adscode

MEB, "Kalite Güvence Sistemi" kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesi amacıyla yeni teftiş sistemi kurdu.

MEB, "Kalite Güvence Sistemi" kurdu
MEB
Güncelleme : 13-Mar-22 22:54

MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul iklimini güçlendirmek için bir taraftan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitim ve desteklere ağırlık verilirken diğer taraftan okulların eğitim ortamları sürekli zenginleştiriliyor.

Bu kapsamda okullarda kalite güvence sistemini aktif hale getirmek amacıyla yeni bir teftiş sistemi kuruldu.

Daha önce teftiş sistemi sadece inceleme ve soruşturmadan oluşurken, yeni sistemde teftişin fonksiyonlarına rehberlik ve denetleme, izleme ve değerlendirme fonksiyonları da dahil edildi. Bu fonksiyonları yerine getirmek için her ilde "Eğitim Müfettişleri Başkanlığı" kuruluyor.

Eğitim müfettişleri başkanları, teftiş kurulu başkanının başkanlığında her yıl en az bir kez toplanacak. Bu toplantılarla iller arasında kalite güvence sistemi uygulama farklılıkları önlenecek, denetim ve rehberlik faaliyetlerinde süreç ve sonuçları birbiriyle ilişkili ve tutarlı bir yapı kurulacak.

Her okul denetimden geçecek

Uygulamaya alınan yeni "Kalite Güvence Sistemi" ile okullar kendi öz değerlendirme raporlarını hazırlayacak. Okullar, raporda eğitim göstergelerindeki hedeflerini açık şekilde ortaya koyacak ve hedeflere ulaşmak için çalışacak. Öz değerlendirme raporlarına göre her bir okul en geç 3 yılda bir denetlenecek ve rehberlik desteği sağlanacak.

Okullarda öğretim programlarının uygulanma durumu ve öğrenci kazanımları da denetim kapsamında olacak. Öğretim programlarının uygulanması ile öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumları sürekli izlenecek. Denetim için 3 yıl beklenmeyecek. Öz değerlendirme raporlarının ön değerlendirmesi yapılarak aciliyetine göre bazı okulların her yıl da denetimi yapılabilecek. Özellikle özel yurtlar 6 ayda bir mutlaka denetlenecek.

İllerde eğitime yönelik izleme ve değerlendirme yapılacak

Okullarının öz değerlendirme raporları, her ilin eğitim göstergelerine dayalı olarak belirleyeceği hedeflerine kaynak olacak. Okulların yanı sıra il çapında da izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Eğitim Müfettişleri Başkanlığı, illere yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yapacak, illerin hedeflerine ulaşabilmesi için Bakanlık tarafından destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan vermek için Kalite Güvence Sistemi'nin kurulduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak okullara ve illere eğitim göstergelerinde hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli kaynakları ve rehberlik desteği sağlayacaklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Eğitim tarihimizde kalite adına çok önemli bir adım bu. Artık okuldan ilçeye ve ile, ilden Bakanlığa kadar eğitim sisteminin tüm bileşenlerinin kalitesini sürekli izleyen, değerlendiren ve rehberlik hizmeti sağlayan organik bir sistem oluşturuldu. Bu sistemin oluşturulması için gerekli mevzuat altyapısını da tamamladık. 78 ve 87 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandıktan sonra hazırladığımız MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği de 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm illerimizde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruyoruz. İllerimizde eğitim müfettiş ihtiyacını karşılamak için 750 eğitim müfettiş yardımcısı alım sürecini başlattık."

AA


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)