adscode
adscode

Liselerde ‘‘Üniversite Hazırlık Sınıfı’’ Etkin Öğretim Sistemi (eis): Hayata Hazırlık Sınıfları

BRY Birey Eğitim Yayın Basım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, lise eğitiminde yıllardır üzerinde önemle durduğu Hazırlık Sınıfı Projesi nedir?

Liselerde ‘‘Üniversite Hazırlık Sınıfı’’ Etkin Öğretim Sistemi (eis): Hayata Hazırlık Sınıfları
Eğitim
Güncelleme : 20-Aug-21 15:13

Projenin genel hatları ise şöyle:


Hazırlık Sınıfı’nın amacı, yeni yüzyıla uygun eğitim ve öğrenim ortamı oluşturarak gençlerin ve ailelerimizin devlete olan güvenini yeniden tesis etmektir. Lise kavramını, Türkiye’deki her lisede ‘‘çalışma hayatına hazırlık’’ sınıfları hâline getirmektir.


Gelişen teknoloji, bilgiye çok çabuk ulaşabilme olanağı sağladığından bilgiyi sıradanlaştırmıştır. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Yeni dönem, bilgiyi doğru kullanan insanların yükseleceği bir dönem olacaktır. Bu da ancak doğru düşünme yeteneğinin kişilerde gelişmesi ile olabilir. Doğru düşünme yeteneği tüm öğrencilere mutlaka kazandırılmalıdır.


Anaokulundan 11. sınıfa kadar olan tüm eğitim, müfredat ve modelimiz değişmeli, sadece kişilik gelişimi üzerinde durulmalı, kişilik gelişimi ön plana alınmalıdır. Müfredatta bilgiye dayalı kazanımlar terk edilerek, “Kişilik Kazanımları” müfredatı oluşturulmalıdır. Tüm öğretmenlerimiz bu müfredatı üniversite seminerlerine katılarak kazanmalı ve öğrencilere aktaracak düzeye getirilmelidir. 11. sınıfa kadar içeriği hiçbir anlam taşımayan yoğun bilgi barındıran sayısal ve sözel derslerin içerikleri terk edilmelidir. Öğrenci için kavramsal karşılığı olmayan soyut kavramlardan oluşan her bilgi sadece geçici hafızada yer alır ve silinir. 11. sınıfa kadar olan müfredatta, hayatı anlamaya yetecek kadar Temel Matematik ve Temel Fen Bilimleri, Temel Sosyal Bilgiler verilmeli, ağır bilgiler ve hesaplamalar kullanılmamalıdır.


11. sınıfa kadar oluşturulacak müfredatın kazanımları şunlar olmalıdır:
Okuma, yazma, kendini ifade edebilme, spor, müzik, tiyatro, sosyal sorumluluk projeleri oluşturma ve bu faaliyetlere katılma, özgüven, yabancı dil, yapay zekâ, bilgisayar kullanımı ve yazılımı vb. derslerle öğrenciler zamanın gerekliliklerini yerine getirebilen bireylere dönüşmelidir. Müfredat bu temele dayandığından iyi lise kavramı ortadan kalkarak hayata hazırlık sınıfı kavramı oluşur ve artık liselere seçme sınavı diye bir şey söz konusu olamaz. Böylece 8. sınıf sonunda sınav yapmaya gerek kalmaz. Artık bu programı gören her öğrenci için tüm liselerde onları üniversiteye hazırlayacak akademik sınıflar oluşturulduğundan “Hazırlık Sınıfı” olan herhangi bir liseye gitmesi yeterlidir.


Adrese dayalı olarak öğrenciler 9 ve 10. sınıflara belirlenen okul binalarında devam eder. Kişilik kazanımlarında ihtiyaç olan tesisler, devlet ve özel kurumların salon ve tesisleri paylaşılarak sağlanabilir. Artık 11. sınıfı bitiren bir genç bu 11 yılda iyi derecede lisan bilen, konuşabilen, özgüveni olan, yazan, spor yapan, sorumluluk alabilen bir yetişkin adayı olabilir.

Üniversitelerin öğrencilerden beklediği bilimsel altyapı, öğrenciye seçeceği bölüme göre son senede kazandırılabilir. Zihni yorulmamış bir öğrenci 12. sınıfta yeterli altyapıyı alır.

Tüm liselerimizin 12. sınıfları üniversiteye Hazırlık Sınıfı hâline gelir. Müfredatı belirlenir. Hazırlık Sınıfları okul içinde oluşabileceği gibi küçük illerde bazı okullarda da toplanabilir. Mevcut kursların tüm öğretmenleri bu sisteme katılabilir. Kurslarda hâlen yaklaşık 80 bin öğretmen çalışmaktadır. Bu öğretmenler Hazırlık Sınıflarında yapılacak olan akademik derslerde değerlendirilebilirler. Dışarıdan ders saati ücretli öğretmen çalıştırılabilmesi için gereken tüm kolaylıklar okullara yönetmelikle sağlanır.

