adscode

Dijital çağda gelecek tasarımı nasıl yapılır?

Gençlerin iyi bir kariyer için hem kendilerini hem de iş dünyasının gerçeklerini doğru tanımaları ve gelecek tasarımcısı olmaları gerekiyor. İş dünyasının beklentilerini kendi tercihleriyle birleştirmeyi başaranlar, dijital çağda başarıyı yakalayacak

Dijital çağda gelecek tasarımı nasıl yapılır?
Eğitim
Güncelleme : 16-Jul-22 11:40

Ezgi Kadüker- ezgiikaduker@gmail.com

Eğitim hayatının önemli basamaklarından olan lise ve üniversite sınavları tamamlandı. Yol ayrımında olan öğrencilerin kafasında birçok soru işareti var. Başarılı bir üniversite hayatı, iyi bir kariyer için avantaj sağlarken, lise eğitimi de üniversite için zemin hazırlar nitelikte. Ancak dijitalleşen dünyayla birlikte kazanılması gereken yetkinlikler değişiyor. İş dünyası multidisipliner ve dijital yetkinlikleri gelişmiş bireyler beklerken geleneksel eğitim anlayışı beklentileri karşılayamıyor. Ortaya çıkan entegrasyon sorunu ise öğrencilere hedef belirleme ve kendini geliştirme konusunda büyük güçlük yaşatıyor. Bu kapsamda dijitalleşen dünyada kariyer planlaması, değişen iş dünyası ve geleceğin meslekleri gibi konular hakkında Akademisyen-Yazar, Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz’den bilgi aldık.

ÖĞR. GÖR. ECEHAN ERSÖZ

‘Lise kritik öneme sahip’

Eğitim hayatında lisenin önemi nedir? İyi bir lise iyi bir kariyer getirir mi?

Lise dönemi gençlerimizin hayatında oldukça önemli bir dönem. Öğrencilerin hem kendilerini hem de çevrelerini anlama ve anlamlandırmada, kendilerini ifade etme, iletişim yöntemleri geliştirmelerinde son derece kıymetli. İlaveten geleceklerine dair karar süreçlerinde bu dönemde okul tarafından yapılan destekler son derece önemli. Bu sebeple bu dönemde hem alınan müfredat eğitimi hem de öğrencilerin kendilerini doğru tanıması sağlayan kişisel gelişim destekleri kritik öneme sahip.
Müfredat eğitiminin ezbere dayanmayan, güncel içeriklere sahip, 21. YY’da ihtiyaç duyulacak donanımı kazandırır nitelikte olması gerekli. Diğer yandan öğrencilere kendilerine uygun alanları ve meslekleri seçebilmeleri için kendilerini doğru tanıma, beceri ve yetkinliklerini keşfetme imkânı tanınması lazım. Bu iki bileşeni doğru harmanlayabilen liseler gençlerin gelecek yolculuğuna önemli katkı sağlayabilir. İyi bir lise iyi kariyere işte bu şekilde vesile olur. Aksi takdirde kişisel gelişim anlamında desteklenmeyen gençler bilgi seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun kendine uygun kariyer yolunu seçmekte zorlanacaktır. O sebeple lise döneminde kazanılan hem ders içerikleri hem de kişisel farkındalıkların niteliği meslek seçimi ve kariyer yolculuğunun şekillenmesinde kritik öneme sahip.

