adscode
adscode

Kur'an'ın içindeki mucizevi ifadeler neler? İslam ülkeleri neden bilimde geri kaldı? Hepsi Genç Bakış'ta konuşuldu

Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Profesörü Caner Taslaman dün gece Abbas Güçlü İle Genç Bakış'ta İslam ve Bilim konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Kur'an'ın içindeki mucizevi ifadeler neler? İslam ülkeleri neden bilimde geri kaldı? Hepsi Genç Bakış'ta konuşuldu
Programlar
İslam ülkelerinin bugün bilimde neden geri kaldığına, Kuran'ın içindeki mucizevi ifadelere, Kuran'da mezheplerin olup olmadığına kadar tüm merak edilenleri anlattı. İşte programdan satır başları: 


İslam'ın Altın Çağ
Kur'an çok yeni bir medeniyetin olduğu dönemde indirildi. Mekke'de bir tek ticaret vardı. Kabe vardı.Astronomi ve felsefe yoktu. 7. yy. Kur'an çorak bir ortamda vahyedildi.9.yy gelindiğinde dünyanın en üst medeniyetinin olduğunu tarafsız bilim tarihçileri söylüyor. 14.-16 yy durgunluk olduğunu ,17 yy'den günümüze de batı medeniyetinin, İslam medeniyetinin önüne geçtiğini görürüz.
-Peygamberimiz ile sıfır noktasından itibaren bir çalışma başladı. Devir alınan bir miras yok.
-Biruni bu dönemde çıkıyor. Antropolojik metodu ilk uygulayan kişi. Işığın hızı ne olacak gibi bilim açısından oldukça zor bir konuyu tartışıyor.
-Abbasi Halifelerinden Memun'un sevk ettiği ekip hiçbir yerde olmayacak şekilde haritacılıkta ilerliyor.
- 9.yy. da  Zahravi ortaya çıkıyor. Bugün hala tıpta bir kısmı geliştirilerek kullanılıyor. İnsan vücudunun atmadığı iplikleri buluyor.
-9 yy.da Cabir Bin Hayyam'ın deneysel kimyada yaptıklarını aşmak ancak 17. yy.da oluyor. 
-İslam'ın içinden belli kimseler kendi otoriteleri sarsılır diye bilimin, felsefi düşüncenin önünde olmaya çalışmışlar.
-Yunus Süresi 100. Ayette " Allah akıllarını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırır" diyor. Bugün aklını çalıştırırsan imanın zayıflar diye bağıranlar var. 
-Mevcut dünyadaki dinlerin hiçbirinde evreni tanımaya, bilime Kur'an kadar atıf yok. 

Müslüman ülkelerde bilimsel gelişmeler neden geriledi?
-Haçlılar ile 11-13 yy. arasında, 13 yy. da Moğollar ile savaşın da bir etkisi vardır. Ekonomik bir güç, moral kaybettirmiştir. Bologna, Sorbonne, Oxford, Cambridge üniversitesinin ortaya çıkmaları 12-13 yy. dayanıyor.
-İlk bilginin kurulmasında İslam dünyasından giden malzemelerin de katkısı var. Birçok bilgiye Aristo ve Platon ile İbn- Sina ve İbn-Rüşd'ün yorumları üzerinden kavuşuyorlar.
-Fransız Üniversitelerinde İbn-Rüşdçülük okutuluyor. İbn-Rüşd, daha çok batı dünyasında etkili olmuştur. İbn- Sina hem Batı, hem İslam dünyasında etkilidir.
-Kur'an Ankebut suresi 20. ayette  "Yeryüzünü gezip dolaşın da yaratılışın nasıl başladığını görün" diyor. Sadece beni okuyun demiyor. 

Kur'an'ın İndirilişi 
Kur'an 22-23 yıllık bir dönemde vahiy edildi. 610 – 632 yıllarında. Peygamberimizin döneminde yazıldı, bugünkü sıraya getirildi. Kur'an'ın sırası vahiy ediliş sırası değil. Hemen yazıya geçiyor, ezberleniyor ve hayata geçiriliyor. 
-Kur'an'ın korunmuşluğu ile ilgili iddia bir tek Kur'an'ı kapsar. Geri kalan hiçbir kaynak, hiçbir hadis kitabı için bu iddiayı söyleyemeyiz.
-Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz Osman hepsi öldürülüyor. Peygamberin torunları da öldürülüyor. 12 İmamın çoğu öldürülüyor. Birçok kişi kendi pozisyonunu desteklemek için birçok şey uyduruyor.
-Kur'an'da tek bir yerde namazı zorla kıldır, orucu zorla tuttur ifadesi yoktur. Dinde zorlama yoktur ifadesi açıktır.
-Kur'an'da  istediği dine geçme özgürlüğü var. Allah onlara dünyada hiçbir azap öngörmüyor. Ahiret ile tehdit ediyor. 
-Kur'an ayrılmayı, bölünmeyi, mezhepleşmeyi kınıyor. 
-Doğru İslam Kur'an'ın anlattığı İslam'dır.
-Hadis demek, peygamberin söylediği iddia edilen söz demektir.
-Kuran'ın detaylı bilgiyi vermesi, doğru ile yanlışı ayırt etmesi, insanın göremediği şeyleri ışığı ile göstermesi, Allah'ın ip olması yani ümitsizlik çukurunda kalmış insanları kurtarması gibi özellikleri vardır.

