adscode

PIKTES öğretmenleri Meclis gündeminde!

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, PIKTES öğretmenlerinin hak kayıpları ve sorunları için Türkiye Büyük Millet Meclisine soru önergesi verdi.

PIKTES öğretmenleri Meclis gündeminde!
Eğitim

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

      Feridun BAHŞİ

    Antalya Milletvekili

 

 

 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi(PIKTES)’ kapsamında Suriyeli öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanması ile Türkçe ve Arapça öğretilmesi amacıyla geçici süreli eğitim personeli çalıştırılmaya başlanmış ve PIKTES sözleşmesi imzalattırılmıştır.

Ancak bu proje kapsamında sözleşme imzalattırılarak çalıştırılan öğretmenlerin bazı hak kayıpları ve sıkıntıları ortaya çıkmaktadır.

Projenin sonlanması halinde öğreticilere ne olacağının belirsiz olması öğreticilerde gelecek kaygısı ve motivasyon kaybına neden olmaktadır.

Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin, proje işleyişi ve öğreticilerinin görevi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanan zorluklar yaşanmaktadır. Bu kapsamda okulda verimli çalışma ortamının sağlanması için gerekli olan işbirliği oluşamamaktadır.

Okullarda açılan uyum sınıflarının plansız bir şekilde faaliyete geçmesi nedeniyle bazı okulların uyum sınıfı için derslik bulamadığı ve bu okullarda görev yapan öğreticilerinin kütüphane, depo, mescit vb. yerlerde eğitim vermeye zorlanması öğreticilerin ve öğrencilerin motivasyonunu düşürmektedir.

Okulunda bulunan kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapmalarına karşın bu öğreticilere bazı okullarda ikinci sınıf öğretmen gözüyle bakılması veya öğreticilerin yetkinlik ve yeterliliklerinin sorgulanması gibi söylemlerle öğreticilere mobing uygulanmaktadır.

 

 

Buna göre

1- PIKTES projesi kapsamında KPSS puanı, mülakat ve güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlayan PIKTES öğretmenlerinin proje bitiminde MEB bünyesinde kendi branşlarında görevlerine devam etmeleri için bir çalışmanız olacak mıdır?

2-2016 Aralık ayından bu yana artan enflasyona rağmen yalnızca bir kereye mahsus %5 civarı maaş artışı yapılmıştır. Mevcut durumda bu zam oldukça yetersiz kalıp PIKTES öğretmenlerini zor durumda bırakmıştır. Gerekli düzenlemelerle PIKTES öğretmenlerinin maaşlarını arttırmayı düşünüyor musunuz?

3-Geçici Eğitim Merkezlerinin kapanmasıyla birlikte normal okullarda görev alan PIKTES öğretmenlerinin birlikte çalıştıkları diğer öğretmenlerle aynı özlük haklarına sahip olmaları için bir çalışmanız var mıdır?


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)