adscode

İTÜ Lisesi neden kapatılıyor?

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (İTÜ MTAL) kapatılmasına karar verildi.

İTÜ Lisesi neden kapatılıyor?
Lise
Güncelleme : 25-May-24 13:21

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İTÜ arasında yapılan protokolle 2019’da kurulan okulda, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak eğitime son verilecek. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre kararın gerekçesi olarak aynı yerleşkede Ziya Kalkavan MTAL’in bulunması, performans, amaca uygunluk ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı gibi şartların göz önünde tutulduğu kaydedildi.   

Okulun eğitime devam etmesini isteyen bir veli “Nitelikli birçok okulu kazanacak puana sahip öğrencilerin girdiği ve 5 yılı dolmayan okulumuzun daha mezun bile vermeden kapatılması çok üzücü ve hayret vericidir” dedi. 

Bakan övmüştü

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci almıştı ve artık akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelimlerinin ne kadar arttığını göstermişlerdi" diyerek liseyi övmüştü.

Özer, bir başka röportajında ise 'en çok talep hangi meslekî liselerin hangi bölümlerine' sorusuna şu cevabı vermişti: "Hemen hemen tüm bölümler diyebilirim, çünkü çok ön plana çıkan bir şey yok. Aselsan Meslek Lisesi yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldı. İTÜ’nün lisesi mesela elektrik-elektronik kontrol ve bilgisayar ve denizcilikle ilgili bölümlere yüzde 3-4'lük dilimlerden öğrenci alıyor. Aslında yüzdeliği belirleyen şey o alanın sektörle iç içe geçmesiyle ilgili. Öğrenci o kokuyu alıyor, ona göre orayı tercih ediyor. Teknopark da yazılımla ilgili. Çocuklar, meslek liselerinde gördüğünüz öğrenci profiline uymuyor; profiller fen lisesi öğrenci profili. Üstelik üretiyorlar, çalışıyorlar."

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden açıklama

Karara öğrenciler ve veliler tepki gösterirken konuya ilişkin Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nden açıklama geldi.

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) Başkanı Salih Bildiren, okulun denizcilik lisesi olması sebebiyle başka bir okulla aynı binada olmasının mümkün olmayacağını, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ise mevcut öğrencilerin mezuniyetinden sonra kapanacağını, ortada bir mağduriyet olmadığını dile getirdi.
ODEMED’den konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

