adscode
adscode

Matematik üzmedi, Türkçe zorladı

Bilfen Okulları: LGS'de Matematik üzmedi, Türkçe zorladı.

Matematik üzmedi, Türkçe zorladı
LGS

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran Pazar günü 2 oturumda gerçekleşti.
Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda hazırlanan LGS yorumları şöyle:

Matematik Bölüm Başkanı – Özer ATAÇ
LGS 2023 Matematik sorularını incelediğimizde soruların anlaşılır ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluştuğu görülmektedir.
Öğrencilerin yapabileceği soruların haricinde, cebirsel ifadeler ve olasılık konularında seçici soruların olduğunu gözlemledik. Üslü ifadeler, köklü ifadeler ve cebirsel ifade konularından ağırlıklı sorular gelmiştir.
Soruların genelinde görsellerin etkin kullanıldığını, metin kısmının geçmiş senelerdeki sorulara göre daha sade olduğunu ve görsellerle açıklayıcı hâle geldiğini söyleyebiliriz.
Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması beklenmektedir. Birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav.

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı – Neslihan SAÇAL
FEN BİLİMLERİNDE DENEY VE DÜZENEKLER DİKKAT ÇEKİYOR!
2023 LGS Fen Bilimleri soruları Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklama doğrultusunda 1. dönem konularına dahil olan yalnızca ilk dört ünitenin kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavdaki sorular; bilimsel metin ve yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyan, verilen deney düzeneğini, model ve grafiklerdeki verileri doğru analiz edebilen öğrencileri ön plana çıkarmıştır. Sorular çok uzun olmamakla birlikte birçoğu görsel içermekteydi.
Sınav öncesi hazırlık aşamasında deney düzenekleri içeren sorulardan bolca çözen, her ay yayımlanan MEB örnek sorularını takip öğrencilerin bu sınavda başarılı olacaklarını tahmin ediyoruz.

Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ TUNÇER
SINAVIN BELİRLEYİCİSİ TÜRKÇE OLACAK!
ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ, DİKKAT GEREKTİREN SORULAR!
2023 LGS Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak bu yıl sadece 1. dönem konularını içeriyor. Sınavda “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebî Türler, Sözel Mantık ve Muhakeme” başlıklarından soru sorulmuştur. 1. dönem kazanımlarına dahil olduğu hâlde “Cümlenin Ögeleri” ünitesinden soru sorulmamıştır. Sorular, yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Sınavdaki soru ve seçenek metinlerinin uzadığını ve soruların güçlük derecesinin arttığını söyleyebiliriz.
Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektirmektedir. Özellikle A kitapçığı 4. sorunun yaptığı gönderme ilgili öğrenciler sıkıntı yaşayabilirler. Teknik anlamda tuzaklı olarak hazırlanan sorunun oldukça güçlü bir çeldiriciye sahip olduğunu görülmektedir. Sınavdaki mantık muhakeme sorusu da öğrencilerin zorlandığı sorular arasında yer almaktadır. Tablo ve Grafik Okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanın sıra matematiksel işlem gerektiren ve yine seçeneklerdeki çeldiriciler sebebiyle öğrencilerin zaman kaybetmesine neden olan sorulardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Türkçe sınavının okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Esra KIZILTAŞ
BİLGİ VE YORUMUN GÜCÜ KAZANACAK
4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen LGS’de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 1. dönem müfredatından sınava girdiler. Sınavda “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 3 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 4 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 3 soru olmak üzere toplam 10 soru sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur.
Sınav bilgi temelli, orta ve zor seviyede çeldiricileri olan çıkarım sorularından oluşmuştur. Özellikle bazı sorularda şıklar anlam açısından birbirine yakın olduğu için dikkati ölçen bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.
Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı – Havva GÜNEŞ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2023 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin soruları birinci dönem konularından oluşan müfredat ve programına uyumludur. Soruların ünite ve kazanım dağılımlarının da dengeli bir şekilde planlandığı görülmektedir.
10 sorudan oluşan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında;
1. Ünite olan, Bir Kahraman Doğuyor’dan 3 soru
2. Ünite olan, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar’dan 4 soru
3. Ünite olan, Millî Bir Destan: Ya İstiklâl Ya Ölüm!’den 3 soru yer almaktadır.
A grubu 9. Soru çocukların dikkatini ölçmeye yönelik bir kurguda hazırlanmıştır.
A grubu 3. soru öğrencilerin kavram bilgisini doğrudan ölçmeye yönelik seçenek yapısında hazırlanmıştır. Sınavdaki soru metinlerinin geçen yılki soru metinlerine oranla daha uzun olduğu görülmektedir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümünde alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildiği gibi neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorulara da yer verilmiştir. Soruların bilişsel düzeyi yoğunluklu olarak kavrama basamağından oluşturulmuştur. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmeye çalışılmış, bunun yanı sıra dikkat faktörü de göz ardı edilmemiştir. Yıl boyunca MEB’in yayımladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralelliğin çok az olduğu görülmektedir. Sınavda harita okuma becerisi ve harita okuryazarlığını ölçen soru yer almamaktadır. Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içeriğinin 2022 LGS soruları ile de benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış her öğrencimize T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi LGS’de nefes aldırdı diyebiliriz.

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı – Mediha NARİN
BAŞARININ ANAHTARI: SORULARI DİKKATLİ OKUMAK & ZAMANI DOĞRU KULLANMAK
Bu yıl öğrencilerimiz, MEB’in yapmış olduğu açıklama doğrultusunda LGS İngilizce Testinde 2022-2023 eğitim yılının birinci döneminde işlenen tüm konu ve kazanımlardan sorumlu olmuşlardır. LGS İngilizce testi MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav tamamen MEB ders kitabı ile uyumludur. LGS İngilizce Testinde sorular, MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış olup, ilgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiştir.
LGS’de İngilizce testi öğrencilerin kelime bilgisini test eden, okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur. Sınavda öğrencilerin yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyup, verileri doğru analiz ederek sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür. Sınavda ağırlıklı olarak bağlam odaklı sorular bulunmaktadır. Bu yılki sınavda diyalog sorularına sıklıkla rastlanmıştır.
Sınava hazırlık sürecinde çeşitli kaynaklardan farklı soru türleri çözerek düzenli bir şekilde MEB ders kitabında bulunan hedef kelimeleri tekrar eden; sınav sırasında ise yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyarak sınavda her bölüm için ayrılmış zamanı doğru kullanan öğrencilerin LGS İngilizce sınavında başarılı olmaları beklenmektedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)