adscode

Türkiye’de 8 milyon kişilik iş gücünün dönüşmesine ihtiyaç var!

Ankara Milletvekilli Levent GÖK'ten İşgücü Becerileri ve İstihdam Yapılarındaki Değişimler Hakkında Meclis Araştırması Önergesi:

Türkiye’de 8 milyon kişilik iş gücünün dönüşmesine ihtiyaç var!
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 20-Jan-20 14:47

"Teknolojinin küresel anlamda getirdiği değişim ve dönüşüm birincil olarak ekonomi alanında görülmekte, bu süreç dünya genelinde işgücü piyasasını doğrudan etkilemektedir. Teknolojik gelişimler yapılan işlerin niteliğini temelinden değiştirmekte, istihdam edilecek kişilerin işgücü becerileri belirleyici olmaktadır. Ekonomik ve sosyal yapılar sözü geçen ilerleme ile dönüşüme uğramakta, işçi – işveren ilişkileri ve gelirin bölüşümü üzerinde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünyasının bir diğer gerçeği olan göç olgusu demografik değişikliklerin önünü açmakta, dünya nüfusu büyük bir hızla değişime uğramaktadır. Yeni meslek ve iş yapış biçimlerinin ortaya çıkması ülkelerin iş mevzuatlarında değişikliklere gitmesine sebep olmuş, istihdam politikalarının yeniden şekillendirmesi konusunda adımlar atılmaya başlanmıştır.  Sözü geçen değişim ve dönüşüm sürecinde Türkiye gelecekteki işgücü politikalarını biran önce şekillendirmeli, milyonlarca yurttaşını etkileyecek gelişmelere ayak uydurabilmesi için gereken altyapıları oluşturmalıdır. 2030 yılına kadar Türkiye’de 8 milyon kişilik işgücünün dönüşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijital dönüşümün en önemli ayaklarından bir tanesi ise yeni endüstriyel sisteme uygun beceriler kazandıracak eğitim programlarıdır. Geleceğin iş gücünün veri merkezli beceriler ve inovasyon yetenekleri ile donanmış olması gerekecektir. Yeni çalışanlar bu yönlü alacakları eğitim destekleri ile karmaşık durumları yönetmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve düzenli olmayı öğrenmek zorunda kalacaklardır." diyen Levent GÖK, Türkiye’nin yeni endüstriyel çağda ihtiyaç duyacağı altyapı ve işgücü türlerinin tespiti, iş mevzuatlarında ihtiyaç duyulacak düzenleme ve değişikliklerin yapılması, mevcut işgücünün dönüşümünün hızla tamamlanması, eğitim ve öğretim programlarının sözü geçen ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi ve teknoloji çağında küresel güçlerle rekabet edebilecek konuma gelinmesi amacıyla Meclis Araştırması Önergesi verdi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

         Teknolojinin küresel anlamda getirdiği değişim ve dönüşüm birincil olarak ekonomi alanında görülmekte, bu süreç dünya genelinde işgücü piyasasını doğrudan etkilemektedir. Teknolojik gelişimler yapılan işlerin niteliğini temelinden değiştirmekte, istihdam edilecek kişilerin işgücü becerileri belirleyici olmaktadır. Ekonomik ve sosyal yapılar sözü geçen ilerleme ile dönüşüme uğramakta, işçi – işveren ilişkileri ve gelirin bölüşümü üzerinde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünyasının bir diğer gerçeği olan göç olgusu demografik değişikliklerin önünü açmakta, dünya nüfusu büyük bir hızla değişime uğramaktadır. Yeni meslek ve iş yapış biçimlerinin ortaya çıkması ülkelerin iş mevzuatlarında değişikliklere gitmesine sebep olmuş, istihdam politikalarının yeniden şekillendirmesi konusunda adımlar atılmaya başlanmıştır.  Sözü geçen değişim ve dönüşüm sürecinde Türkiye gelecekteki işgücü politikalarını biran önce şekillendirmeli, milyonlarca yurttaşını etkileyecek gelişmelere ayak uydurabilmesi için gereken altyapıları oluşturmalıdır.

         Dönüşümün ölçeği ve kapsamından bağımsız olarak geleneksel imalat zinciri dijital hale dönüşürken üretici iş gücünde de büyük değişiklikler olacaktır. Dijital teknolojilerin üretim sektörüne hâkim olmasıyla nitelikli işgücüne talep artmakta, otomasyona geçilen iş kollarında orta ve düşük nitelikli emek talebi ve bu işlerin payları ile ücretleri azalmaktadır. En büyük değişimlerin geçmiş bilgi ve deneyim birikimi yerine çeviklik, esneklik ve yeni şartlara hızlı uyum sağlama becerisinin tercih edilmesi yönünde oluşması beklenmektedir. Buna enformasyona dayalı hızlı karar üretme ve problem çözme becerileri de eklenecektir. 2030 yılına kadar Türkiye’de 8 milyon kişilik işgücünün dönüşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

         Dijital dönüşümün en önemli ayaklarından bir tanesi ise yeni endüstriyel sisteme uygun beceriler kazandıracak eğitim programlarıdır. Geleceğin iş gücünün veri merkezli beceriler ve inovasyon yetenekleri ile donanmış olması gerekecektir. Yeni çalışanlar bu yönlü alacakları eğitim destekleri ile karmaşık durumları yönetmeyi, eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve düzenli olmayı öğrenmek zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla meslek okullarından üniversitelere ve iş başı eğitim süreçlerine kadar bu gereklilikleri sağlayacak öğretim müfredatlarının ve eğitim programlarının düzenlenmesi, mevcutların geliştirilmesi gerekmektedir.

           Türkiye’nin yeni endüstriyel çağda ihtiyaç duyacağı altyapı ve işgücü türlerinin tespiti, iş mevzuatlarında ihtiyaç duyulacak düzenleme ve değişikliklerin yapılması, mevcut işgücünün dönüşümünün hızla tamamlanması, eğitim ve öğretim programlarının sözü geçen ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi ve teknoloji çağında küresel güçlerle rekabet edebilecek konuma gelinmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.                                                   

                                                                          

                                                                                Levent GÖK

Ankara Milletvekilli

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)