Bütünsel düşünme şart

Dijitalleşme süreci pandemiyle birlikte tüm dünyada ivme kazandı. İş dünyasının ihtiyaç ve beklentileri de buna paralel olarak değişim gösteriyor. Dijital çağda kariyer planlaması nasıl yapılmalı? Gençlere tavsiyeleriniz neler?
Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları iş dünyasının doğasını önemli ölçüde değiştirdi.
Bu değişim şirketlerin içinde bulunduğu rekabet koşullarına daha hızlı uyum sağlamasını ve çevik olmasını gerektirdi. Dolayısıyla şirketlerin çalışanlardan bilgi ve beceri anlamında beklentilerini de artırdı. Şirketler farkındalığı yüksek, iletişimi kuvvetli, inisiyatif alabilen, yaratıcı düşünen çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Diğer yandan kendini geliştirmeye ve öğrenmeye isteklilik de aranan bir özellik zira çalışanların hem şirkete hem de kendilerine değer katmasını sağlıyor. Yaşadığımız hızlı değişim ortamı da zaten bunu gerektiriyor. Bunu en net ifadeyle “bütünsel düşünme” olarak tanımlayabiliriz.
Bu gerçekler ışığında gençlerin kariyer yolculuğu hem iş dünyasının bu gerçeklerini hem de kendi tercihlerini doğru şekilde bir araya getirebildiklerinde başarılı bir şekilde ilerleyebilir.
İyi bir gelecek ve kariyer tasarlayabilmek için gençlerin hem kendini hem de iş dünyasının gerçeklerini doğru tanımaları şart. Ben buna gelecek tasarımcısı olmak diyorum. Bunun üzerinde düşünmeye ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Zira şirketlerin farklı fonksiyonlarının örneğin pazarlamadan finansa, insan kaynaklarından üretime kadar farklı dinamikleri var. Örneğin aynı üniversite de aynı bölümde işletme eğitimi almış iki öğrenciden birisi pazarlamada çalışmaya diğeri ise üretimde çalışmaya yatkın olabiliyor. Bunu keşfetmenin yolu hem bu departmanlardaki işleyişi bilmek hem de kendinde bu departmanlara uygun özellik olup olmadığını anlamaktan geçiyor.
Girişimcilik ise Z kuşağı gençleri için kariyer yolculuğunda öne çıkan bir alternatif. Hep söylediğim gibi “Girişimcilik Z kuşağı’nın DNA’sında var.” Sadece kendilerine biçilmiş kalıplarda sınırlanıp kalmadan, sorgulayan, yeni iş alanlarını doğuşuna, altyapıların üzerinde konumlanacak farklı platformların inşaasında ve yeni görevlerin oluşmasına öncülük edecekler. Teknoloji altyapılarına dayanarak sağlık, gıda teknolojileri, tarım, fintech, e-ticaret gibi alanlara yönelim öne çıkıyor. Yine pandemi sonrası önem kazanan “ev hizmetleri” konusunda da projeler önem kazanacak.

Dijitalleşme, kimi iş kollarına olan ihtiyacı azaltırken yeni meslek tanımlarının oluşmasında da büyük rol oynuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce geleceğin meslekleri neler?
Dijitalleşmeye yön veren çok farklı teknoloji alanları var. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, blokzincir, 3D tasarım bunların başında geliyor. İlaveten bu farklı farklı teknolojiler bir araya gelerek de yeni yapılar oluşmasını sağlayabiliyorlar. Örneğin son zamanların önemli kavramı metaverse gibi. Ve yepyeni bir meslek alanı ortaya çıkabiliyor, metaverse tasarımcısı, metaverse uzmanı gibi.
Her sektördeki bazı iş kollarında yazılımlara devredilen pozisyonlar oldu ve olmaya da devam edecek. İş dünyasının yeni düzeni bizden rutin işler değil yaratıcı, katma değerli çözüm üreten işler yapmamızı bekliyor. Burada teknolojinin desteğini almak tabii ki şart. Bu yüzden geleceğin meslekleri her sektörde illa ki teknoloji ile yani bir yazılımla veya donanımla desteklenmiş olacak. Bu yazılımları veya donanımları geliştirmek önemli olduğu gibi bir kısım çalışanlar içinde bunların dilinden anlamak, nasıl çalıştığını bilmek ve kullanabilmek önemli.
Bu arada “geleceğin mesleği” kavramını biraz açmak istiyorum. Bu kavrama sadece moda veya trend olarak bakılmamalı. Kişiselleştirme içermeli. Sadece gelecek vadediyor diye yazılım mühendisliği tercih edilirse uzun saatler masa başında oturup kod yazmaya, sistem tasarlamaya, o sistemi test etmeye sabrı olmayan bir kişi o meslekte başarılı olamaz.
Daha öncede bahsettiğim gibi hem geleceği olan hem de o işi yapacak kişinin özelliklerine uygun meslek olarak bakılmalı bu konuya. Gençlerin sahip olacakları mesleğin gelecekte geçerliliğinin olması ve kendilerinin de severek yapabilecek olmaları oldukça önemli.
Diğer yandan gelecekte önem kazanacak alanlar yapay zeka, makine öğrenmesi, yazılım, donanım ve sistem tasarımı, yapay zeka, uygulama geliştirme. Tıptan güzelliğe, sanattan eğitime hatta oyun tasarımına kadar her sektörde alt yapı anlamında katkı sağlayacaklar.
Tıp eğitimi, psikoloji, işletme, sosyoloji gibi bölümler her zaman için önemli.
Bazı bölümlerin önemi ise pazarlamaya, sosyal medyaya sağladığı katkı ile artmaya devam edecek.