Okulumuz Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1982 yılında eğitime açılmıştır. Okulumuzda sadece Denizcilik Alanı ve alt dalları olan Güverte İşletme, Gemi Makineleri İşletme ve Türkiye genelinde aktif olarak sadece okulumuzda bulunan Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalları vardır.
Ülkemizde ve dünya genelinde deniz taşımacılığı büyük bir öneme sahiptir. Dünya taşımacılığının yaklaşık olarak %90’ı deniz yoluyla yapılmaktadır. Denizcilik sektörüne yetişmiş ve nitelikli eleman kazandıran bir eğitim kurumu olan okulumuz, deniz taşımacılığı sektöründe çalışacak personelin yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Okulumuz mezunları bu sektörde rahatlıkla işimkânları bulabilmektedir.
Mesleki eğitimin amacı, bireyleri belirli bir mesleğe hazırlamak ve bu mesleği başarılı bir şekilde icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır. Ayrıca, mesleki eğitim, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli ve donanımlı iş gücü yetiştirmeyi hedefler. Tam da mesleki eğitimin amacına uygun olarak, okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin yaklaşık %70’i sektörde işe başlamakta, %20-25’lik kısmı ise genellikle aynı alanda eğitime devam etmektedir. Bugüne kadar mezun ettiğimiz yaklaşık 4 bin öğrencimiz denizcilik sektöründe armatör, üst düzey yönetici veya uluslararası sularda kaptan, makinist ve elektronik zabiti olarak çalışmaktadır. Bunun yanında birçok mezunumuz, ülke çapında liman başkanlıklarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi denizcilik alanında devlet kurumlarında çalışmaktadır.
Beş yıl öncesine kadar her yıl yaklaşık 160 öğrenci mezun veren okulumuzun yerleşkesinde İTÜ MTAL’nin açılması ile birlikte kontenjan sayımız düşürülmüş ve bunun sonucunda mezun sayımız 60’a kadar düşmüştür. Bu durum, okulumuz öğretmen normunun azalmasına neden olmuştur. Denizcilik meslek dersi öğretmen normunun düşmesi ile uluslararası yeterlilik veren okulumuz, yönetmelik gereği yeterliliğini kaybetme aşamasına gelmiştir. Bu durum, okulumuz öğrencileri yanı sıra okulumuzla protokolü olan ve okulumuz tesislerini kullanan okulları da etkilemektedir. Okulumuz tesislerinden iki üniversite (bir denizcilik fakültesi, bir meslek yüksekokulu) ile iki denizcilik lisesi yararlanmaktadır. Dolayısıyla bu okulların da yeterlilikleri tehlikeye girmektedir. Bu durum, her yıl yüzlerce öğrencinin mağduriyetine yol açacaktır. Dolayısıyla bu okullardan mezun olan öğrenciler, yeterlilikleri olmadığı için gemiye çıkamayacaklardır. Sonuç olarak denizcilik meslek lisesinin hiçbir önemi kalmayacaktır. Bu durum, denizcilik alanında eğitim almak isteyen bireyleri etkileyeceği gibi sektörü ve ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecektir.
Okulun fiziki yapısının iki okul için yetersiz olmasının bir diğer nedeni, İTÜ MTAL bünyesinde üç farklı alanın bulunmasıdır. Mesleki eğitimde herhangi bir alan için o alan derslerinin uygulamalarının yapıldığı en az dört atölye ve laboratuvara gereksinim vardır. Dolayısıyla İTÜ MTAL’nin bu üç farklı alan için en az 12 atölye ve laboratuvara ihtiyacı olmasına rağmen, İTÜ MTAL bünyesinde sadece iki adet atölye bulunmaktadır. Yüksek bir yüzdelik dilimle gelen öğrenciler, bir meslek lisesinde bulunması gereken atölyelerde dahi eğitim alamayıp iki atölyeyle sınırlı bir eğitim almaktadırlar. İTÜ MTAL’nin açılış sürecinde yerleşkenin derslik paylaşımı için maarif müfettişlerince tutulan raporda, iki okulun ilerleyen süreçte buradaki alana sığamayacağı görüşü açıkça beyan edilmiştir. Maarif müfettişlerinin öngörüleri bugün gerçekleşmiş ve fiziki olarak sorunlar başlamıştır. Tüm bu sorunlar ışığında okulun başka bir alana taşınması gündeme gelmiş ancak bu durum İTÜ MTAL yönetimi tarafından kabul görmemiştir. Aslında bu bile amaçlarının eğitim olmadığını göstermektedir. İTÜ MTAL nin kapatılması hususu MEB tarafından alınmış bir karardır.
Sonuç olarak, birçok nedenin olduğu fakat yukarıda birkaçından bahsettiğimiz gerekirse daha sonra açıklayacağımız nedenlerden dolayı: 92 yıllık denizcilik eğitimi geçmişi olan ve son 42 yıldır denizcilik meslek lisesi olarak sektöre birçok kalifiye eleman yetiştiren ve İMEAK Deniz Ticaret Odasının protokol okulu olan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeterliliğini kaybedeceğinden kapanacak, Meslek lisesi olarak yeterli atölye ve laboratuvara sahip olmayan kuruluş ve açılma amacının sonradan İTÜ sosyal tesisleri olarak düşünülen İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapanacak,
Eğer İTÜ MTAL’nin amacı mesleki eğitim ise kendilerine gösterilen başka bir okula taşınacaklar. Okul içinde okul olamayacağı tüm aklıselim insanlarca dile getirilmektedir.
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi üçüncü bölüm MADDE 45
“(1) Tüm eğitim kurumları bu yönergenin 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. maddelerinde belirtilen niteliklere sahip ve bağlısı oldukları MEB veya YÖK mevzuatında belirtilen esaslara uygun olarak gereklisayıda eğiticiyi istihdam ederler.
(2) Ancak, bu suretle istihdam edilen ve GAEBS modülüne kayıt edilen Denizci Eğitimci Belgesine sahip eğiticisayısı, eğitici belgelerinde gösterilen yetkilerinin karşılıkları ilgili programın müfredatının gerektirdiği uzmanlığa göre dağıtılmak koşuluyla, tayfa sınıfı ve sınırlı yeterlikler için yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında her bir dal için 3, işletim düzeyi yeterlikler için yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında her bir dal için 4, yönetim düzeyi yeterlikler için yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında her bir dal için 6’dan az olamaz.”
Kurumlar arasında iş birliği MADDE 51
“c) Protokol kapsamı, Bakanlık tarafından onaylanmış, atölye becerilerini geliştirme eğitiminin uygulanacağı atölye tesisleri, can kurtarma araçları (hızlı can
kurtarma botları dahil) kullanma eğitim platformu, yangın eğitim merkezi ve denizde kişisel canlı kalabilme eğitimleri için gerekli su alanı veya havuzun imkânlar
dâhilinde ortak kullanılması ile sınırlı kalacaktır. Simülatörlerin ve laboratuvarların kullanımı için kurumlar arası protokol yapılamaz."

Eğitim Ajansı, Milliyet


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)