adscode

Talim ve Terbiye Kurulu?

1950’li yıllardan sonra üyelik koşulları esnemeye başladı 80’li, 90’lı yıllarda adeta yol geçen hanı oldu. Sonraki yıllarda da siyasetin arka bahçesi haline geldi. Bakanlar ne istediyse ona kılıf uyduran kurum gözüyle bakıldı…

Talim ve Terbiye Kurulu?
Milliyet Diyalog
Güncelleme : 11-Dec-22 11:29

Yükseköğretim için YÖK ne ise ilk ve orta dereceli okullar için de de Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) o. Hatta daha fazlası. TTK için MEB’in kozmik odası, beyni, kurmay heyeti diyebiliriz. Daha doğrusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında öyleydi. 

Onlar karar alır siyasetçiler uygulardı. Hükümetler değişse de başkan ve üyeler, süreleri dolmadan asla değişmezdi. TTK’ya seçilmek eğitimciler için büyük bir onur kaynağı idi. Seçilme koşulları en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü… 

1950’li yıllardan sonra üyelik koşulları esnemeye başladı 80’li, 90’lı yıllarda adeta yol geçen hanı oldu. Sonraki yıllarda da siyasetin arka bahçesi haline geldi. Bakanlar ne istediyse ona kılıf uyduran kurum gözüyle bakıldı… 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi. 

Neler değişti? 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmenliğe göre Kurul’a yeni görevler verildi, yeni daireler kuruldu, bazıları da kapatıldı. 

Yönetmelikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı’nın, oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına yer verildi. 

Buna göre, TTK Başkanlığı, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri, öğrenci çalışma kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik eğitim içerikleri, program uygulama modül ve kılavuzlar ile öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlayacak. 

Başkanlık ayrıca, rehberlik ve denetim birimlerinin raporları ile izleme ve değerlendirme raporlarını, eğitim sistemi ile eğitim ve öğretim programlarını, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin amaçlanan hedefe ulaşıp ulaşmadığını, yurt içi ve dışı eğitim hareketlerini, ulusal ve uluslararası gelişmeler ve yönelimler çerçevesinde izleyip değerlendirecek. Başkanlık, eğitim sistemi, eğitim ve öğretim plan ve programları, ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapacak veya yaptırılmasını sağlayacak. Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yüksek öğretim kurumları ile diğer bilim, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını da sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere ihtisas komisyonları kuracak Başkanlık, öğretmenlik atama alanlarına ve ders okutma esaslarına yönelik ilgili birimlerden gelen talep ve tekliflere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, görev alanı ile ilgili mevzuatı hazırlayacak.

Yönetmelikte Başkanlığın teşkilat yapısında ise başkan yardımcıları ve hizmet birimleri ibarelerine yer verilerek, "daire başkanlıkları" ile "özel büro", Başkanlığın hizmet birimleri olarak nitelendirildi. Bu kapsamda hizmet birimlerinin görevleri detaylandırıldı. 

Yönetmelikle, kurulun görevleri, başkan yardımcılarının sayısı ve görevleri de belirtildi. Buna göre, kurul, başkan ve 10 üyeden oluşacak. 

Görevlerin yürütülmesinde başkana yardımcı olmak üzere, başkanın teklifi ve onayı ile kurul üyeleri arasından en fazla 2 başkan yardımcısı görevlendirilebilecek. 

Yeni Daireler? 

Yeni yönetmelikle görevleri, Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı’nın görevleri kapsamına alınan ‘Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı’ kapatıldı. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 319'uncu maddesinin ilgili bendinde yer alan "Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak" hükmü doğrultusunda da ‘Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı’ kuruldu... Ankara’dan gelen haberler bu yönde asıl merak edilen üye seçilme kriterleri, süreleri, yaptırım güçleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlar! 

 

MİLLİYET 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)