adscode

İkinci yarıyılda bu eksiklikler giderilmeli!

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyılı sona ererken AES dönemi değerlendirdi.

İkinci yarıyılda bu eksiklikler giderilmeli!
Sendikalar
Güncelleme : 16-Jan-20 15:21

"Geride bıraktığımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında öğretmenler odasındaki statü ayrımı devam etmiştir. Yüz binden fazla öğretmen açığı varken yapılan öğretmen atamaları yetersiz kalmış ve 81 ilde 81 bin ücretli öğretmen görev yapmıştır. II. 100 günlük eylem planında öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi yer almasına rağmen gerçekleşmemiş, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılamamıştır. Tam gün eğitimde 2019 sonu hedeflenmiş olsa da ne yazık ki ülke genelinde tam gün eğitime geçilememiştir. Eğitimciye şiddet devam etmiş ne yazık ki birçok meslektaşımız şiddete maruz kalmış ve bu nedenle hayatını kaybetmiştir.

Eğitim ve eğitimcilerin sorunlarının çözümü için yapıcı tüm adımlara Anadolu Eğitim Sendikası olarak destek vereceğimiz bilinmelidir.  Bu nedenledir ki 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını geride bırakırken tespit ettiğimiz eksikliklerin önümüzdeki yarıyılda giderilmesi önemlidir.

Ücretli Öğretmenliğe Son Verilmeli:

Yüz binden fazla öğretmen açığının olduğu ve 81 ilde 81 bin ücretli öğretmenin çalıştığı günümüzde öğretmen açıkları en kısa sürede kapatılmalı ve zaman içerisinde ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Bu ay içerisinde başvuruların alındığı 20 bin öğretmen alımı ücretli öğretmenliğin kaldırılması için çare olmayacaktır. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mutlaka en az 40 bin ek atama yapılmalıdır.

Atama Bekleyen Öğretmen Sayısı Artırılmamalıdır

YÖK ile iş birliği yapılarak eğitim fakültelerinin kontenjanlarının %10 azaltılması olumlu bir adım olmakla birlikte geç kalınmış bir adımdır. Atama bekleyen yüz binler varken ihtiyaç olmayan branşlarda eğitim fakülteleri öğrenci almamalı, diğer bölümlerin kontenjanları daha da azaltılmalıdır. 2023 Eğitim Vizyonunda formasyonun kaldırılacağı söylense de üniversiteler yine formasyon duyurusuna çıkmış ve fen edebiyat mezunlarına formasyon eğitimi vermiştir.  700 bin atama bekleyen öğretmen varken gençlerin hayalleri ile oynanan formasyon YÖK işbirliği ile tamamen kaldırılmalıdır.

Mülakat değil Ehliyet ve LİYAKAT Esas Alınmalı:

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen atamaları ve görevde yükselmeler başta olmak üzere tüm alanlarda mülakat kaldırılmalı, ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Kaldırılmalı:

Daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir uygulama olan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı ve öğretmenler odasındaki ayrım son bulmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik yerine teşviği de içeren adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi yeniden ele alınmalıdır. Tüm öğretmenlerimiz KADROLU statüde çalışmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu:

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildiği bakanlık tarafından söylenilmektedir. Ancak böylesi önemli bir kanunun içeriğinde neler olduğunu bilmemekteyiz. Hazırlanmış çalışma tüm paydaşların görüşlerine açılmalıdır.

Öğretmenlerin yetiştirilmesinden atama ve yer değiştirmelerine, görevde yükselmelerine ve emekliliklerine kadar olan sürece ve kuralları belirleyecek olan kanunda önceliğimiz 657 sayılı kanunda var olan hakların korunması ve geliştirilmesi olacaktır. Bu kapsamda 2020 yılında öğretmenlerimizin güvencelerinin artıracak, kariyer basamaklarını içeren bir meslek kanunu paydaşların görüşleri ile birlikte hayata geçirilmelidir.

Ara Tatiller

2019 yılının ilk ara tatili Kasım ayında uygulandı. İlk defa uygulanan bu ara tatillerde özellikle anne ve babası çalışan öğrenciler bazı zorluklar yaşadı. Aslında öğrencilerin tatil süresinin değişmemesi, sadece tatilin zamanının değişmesine rağmen yeni bir uygulama olmasından kaynaklanan sorunların Nisan ayında yapılacak olan ara tatillerde yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Milli eğitim müdürlükleri ile onların iş birliğinde yapılacak faaliyetlerin daha önceden duyurularak o etkinliklere öğrencilerin katılımları daha etkin şekilde sağlanmalıdır.

LGS İçin Gerekli Tedbirler Alınmalıdır

Bilindiği gibi geçmiş yıllarda sınavsız geçiş için TEOG kaldırılmış, okullar nitelikli-niteliksiz diye ayrılmış,  yolun ortasında kurallar değişmiş ve LGS sistemi getirilmişti. Ama beklenilen olmamış sınava yine 1 milyondan fazla öğrenci girmiş ve istediği okula yerleşemeyen çok fazla öğrencimiz olmuş bu nedenle bir çok kez ek yerleştirme yapılmıştır. 2019 yılında ise bu sorun daha aza indirgenmiştir. Ancak 2012 yılında hayata geçirilen 60 aylık çocukların da okula başladığı 4+4+4 sistemiyle 5 ve 6 yaşındaki çocuklarımız 1. Sınıfa başlamıştır. Bu çocuklarımız şimdi ise 8. Sınıf öğrencisi olup 2020 yılında LGS'ye gireceklerdir. 2019 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girmişken 2020 yılında bu sayının 600 bin artarak 1 milyon 800 bin olması beklenmektedir. MEB öğrencilerimizin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.

Öğretmenler Aileleri İle Buluşturulmalıdır

Yıllardır ailesi ile birlikte aynı ilde olmasına rağmen aynı il içinde ayrı yaşamak zorunda kalan veya günde 100-200 km uzağa gitmek zorunda olan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Aynı ilde oldukları için üzerinde fazla durulmamakta ve sorunları görmezden gelinmektedir. Bu öğretmenlerimizin de km sınırı ile eşlerinin yanına gelebilmesi sağlanmalıdır. Aynı şekilde sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen ve Ocak ayında aile birliği isteyen öğretmenlerimiz, yeterli kontenjan açılmadığı için tercih yapamamaktadır. Gerek il içi, gerek il dışından öğretmenlerimizin eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında aileleri ile buluşturulması için il-ilçe emri gereklidir.


Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmenlerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim çalışanlarına sağlıklı ve huzur dolu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diler; tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza, velilerimize ve de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize sevgi ve saygılarımızı sunarız. "

 Anadolu Eğitim Sendikası


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)