adscode
adscode

Fen Bilimleri orta güçlükte; İnkılâp Tarihi rahat çözülebilebilir; İngilizce zorluk düzeyi yüksekti

Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları TEOG ortak sınavlarını değerlendirdi

Fen Bilimleri orta güçlükte; İnkılâp Tarihi rahat çözülebilebilir; İngilizce zorluk düzeyi yüksekti
Sınavlar

1 milyon 190 binden fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 1’in ikinci oturumu tamamlandı. Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizceden toplamda 60 sorunun sorulduğu sınav orta güçlükte geçti.

Fen Bilimleri sorularında; İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme, birinci ünite sorularında hücre bölünmeleri, ikinci ünite sorularında makara bilgileri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük sınavında bağımsızlık ve ülke bütünlüğü gibi kavramlar, İngilizcede ise karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama, görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen sorulara yer verildi.

Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları; “Fen Bilimleri; orta güçlükte olup düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, “topyekün, egemen devlet, diplomatik, siyasi yalnızlık” gibi kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, İngilizcede ise ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiği ve paragraf sorularının zorluk düzeyinin geçtiğimiz yıllara oranla yükseldiği bir sınavdı.” yorumlarında bulundu.

Senem Ertün - Bahçeşehir Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı;

Fen Bilimleri, orta güçlükte olup düzenli çalışan, özellikle ders kitabını takip eden ve etkinlikleri dikkatli bir şekilde çözen öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeyde bir sınavdı.

8.sınıf I. dönem Fen Bilimleri Merkezi Ortak Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı sınırlamalara ve kazanımlara uygundur. Sınavda iki tane ayırt edici ve dikkat gerektiren soru yer almaktadır. Sınavda; İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinden 10, Basit Makineler ünitesinden 10 soru sorulmuştur. Birinci ünite sorularında hücre bölünmeleri, ikinci ünite sorularında makara, eğik düzlem ve kaldıraç konuları diğer konulara oranla daha fazla sorgulanmıştır. Sorular çoğunlukla bilgiyi yorumlamaya dayanmaktadır.

Sınav soruları orta güçlükte olup düzenli çalışan, özellikle ders kitabını takip eden ve etkinlikleri dikkatli bir şekilde çözen öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeydedir.

Bu sene yapılan Merkezi Ortak Sınavı’nın, 2015- 2016 Merkezi Ortak Sınavı’ndan farklı konuları içeriyor olması öğrencileri hazırlık sürecinde tedirgin etmiş olsa bile sınav soruları bu korkunun yersiz olduğunu öğrencilere göstermiştir.


 

Ferda Gençel- Bahçeşehir Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı;

“ Kavram bilmek soruları çözdürdü.”

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir:

Ünite Adı

Soru Sayısı

Bir Kahraman Doğuyor

6

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

11

Ya İstiklal Ya Ölüm

3


 

Sınavı değerlendirdiğimizde MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Geçmiş senelerdeki sınav sorularını iyi analiz ederek çözen öğrenciler bu sorularda zorlanmamışlardır. Sınav ağırlıklı olarak bilgiyi kavratan ve yorumlatan sorulardan oluşmaktadır. Geçen seneye göre birinci ünitenin soru sayısı azalmış; 2. ve 3. Ünitelerin soru sayısı artmıştır. Bağımsızlık ve ülke bütünlüğü gibi kavramlar bu sene de sorgulatılmıştır. Geçen sene 7. sınıf müfredatı ile ilgili çıkan soru öğrencileri şaşırtırken, bu sene böyle bir soruya rastlanmamıştır. Sınavda “topyekün, egemen devlet, diplomatik, siyasi yalnızlık” gibi kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin daha başarılı olacakları söylenebilir. Sevr Antlaşması’yla ilgili verilen soruda egemen devlet anlayışı öğrencilerin milli egemenlik kavramıyla karıştırabileceği soru olup ancak seçeneklerin veriliş şekli öğrencileri doğru cevaba yönlendirebilmiştir. Milli Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç sorusunda, “pek çok sorunla karşılaşılmıştır” seçeneği öğrenciler için güçlü bir çeldirici olmuştur. Bu soruda durum tespiti değil sonuç arayan öğrenciler doğru cevaba ulaşabilmiştir.


 

Orçun Barış - Bahçeşehir Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı ;

İngilizcede ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiği ve paragraf sorularının zorluk düzeyinin geçtiğimiz yıllara oranla yükseldiği bir sınavdı.

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur. 1. Dönemde uygulanan Merkezi Ortak Sınavı’nda karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerinin yanı sıra görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen sorulara da yer verilmiştir. Bu sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, birinci üniteden teklif ve davetleri anlayıp kabul veya reddetme kalıplarını kullanabilme yetileri sorgulanmıştır. İkinci üniteden günlük yaşam ve rutin aktiviteler ile tercihleri olumlu ya da olumsuz yönde ifade edebilme becerisi ölçülmektedir. Üçüncü üniteden ise yemek tariflerini, yemek yapım aşamalarını ve ilgili ünitenin kelime bilgisini sorgulayan sorular mevcuttur.

Soru dağılımlarına bakıldığında ağırlıklı olarak birinci ünitenin test edildiğini gözlemlediğimiz sınav orta güçlükte hazırlanmış olmakla birlikte paragraf sorularının zorluk düzeyi geçtiğimiz yıllara oranla yükselmiştir. Geçen sene uygulanan sınav ile karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin de daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz.


 

KAZANIM

SORU SAYISI

Make apologies and excuses

1

Recognize cultural diversity in food choices and dishes

1

Ask and talk about daily routines

2

Accept and refuse invitations

2

Express likes, dislikes and preferences

2

Ask and answer questions and exchange ideas and information

3

Understand short, simple offers and invitations letters

3

Vocabulary

3

Understand simple texts about cooking and dishes.

3


 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)