adscode
adscode

TEOG'DA MERVE’NİN BABAANNESİ BELİRLEYİCİ OLACAK !

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları, öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda sınav sonrası ilk değerlendirmelerini yaptı.

TEOG'DA MERVE’NİN BABAANNESİ BELİRLEYİCİ OLACAK !
Sınavlar

İki aşamalı gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarının (TEOG) birinci aşaması bugün tamamlandı. Tüm öğrenciler TEOG-2 sınavına göre çok daha az kazanımdan sorumlu oldukları TEOG-1’den iyi bir sonuç alabilmek için ter döktüler.


İlk sınav günü sırasıyla Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava giren öğrencilere, her dersten 20 soru soruldu.
 

Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları, öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda sınav sonrası ilk değerlendirmelerini yaptı. Buna göre;

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı – Sündüs DEMİRDAĞ

SORULARA BİR SEÇENEK DAHA EKLENSEYDİ YGS OLABİLİRDİ!

Türkçe soruları bu sene de anlam bilgisi ağırlıklı konulardan gelmiştir. 20 sorunun 15’i sözcükte, cümlede ve paragrafta anlam konularından oluşmaktadır. Ancak sorular 8. sınıf öğrencilerinin yorum güçlerinin üstünde olduğundan soruyu analiz etme ve doğru cevaba gitme hususunda öğrencileri çok zorlamıştır.

Özellikle sözcükte anlam başlığından gelen soruda “unutmak” sözcüğünün öncülünde verilen 2. cümledeki “Yoğunluktan dolayı kitap okumayı da unuttuk.” şeklindeki kullanımı “Bir şeyi yapamaz duruma gelmek” anlamını net olarak vermemesi öğrencilerin büyük bir kısmının bu cümledeki “Unutmak” sözcüğünü “Hatırlamamak” olarak değerlendirmesine neden olmuştur. Çünkü Türk Dil Kurumunda da “unutmak” sözcüğünün 3. anlamı olan “Bir şeyi yapamaz duruma gelmek: Onu da bilirdim eskiden memleketteyken amma sonradan unuttum.” şeklinde bir cümleyle örneklenmektedir. Ancak bu örnek cümle ile sınavda verilen cümledeki kullanım birbirini tamamlamamaktadır. Cümledeki “kitap okumayı unutmak” ifadesi sözlükteki örnekte belirtildiği gibi zamanla unutulacak bir beceri değildir. Diğer taraftan cümle günlük rutin işler içinde yapılması gereken bir şeyi unutmak olarak yorumlandığında da yorgunluk sebebiyle hatırlanamamış bir eylem olarak değerlendirilmiş ve öğrenciler tarafından farklı şekillerde cevaplanmıştır. Bu durum hem sorunun çözülmesini güçleştirmiş hem de soruyu ciddi anlamda tartışmalı bir zemine taşımıştır.

Edebi türlerle ilgi Ara Güler’in hayatını anlatan biyografi türünü örnekleyen sorunun dil ve anlatım bakımından anı türüne çok daha yakın olması da soruyu tartışmaya açık bir hâle getirmiştir.

Hikâye unsurlarının sorgulandığı ayrı bir soruda ise “zaman” kavramını “ Neredeyse karşı tepelerde tan atacak.” cümlesinde öğrencilerin yaş grubu olarak aşina olmadıkları bir söz öbeği üzerinden bulmalarını istemesi sorunun anlaşılırlığını zorlaştırmıştır.

Sınavın 5 sorusunu oluşturan dil bilgisi sorularından özellikle cümlenin ögeleri sorularının da ayırt edici nitelikli olduğu görülmektedir. Özellikle yardımcı ögelerle ilgili soruda verilen cümle içerdiği söz öbekleri bakımından da çözülmesi güç bir sorudur.

Türkçe dersinde son yıllarda yapılan sınavların TEOG mantığına göre yıl içinde yapılan 3 yazılı sınavdan biri olmaktan ziyade geçmiş yıllarda yapılan OKS sınavlarında olduğu gibi öğrencinin 8 yıllık eğitim hayatı boyunca edindiği Türkçe birikimini denetleyecek nitelikte olması dikkat çekmektedir.


 

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı – Ali KESKİN

ÇARPANLAR VE KATLAR KONUSU ÇARPTI !

Matematik sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. “Üslü ifadeler” konusundan 8, “kare köklü ifadeler” konusundan 7, “çarpanlar ve katlar” konusundan 5 soru bulunmaktadır. Seçici bir sınav olmuştur. Temel kavramları bilen ve işlem yapabilme gücü iyi olan öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınavdır. Bu yıl, yeni müfredatla eklenen çarpanlar ve katlar konusundan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olacağı düşünülmektedir. Çeldiricisi güçlü sorular olmakla birlikte hatalı soru bulunmamaktadır. Özellikle şıkların tamamının denenerek çözülmesi gereken sorularda, öğrencilerin zamanı doğru yönetme konusunda sıkıntı yaşadıkları düşünülmektedir.


 

Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı – Esra KIZILTAŞ

MERVE’NİN BABAANNESİ BELİRLEYİCİ OLACAK !

Öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına göre “Kaza ve Kader İnancı” ünitesinden 9 kazanım, “Zekât, Hac ve Kurban İbadetleri” ünitesinden ise 2 kazanım olmak üzere toplam 11 kazanımdan sınava girdiler.

Bilgiyi ölçen soruların yanında, öğrencilerimizin muhakeme güçlerini de kullanmalarını gerektiren, zorluk derecesi orta düzeyde olan soruların yer aldığı sınav, kazanımlara uygun nitelikte kaliteli bir sınavdı. Soruları doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler, bu sınavdan iyi bir sonuç alabilir.

15 Temmuz süreci ile ilgili güncel bir sorunun da yer aldığı sınavda özellikle “Babaannesinin Merve’ye verdiği cevap” üzerine kurulu soru, üç farklı konu başlığını içinde barındırdığı ve dolaylı yoldan doğru cevaba ulaşmayı gerektirdiği için sınavın en belirleyici sorusu olacaktır.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)