterlerin uygulanması için de en azından yargı sonucunu beklemelidir.” şeklinde uyarmış fakat bakanlık bu uyarılara kulak tıkamıştır. Ortaya çıkacak kaosun ya da oluşan haksızlıkların sorumlusu bakanlıktır.

 

Açtığımız davaya göre yürütmesi durdurulan madde ve fıkralar şu şekilde;

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Madde 40- “(9) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Öğretmenlerden;

 1. a) Doktora mezunu olanlara 90,
 2. b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,
 3. c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

 1. d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,
 2. e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,
 3. f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,
 4. g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

 1. h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

 1. i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,
 2. j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

(10) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.

Danıştay gerekçesi de incelendiğinde haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmış olup öğretmenlerin hizmet puanlarının hizmetleri ile ilgili olması gerektiğini, teşvik aracı olarak hatta bazı kriterlerin öğretmenlik hizmetinin de önüne geçirilecek şekilde düzenlenmesini doğru bulmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Eğitim-İş olarak; hukuka aykırı uygulamalar ile davaya ilişkin yaşanacak gelişmeleri takip ederek kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)