adscode

TYT'de sorular nasıldı?

Eğitim uzmanları, 2024 Temel Yeterlilik Testi'ni değerlendirdi.

TYT'de sorular nasıldı?
YKS
Güncelleme : 10-Jun-24 14:33

EĞİTİMCİLERİN YKS YORUMLARI ŞÖYLE:

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulundu. Soruların temel kazanımlardan oluştuğunu, sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu ve her branşta ayırt edici soruların yer aldığı; özellikle sosyal bilimler testindeki soruların geçen yıllara göre çeldiricilerinin yüksek olduğunu, düzenli ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. Soruların branşlarda farklılık göstererek eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, okuduğunu anlama, yorumlama gibi becerileri ölçtüğünü dile getirdi. Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu belirtildi. TYT sorularının MEB’in kazanımlarına ve testlerine uygun olduğu, disiplinli çalışmayla birlikte Doğa Kolejinde uygulanan düzenli deneme sınavlarının sınav performansını artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları derslerle ilgili öğrencilerden alınan bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı EMRAH ÖZCAN:

“TÜRKÇEDE PARAGRAF SORULARI KISAYDI AMA CÜMLELERDEKİ ANLAM YOĞUNLUĞU FAZLAYDI.”

 2024 YKS'nin ilk oturumu olan TYT’ de Türkçe sorularını değerlendirdiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi oldu. Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen anlam yoğunluğu bakımından ayırt ediciliği yüksekti. ÖSYM’ nin geçen senelerdeki sınavda uyguladığı gibi bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısı geçen senede olduğu gibi artış görülmüştür.

Doğa Koleji olarak kendi kaynaklarımızda ve uyguladığımız denemelerde öğrencilerimiz bu tip sorulara önceden hazırlıklıydı.  Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı. Türkiye’nin dört bir tarafındaki kampüslerimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene boyunca uyguladığımız sınavlarımızın ve kullandığımız yayınların sınav soruları ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir önceki yıla göre Türkçe sorularının daha kolay olduğu öngörülmüştür.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı EMEL ABAY KAYA:

“2024 TYT TARiH SORULARINDA OKUDUĞUNU ANLAMA BECERiSi BELiRLEYiCi OLDU.”

2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi) tarih soruları, öğrencilere geniş bir müfredat yelpazesinden sorular yöneltti. Bu yılki tarih soruları, %20 9. sınıf, %20 10. sınıf, %20 11. sınıf, %40 12. sınıf müfredat konularından geldi.

2022 TYT sınavında 11. sınıf müfredatından, 2023 TYT sınavında ise 10. sınıf müfredatından hiç soru sorulmamıştı. Ancak 2024 TYT sınavında 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarının hepsinden soru geldi. Bu yılki sınavda öne çıkan önemli husus, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin belirleyici rolü oldu. Soruların 3'ü doğrudan bu beceriyi ölçerken 2 soru tarih bilgi sorularıydı ve öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemede etkili oldu. Saltanatın kaldırılması ile ilgili soru, öğrencilerin kronoloji bilgisini kullanmalarını gerektiriyordu.

Soruların 4'ünde ön bilgi paragrafları yer alırken Harzemşahlar ile ilgili 1 soru doğrudan bilgi sorusu olarak soruldu. Genel olarak bu yılki TYT tarih soruları orta zorluk seviyesinde olup 3 yorum sorusu kolaya yakın zorlukta değerlendirildi. Sonuç olarak 2024 TYT tarih soruları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini etkin bir şekilde ölçmüş ve genel zorluk seviyesi açısından dengeli bir sınav olmuştur.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı OSMAN NURİ YAKUPOĞLU:

“HARİTA OKUMA VE GRAFİK YORUMLAMA OKURYAZARLIĞI ÖN PLANDAYDI”

Bugün tamamlanan 2024 Temel Yeterlilik Testinin (TYT) coğrafya bölümünde öğrenciler, harita okuma ve grafik yorumlama okuryazarlığının ön planda olduğu sorularla karşılaştılar. TYT coğrafya sorularının Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olduğu belirtildi. Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatından önemli konuları kapsıyordu.

Özellikle Türkiye'deki bitki türlerinin coğrafi dağılımı ve afet türlerinin yerel etkilerini ele alan sorular, birçok öğrencinin zorlandığı alanlar olarak öne çıktı. Bu sorular, yalnızca öğrencilerin ezber bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneklerini de kullanmalarını gerektirdi. Soruların, güçlü çeldiriciler içerdiği ve bu nedenle öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmek için dikkatli bir analiz yapmalarının gerektiği ifade edildi.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı SABRİ YILMAZ:

“FELSEFE SORULARI GEÇEN YILA GÖRE AYIRT EDİCİYDİ.”