Tüm Hazırlık Sınıfları aynı müfredatı uyguladığından iyi lise kavramı ortadan kalkar.

• Sınava hazırlık müfredatı okulda 5 gün 5 saat uygulanır, dersler konuların anlatılması, uygulama, ölçme olarak ayrılır. 40 hafta 1000 saat Hazırlık Sınıfı dersi yapılır.

• Öğleden sonra öğrencinin bireysel çalışması için 1000 saat boşluk oluşur.

• Her okula ölçme - değerlendirme birimi kurulur. Dersler 5 gün hazırlık olduğundan öğrencinin özel derslere veya dershaneye gitme ihtiyacı kalmaz. Hazırlık Kitapları Devlet tarafından verilir.

• Konu hiçbir zaman öğrenci tarafından kitaptan öğrenilemediğinden sıkıcı konu anlatan kalın kitaplara gerek yoktur. Bu kitapların öğrenciler tarafından kullanılamadığı unutulmamalıdır.

• Konu anlatımı elektronik ortamda verilebilir. Ama öğrenci yine de dersi derste öğrenir. Kitap ancak yardımcı araçtır, öğretmen değildir.

• Sınavlarda sorulacak sorular verilecek hazırlık kitaplarından sorulur. Tüm soruların çözümü ders anlatım videoları şeklinde internet ortamına konularak, tekrar etme, hatırlama olanağı sağlanır. Belirsizlik ortadan kalkar, öğrenci ne sorulacağını bildiğinden; dershanenin öğrenciye katacağı hiçbir avantajı kalmaz. Tüm sorulacak sorular verilen hazırlık kitaplarında ve elektronik ortamda olduğundan öğrenci için okuldaki hazırlık sınıfı yeterlidir. ÖSYM bu kaynağı esas alarak soruları hazırlar.

Böylece öğrenci üzerinde ne sorulacağı belirsizliği kafasında ortadan kalkar ve öğrenci rahatlar.

İstenirse sınav yazılı şeklinde de yapılır. (Örneğin Çin’de 10 milyon öğrenci yazılı sınavları ile değerlendiriliyor.)

Kapasite: Ağustos – Haziran 200 gün 5 ders toplam 1000 ders saati

• Bu süre doğru çalışan bir öğrencinin sınava gerektiği şekilde hazırlanması için yeterlidir. Kısacası Hazırlık Sınıfı sayesinde sadece öğrenci dersi dinlediğinde, öğrencinin dershaneye ihtiyacı kalmaz.

• YKS kalkar böyle bir sınava gerek yoktur. Bu sınav öğrencileri boşu boşuna okul derslerinden koparmaktadır. İstenirse 12. sınıfta 3 ara tatilde ve dönem sonunda 4 sınav yapılır. Sınav içeriği o aralıktaki müfredatı kapsar. Veya baştan tarayacak bir sınav yapılır. Bu ayrıntılar yıllık akademik takvimin planlamasında belirlenir.

• İstenirse okulda yapılan 12. sınıf merkezî sınav sonuçları ve dönem sonu sınavı birleştirilerek üniversite puanı oluşur. Böylece çok bileşenli bir sınav sistemi oluşacağından öğrenciler rahatlar ve tek sınava mahkûm kalmaz.

• Dil puanı tüm öğrenciler için şart koşulmalı ve puanlamanın içine katılmalıdır.

• Hazırlık sınıfları sayesinde son sınıfta okul derslerinin sınav için terk edilmesi problemi bu şekilde ortadan kalkar.

Kursların (Dershanelerin) Durumu

• Dershaneler Hazırlık Sınıfı sisteminde hiçbir yer bulamaz öğrenci toplayamaz.

• Dershane işletmecileri ve öğretmenleri deneyimlerini okullardaki hazırlık sınıfında kullanabilirler.

Gerekli düzenlemeler yönetmeliklerle kolayca yapılır bu kişiler devlette istihdam edilir.

• Okul aile birliğine ve müdürlerimize Hazırlık Sınıfı organizasyonunda dışardan ücretli öğretmen alma yetkisi verilirse bu organizasyonu rahatlıkla yapabilirler.

Sonuç olarak Hazırlık Sınıfı ile öğrenciler 11. sınıfa kadar hayata hazırlanır, okul eğitimine gereken hassasiyet gösterilir ve 12. sınıftaki akademik eğitimlerle her öğrenciye eşit imkânlar sunularak ülkemiz çocukları üniversitelere hazırlanabilir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)