İş hayatının dinamikleri değişiyor. Bu değişimde Z kuşağının payı nedir? Z kuşağı çalışanlar ve üst kuşak yöneticiler arasındaki denge nasıl sağlanabilir?

Z kuşağının bireyleri doğdukları andan itibaren teknoloji yoğun bir dönemin içinde var oldular. Bu kuşağın iş yaşamından en önde gelen beklentilerini şeffaflık, fırsat eşitliği, kendini özgürce ifade edebilmek, katılımcı olmak ve hiyerarşiden uzak bir iş yeri şeklinde tanımlayabiliriz. Kompakt ve hızlı düşünebilme, teknolojiyi iş süreçleri ile entegre edebilme gibi becerileriyle çalışacakları şirketlerin günümüzün rekabet koşullarına adaptasyonuna hız kazandırabilecek potansiyele sahipler.
Z kuşağının birincil önceliği ‘deneyim odaklılık’. Yaparak öğrenmek, figüran olarak değil çalışmanın bizzat içinde yer almak ve kendini gerçekleştirmek olmazsa olmazları.
Bu noktada profesyonel hayatta uzun yıllar çalışabilmeleri ancak kendilerini o ortamın bir parçası gibi hissetmeleri, yaptıkları işte bir anlam bulmaları ve iş yerindeki zamanlarının rutinden uzak geçmesi ile mümkün. İş yerinin özgür, işbirlikçi çalışma ortamı, gelişim, eğitim ve kariyer fırsatları, kurum içi girişimcilik, adil ücret yönetimi politikası, alternatif yan haklar sunması gerekiyor.

Ecehan Ersöz'den Dijital Yolculuk: “Gelecek Tasarımcısı”| Alem Dergisi

‘Kişisel marka yönetiminin farkında olun’

Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirmesi bir zorunluluk haline geldi. Ancak her şeyin dijital olduğu bu dönemde sosyal becerilerin geliştirilmesi konusunun geri planda kaldığını düşünüyor musunuz? Kariyer basamakları için sosyal becerilerin önemi nedir?
Dijital yetkinlikler teknik anlamda önemli fakat aşırı odaklanmakta mekanik bireyler olmamıza yol açabilir. Sosyal yetkinlikler ise kişinin kendisini doğru ifade etmesi anlamında çok değerli. Bu konuda tavsiyem Dijital Çağ’da artık son derece öne çıkan kişisel marka yönetiminin farkında olmaları. Sosyal becerilerle kendini temsil edebilmek büyük fark yaratıyor. Üniversitede bu konuda ders veriyorum. Bu kavram kariyer yolculuğunda iş dünyasında anlam yaratmak için üzerinde çalışılması gereken bir konu. Gençler kendilerini bir yandan da değer yaratma, sunum becerileri, etkili konuşma, iletişim ve empati kurma, kişisel imaj konusunda geliştirmeliler. Duygusal zeka yine hayatımızın her alanında bize katkı sağlayan ve geliştirilmesi gereken bir kavram.
İlaveten sosyal beceriler aynı zamanda kişinin sahip olduğu değerler ile de ilişkili. Günümüzde belli değerleri olan, onları sahiplenmiş bu konuda bir takım sosyal sorumluluk projeleri geliştirebiliyor olmakta son derece önemli. İnsana dair konulara temas etmek ve etkileşim yakalamak geri planda kalmamalı ve ihmal edilmemeli. Zira kendimizi var etmede ve geliştirmede bu tarz çalışmaların büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
Bu bahsettiğim konularda bir akış izleyerek soru- cevap şeklinde hem kendilerini tanımak hem de gelecekleri üzerinde düşünüp, onu tasarlamak isteyen gençlerimize Gelecek Tasarımcısı kitabımı okumalarını öneriyorum. Bu konulara orda geniş kapsamlı yer verdim ve gençlerimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)