2024 TYT felsefe sorularında bilgi, bilim, ahlak ve din felsefesinden sorular çıktı. Sorularda doğrudan bilgi istenmemiş ancak farklı filozoflarla ilgili bilgi verdikten sonra diğerlerinden farklı olan sorulmuş. Öğrenciler, paragrafların uzun ve anlaşılmasının zor olduğunu söylediler. Bu verilere dayanarak TYT’ deki felsefe soruları, zor paragraf sorularından oluşmuş, yorum ve analiz gerektiren sorulardı şeklinde yorumlanabilir.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı ABDULLAH ALBAYRAK:

“YORUM VE ANALİZ ÖN PLANDAYDI”

2024 YKS ilk oturum (TYT) sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların bilgiyle birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz.

Mevlâna’nın öğütlerinden hareketle ahlaki davranışların sorgulanması, Hz. Muhammed'in çağrısının ağırlıklı olarak gençler tarafından karşılık bulmasından hareketle anne ve babaya saygının öneminin anlatıldığı sorularla öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaçlarına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. TYY sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir sorunun nispeten zor, diğerlerinin daha kolay olduğu söylenebilir.

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı HÜLYA ERASLAN:

“TEMEL KAZANIMLARA HÂKİM OLAN MATEMATİKTE BAŞARILI OLACAK.”

TYT 2024 matematik soruları temel kazanımları içeren, okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. ÖSYM’nin önceki yıllarda sorduğu sorulara göre bu seneki soruların daha kolay olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Problem sorularının hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneğini değerlendiren, çözümleri kısa olan sorular olduğu iletilmiştir. Geometri sorularının da geçmiş yıllara göre daha kolay olduğu fakat matematiğe göre daha seçici olduğu söylenmiştir.

 

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre sınavda geçen yıla nazaran daha az sayıda uzun yeni nesil tip soruların bulunduğu, yeni farklı tipte soru olmadığı, matematik sorularının uyguladığımız deneme sınavlarına ve MEB tekrar testlerine benzediği söylenmiştir.

 

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı SEMA BALKAN:

 

“GÜNLÜK HAYATTAN DENEY VE BİLİMSEL ÇALIŞMA İÇEREN SORULARA YER VERİLDİ”

Bugün gerçekleşen TYT sınavında fizik soruları, gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluşuyordu.  Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü.

 

Fizik sorularının 9. sınıf “kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri” ünitelerinden; 10. sınıf “Optik, elektrik, basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar” ünitelerinden tercih edilmiştir. Çıkan sorulardan 10. sınıf optik ve dalgalar ünitelerinden sorulan sorularının ayırt edici olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Okullarımızda öğrencilerimiz fizik dersini gündelik hayat ile ilişkilendirerek 9. sınıftan itibaren akademik alt yapılarını güçlendirip üniversite sınavına hazırlanıyorlar.

 

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İBRAHİM TÜRKEN:

 

“LABORATUVAR PRATİĞİ ÖNEM KAZANDI”

TYT kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından gelmiştir. Mol kavramı, asitler bazlar tuzlar, kütlece yüzde derişim, maddenin halleri, laboratuvar malzemeleri, kimyasal türler arası etkileşimler konularından sorular bu sınavda yer almıştır. Laboratuvar malzemeleri sorusu dışında geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. Laboratuvar malzemeleriyle ilgili sorunun sorulma şekline bakıldığında, Doğa Kolejinde sıkça laboratuvar çalışmaları yapmış öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir soru olduğu ve bu sorunun kimyada ayırt edici soru olacağı görülmüştür.

2024 YKS 1.oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir. Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler, temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet KILIÇÖZ:

“AYIRT EDİCİ SORULAR HÂKİMDİ”

2024 YKS’ nin 1. oturumu olan TYT ‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk derecesi genel olarak orta düzeyde, bilen ile bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hâkim, görsel verileri yorumlayabilen, öğrendiği bilgileri uygulamada kullanabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının önemli bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmının görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilmeye dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji dersi programındaki 9 ve 10. Sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerden de yola çıkarak sene içinde okullarımızda uyguladığımız sınavlarımız ve kullandığımız yayınlarımız sınav soruları ile paralellik göstermektedir.

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı ERNUR ERİAN:

“ÖĞRENCİ VE VELİLERE SINAV SONRASI VE YARIN GERÇEKLEŞECEK AYT HAKKINDA DEĞERLİ ÖNERİLERDE BULUNDU.”