Kur'an'ın içindeki mucizevi ifadeler
-Kur'an da bazı önemli iddiaların evrende olduğunu görüyoruz. Big Bang Teorisi evrenin başlangıcı olduğunu destekliyor.
- Zariyat suresi 47. Ayette evrenin sürekli genişlemekte olduğunu söylüyor. Stephen Hawking'e göre bu kozmolojinin en önemli bilgisi evrenin genişlediği.
-Kur'an anne rahmi konusunda izah yapıyor.
-Kur'an birçok şeyi sonuç olarak söylüyor. Bunların bilim ile de alakası çıkıyor. Kur'an evrenin sonu gelecek diyor. Bu çok açık dev bir iddia.
-Kur'an'ı bilim kitabı olarak görmek hatalı olduğu gibi bilim ile alakalı olmadığını zannetmekte hatalıdır.

Big Bang – Büyük Patlama Teorisi
-Temel Özü, evrende başlangıçta her şey bir arada, çok sıcak, evrenin sürekli olarak genişlemesi ile sıcaklık ve yoğunluk düşüyor. Çok ışıltılı bir ortam var, ondan sonra yıldızlar oluşuyor, içlerinde hidrojen ve helyum dışındaki ve atomların büyük bir kısmı gibi vücudumuzu yapan atomlar oluşuyor. Ondan sonra o yıldızların ölümü üzerinde yeni yıldızlar kuruluyor. Dünyamıza geldiğimiz zaman 4,5 milyar yıl öncesi.
-Ciddi tartışması olmayan, ciddi delilleri olan kısım bu teori.
-Teleskoptan baktığımızda kırmızı kayma dediğimiz dopler etkisi ile bütün galaksilerin birbirinden uzaklaştığını görüyoruz. Yıldızlara baktığımız zaman aslında evrenin geçmişine bakıyoruz.
-Allah evrenin zamanına tabi değildir. O yüzden beklemesi gibi bir durum söz konusu değildir.
- Kur'an'da evrenin başı ile ilgili bir tarih yok.

Dünyada İslamofobi
-Batı, Işid ve El Kaide yüzünden bütün müslümanları terörist olarak göstermeye çalışıyorlar. 
-Batının o gökten bomba atanları ile yerden bomba atan Işidve El Kaideleri beraber kınarsak hakkını veririz
-İslam ile ilgili imajı düzeltirken, batının algı oyununa da dikkati çekmek ama diğer taraftan da İslam adına yanlışlara da dikkat çekmek gerekir. 
-Kur'an savaş durumunda öldürmelere ancak izin verir. Karşı taraf savaş açarsa. Yanlış cihat algıları ile dünyaya saldıran ve hatta kendileri dışındaki mezhepleri de öldürmesi gerektiğini düşünen devletler var. 

İnsanoğlu çamurdan mı yaratıldı?
-Kur'an'da "ol der ve olur" un anlamı Allah'ın buyruğuna bağlı olarak bir şeyin olması demektir. Orada "hemen" kelimesi yok. 
-Kur'an Adem çamurdan yaratıldı, topraktan yaratıldı demiyor. Hepimize çamurdan yaratıldınız diyor. İnsan vücudunda olan elementlerin hepsi toprakta. Biyolojinin  de söylediği bu. Buğday oluşumu da topraktan, buğdayı yiyoruz. Ham madde yani. 
-Kur'an da ilk insanın nasıl yaratıldığı var ama süreç geçmediği için evrim teorisine karşı çıkmak için bir sebep yok. Kur'an evrim teorisini anlatıyor demiyorum. Evrim teorisine karşı çıkacak bir ayet yok.

Türkçe İbadet
-İlk dönemlerden itibaren İslam'ın başka dillerde yapılacağı söylenmiştir. 
-Farisi'nin Farsçaya Fatiha Suresini çevirmesini biliyoruz. Hanefi Mezhebinin içinde birçok kimse Kur'an'daki duaların tercümesinin okunacağını, hatta Kur'an'ın özüne aykırı olmayan Tevrat'tan, İncil'den pasajların bile okunabileceğini bile söylenmiştir.
-Kur'an da her şartta namaz kılmak geçer. Korku durumunda atın üstünde gidiyorsa bile atın üstünde kılabilir. Tek durumda namaz kılınmasını istemiyor. O da sarhoş iken yani ne söylediğinin farkına varmıyorsa. Kur'an namaz kılanın namazın farkında olmasına önem veriyor. 
-Türkçe ibadet yapılmasında sorun yok. 

"Kur'an da mezhepler ve kişiler yoktur"
-Kimsenin peşine düşmeyeceğiz. Kur'an'ın, fıtratın ve aklın peşine düşmeliyiz. Kur'an'ın onay verdiği tek kişi peygamberimizdir.Peygamberimizin vefatı ile Kur'an'ın onay verdiği kişi devri kapanmıştır. Kur'an da mezhepler ve kişiler yoktur.Birçok kimse Şeyhe ölü gibi teslim ol diyor. Kendini şeyhe teslim edenlerin başına, namusuna, parasına ne geldiğini biliyoruz.İslam'da olmayan tanımlar İslam'ın içine sokulmuştur.
-Birçok kişiye göre kız ile erkeğin bir arada olmaması gerekiyor. Fakat Kur'an'a baktığınız zaman tekbir yerde bile böyle bir ifade yok.
-Bazı fıkıhçılar Kur'an'ın üzerindeki otoriteyi almışlar. 
-Tasavvuf dev bir başlık. Ben dev başlıkların doğru ve yanlış olarak değerlendirilmediğini düşünüyorum. Bu hadis içinde, Tasavvuf içinde, Fıkıh içinde böyle.
-Tarikatlar aslında kurumdur, yapıdır. Tasavvuf öğretidir. Geniş kitlelere tasavvuf üzerinden gidilmiştir.
-Kur'an da bir şeyhe bağlanmanın farzlaştırılması yok.Günümüzde bunun ile ilgili yanlış uygulamalar var.Tasavvuf başlığı altında açılan Kur'an'a aykırı bazı başlıkları eleştiriyorum. Güzel şeyleri red etmiyorum. 
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)