adscode

Öğrencilere ücretsiz yemek için kanun teklifi!

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öğrencilerin temel gereksinimi olan beslenme ihtiyaçlarının Devlet tarafından ücretsiz karşılanması ve aile bütçelerindeki yükün azaltılması amacıyla kanun teklifi verdi.

Öğrencilere ücretsiz yemek için kanun teklifi!
Türkiye'den Haberler

Dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık gıda harcaması 2.163 TL olarak hesaplanmış, yine dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama 7.045 TL olarak tespit edilmiştir.

Sözü geçen tespitlere göre nüfusun yaklaşık yüzde 20’si açlık sınırının altında bir gelire sahipken toplumun yüzde 60’ı yoksulluk sınırının altında kalan kazançlarla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan aileler çocukları için güzel bir gelecek hayali kurmakta, bütün imkânsızlıklara rağmen evlatlarının eğitim alabilmesi için çaba sarf etmektedirler. Yükseköğretim öğrencilerinin aylık giderleri yurt, yemek, ulaşım ve diğer gereksinimler hesaplandığında 2 bin liradan daha yüksek bir rakama ulaşmakta, sözü geçen giderlerin miktarı 2020 yılı için açıklanan asgari ücrete eşit ya da üzerinde bulunmaktadır. 2.324 TL kazanca sahip bir ailenin güncel şartlarda bir öğrencinin üniversite masraflarını karşılaması mümkün değildir.

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde devlet tarafından sağlanan burs ve diğer imkânların oldukça yetersiz kaldığı ifade edilmekte, yoksul öğrencilerin devlet bursu ve aile desteğinin yanı sıra yarı veya tam zamanlı işlerde çalışarak eğitimlerini sürdürebildikleri bilinmektedir. Yalnızca insan olmanın gereği olan ihtiyaçların karşılanması hususunda çocuklarımıza el uzatılması zorunluluğu tüm çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Sosyal devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak bir ortam hazırlamak Devletin görevidir. Eğitim düşük gelirli grupların gelirlerinin artırılması ve üst gelir gruplarına yükselebilmeleri için en önemli fırsattır. Bu fırsatın Devlet tarafından tüm yurttaşlara sağlanması Anayasal bir zorunluluktur. 

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak öğrencilerin temel gereksinimi olan beslenme ihtiyaçlarının Devlet tarafından ücretsiz karşılanması ve aile bütçelerindeki yükün azaltılması amacıyla Ankara Milletvekili Levent Gök'ün verdiği Kanun Teklifi: 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz. 07/01/2020

 

      Levent Gök 

     Ankara Milletvekili

 

 

 

GENEL GEREKÇE

İşçi sendikalarının ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırlarına ilişkin yürüttüğü çalışmalarda özellikle son dönemde derinleşen ekonomik kriz ve üretimden uzaklaşan ekonomik yapıyla birlikte yurttaşlarımızın geçim şartlarının oldukça zorlaştığı görülmekte, halkın büyük çoğunluğunun temel gıda gereksinimini dahi karşılayabilecek bir gelire sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık gıda harcaması 2.163 TL olarak hesaplanmış, yine dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama 7.045 TL olarak tespit edilmiştir.

Sözü geçen tespitlere göre nüfusun yaklaşık yüzde 20’si açlık sınırının altında bir gelire sahipken toplumun yüzde 60’ı yoksulluk sınırının altında kalan kazançlarla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan aileler çocukları için güzel bir gelecek hayali kurmakta, bütün imkânsızlıklara rağmen evlatlarının eğitim alabilmesi için çaba sarf etmektedirler. Yükseköğretim öğrencilerinin aylık giderleri yurt, yemek, ulaşım ve diğer gereksinimler hesaplandığında 2 bin liradan daha yüksek bir rakama ulaşmakta, sözü geçen giderlerin miktarı 2020 yılı için açıklanan asgari ücrete eşit ya da üzerinde bulunmaktadır. 2.324 TL kazanca sahip bir ailenin güncel şartlarda bir öğrencinin üniversite masraflarını karşılaması mümkün değildir.

  Öğrencilerle yapılan görüşmelerde devlet tarafından sağlanan burs ve diğer imkânların oldukça yetersiz kaldığı ifade edilmekte, yoksul öğrencilerin devlet bursu ve aile desteğinin yanı sıra yarı veya tam zamanlı işlerde çalışarak eğitimlerini sürdürebildikleri bilinmektedir Yalnızca insan olmanın gereği olan ihtiyaçların karşılanması hususunda çocuklarımıza el uzatılması zorunluluğu tüm çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Sosyal devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak bir ortam hazırlamak Devletin görevidir. Eğitim düşük gelirli grupların gelirlerinin artırılması ve üst gelir gruplarına yükselebilmeleri için en önemli fırsattır. Bu fırsatın Devlet tarafından tüm yurttaşlara sağlanması Anayasal bir zorunluluktur.

Yasa teklifimizle sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak öğrencilerin temel gereksinimi olan beslenme ihtiyaçlarının Devlet tarafından ücretsiz karşılanması ve aile bütçelerindeki yükün azaltılması amaçlanmıştır.

 

14.6.1973 TARİH VE 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Devlet üniversitelerinde öğrencilere, bedeli ilgili üniversitelerin yılı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmak üzere ücretsiz yemek verilir. Yemek maliyetleri öğrenim harç ve ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)