TYT sınavının bitmesinin ardından veli ve öğrencilerimiz hem duygusal hem de stratejik olarak bugünü iyi yönetmelidir. Sınav bugün için bitmiştir ve geride kalmıştır, zihinde de bitirilmelidir. Üstelik pazar günü sonucu %60 etkileyecek AYT sınavı ve dil sınavı vardır. Odak alanını pazar günkü sınava çevirmeli; yeniden belgelerinizi, suyunuzu ve giysilerinizi hazırlamalısınız. Dinlenmek, keyifli bir şeyler yapmak değerlidir. Zihninizi dinlendirilmelisiniz.

YKS bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavlarında adayın ne yaptığı kadar diğer adayların da yaptıkları sonucu etkiler. Adayların yapabileceği, elinden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır. Ne bugün ne de yarın sınavın sonucuna yönelik kaygı yaşanmamalıdır.  Ancak sınav sonrası stres yaşayan öğrencilerimiz için rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin yanınızdayız.

Unutmayın, bu süreçte öğrenciye verilecek en önemli şey, koşulsuz sevgi ve destektir. Öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak, onu cesaretlendirmek ve desteklemek önemlidir. Başarıya giden yolda bugün pozitif bir tutum sergileyerek onun için büyük fark yaratabiliriz.

Uğur Okulları ve Uğurt Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:

“TYT’de Matematik, Fizik ve Coğrafya soruları belirleyici oldu”

3 milyonu aşkın adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT' de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

9 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve YKS üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

 

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi:

“Matematik, geçmiş yıllarda çıkmış sorulara benzer formatta olup ancak öğrenciden soruyu doğru okuyup yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Sorular anlaşılabilir ve net bir dille hazırlanmıştır.

Geometride günlük hayatla ilişkilendirilmiş,modelleyerek geometriksel düşünmenin ön plana çıkarılmış olduğu sorular yer almıştır. Matematik ve geometri testinde geçen yıla göre daha kolay seviyede sorular sorulmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.

Türkçede yedi dil bilgisi sorusu sorulmuş geri kalan sorularda ise paragraf yorumlama, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu belirtilmiştir.

Sosyal Bilimlerde zorluk düzeyi orta seviyede olan, bilgiyi ölçen ve paragrafı yorumlayan sorular sorulmuştur.

Tarih sorularının genel olarak  dönem bilgisi ,kronoloji bilgisi sorgulama ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. 

Coğrafya açısından müfredat ile örtüşen bütün ünitelerin irdelendiği bir sınav olmuştur. Grafik ve harita okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Geçen yıllara göre biraz zor bir sınavdır.

Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları genel olarak temel bilgilerin ve yorumlama becerisinin sorgulandığı, dini terim ve kavramların yer aldığı sorulardan oluşmaktadır.

Fen Bilimleri bölümünde, temel bilgiler sorgulanmıştır. Fizik soruları, matematiksel işlemler içermeyen, okuduğunu anlama, grafik okuma ve yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca, geçen yıllara kıyasla bu yılki sınav sorularının zorluk seviyesinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Biyoloji soruları, kolay ve temel bilgi düzeyinde, doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanmış sorulardır.  Kimya, açık ve temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlanmış, çok zorlamayan sorulardan oluşmaktadır.  

TYT’de doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme , bilgiyi doğru ve yerinde kullanabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.”

Uğur Okulları Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel

Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, 2024 TYT matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9 ve 10. sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavda önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen ancak uğraştırıcı olmayan, güncel sorularda bile hikaye net bir şekilde anlaşılıp direkt çözüme başlanabilecek daha kolay matematik sorularından oluştuğu belirtilmiştir.

Matematik soruları; okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade edip işlem yapabilme yeteneğini ölçmeye yöneliktir.

Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış olup hikayeleştirilmiş sorular da bulunmaktadır. Soruların zorluk derecesi orta seviyeli olmakla beraber geçen seneden daha kolay olduğu belirtilmiştir.

Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu

2024 TYT Türkçe testi ile ilgili sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, sınav MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavın geçmiş yıllardaki sınavlarla benzerlik gösteren soru dağılımıyla oluşturulduğu gözlemlenmiştir.

Sınavda 7 tane dil bilgisi, 4 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 26 paragraf soru sorulmuştur. Sınavın genel anlamıyla dilinin açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. Paragrafların sahip olduğu sözcük sayısının makul tutulduğu bu nedenle de paragrafların orta uzunlukta metinlerden oluştuğu söylenebilir. Paragraf sorularında günümüzde popüler olan yapay zeka ile ilgili de bir metne yer verilerek sınavın güncelliğine katkıda bulunulmuştur. TYT Türkçe sorularının geçmiş yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarımlarda bulunma esası üzerine oluşturulduğu görülmüştür. Birkaç paragraf sorusunda ise seçeneklerin birbirlerine yakın olduğu, çeldiricinin kuvvetli olduğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardandır.

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay

TYT Fizik sınavının 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsadığı belirlenmiştir. Sınavda toplamda 10 ünite üzerinden sorulan 7 fizik sorusunun 3'ü 9. sınıf, 4'ü ise 10. sınıf konularından geldiği belirtilmiştir. Bu dağılım, sınavın beklenen şekilde ve müfredat dahilinde hazırlandığını göstermektedir.

2018 Fizik Eğitim Programı kapsamında geçmiş yıllardaki TYT Fizik sınavlarını incelediğimizde sorularda temel bilgiler ve günlük hayatta karşılaşılan olayların vurgulandığı görülmüştür. Bu yılki sınavda da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrencilerden, fizik ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri anlamaları, basit problemleri çözmeleri ve günlük hayatta karşılaştıkları olayları yorumlayabilmeleri beklenmiştir. Optik ile elektrik akımı sorularının birden çok kazanımı irdelemesi ve sürtünme kuvveti sorusunda statik sürtünme katsayılarının verilmesi çeldiricileri güçlendirmiş ve sınavın zorluk düzeyini geçtiğimiz yıl yapılan sınava göre artırdığı görülmüştür.

Sınav, grafik okuma ve temel fizik formüllerini uygulama gibi becerileri de ölçmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, öğrencilerin fiziksel olayları analiz etme ve gözlem yapma yeteneklerini kullanmaları istenmiştir.

Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, sınavın zorluk seviyesinin orta-zor düzeyde olduğu ve fizik konularına yönelik bilgi ve becerilerini doğru bir şekilde geliştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu söylenebilir.

Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil

Kimya testi soruları son yıllardaki sınavlara benzer şekilde hazırlanmış olup öğrencileri çok zorlamayacak düzeydedir. Soruların açık ve temel kazanımlar ile kavramlar üzerine hazırlandığını görmekteyiz. Müfredata tamamen uygun, her üniteden 1 tane olmak üzere 9. sınıftan 4, 10. sınıftan 3 soru sorulmuştur. Temel kimya bilgisine sahip, iyi yorum yapan, kimya eğitimini iyi almış öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını düşünüyoruz. Sınavdaki sorulardan biri laboratuvar malzemelerinin kullanımı ile ilgili olduğundan laboratuvar çalışmalarını öne çıkaran okul öğrencilerinin bu soruyu cevaplaması daha kolay olacaktır.

Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç

 2024 TYT Biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf kazanımları sorgulanmıştır. Her iki kademeden eşit sayıda soruya yer verilmiştir. TYT kapsamında yer alan toplam altı üniteden her birine değinilmiştir. Soruların, beklenen ÖSYM formatında ve müfredat kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Testin zorluk derecesi kolay olarak ifade edilebilir. Soruların genel olarak  yorumlama becerisi yerine geçmiş yıllarda olduğu gibi bilgi ağırlıklı olduğu, temel kazanımlar ve kavramlar üzerinden hazırlandığı söylenebilir

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler

TYT Coğrafya dersi açısından müfredat ile örtüşen, bütün ünitelerin irdelendiği bir sınav olmuştur. Harita ve grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Bazı soruların öğrencileri zorlayacağı söylenebilir. Geçen yıllara kıyasla çeldiriciler artmış, sınavın zorluk düzeyi biraz yükseltilmiştir. Sınavda 3 adet 10.sınıf, 2 adet 9.sınıf müfredatından soruya yer verilmiştir.

Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün

TYT Tarih dersi sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden gelen sorular açık, net ve anlaşılırdır. “Tarih sorularının genel olarak  dönem bilgisi sorgulama, kronoloji bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. İki soru bilgiye dayalı ve ayırt ediciliği yüksek şekilde hazırlanmıştır. Soruların çeldiricilerinin güçlü olduğu orta zorlukta bir sınav şeklinde yorumlanabilir.

Uğur Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç

TYT Felsefe soruları, 10. ve 11. sınıf MEB Felsefe dersinin kazanımlarına uygundur. Felsefi metin analizine ve gündelik hayattan örneklere dayanarak felsefi bilgi ve kavramların sorgulandığı görülmektedir. Sadece okuduğunu anlama ve yorum gücünü değil, temel bilgileri gerektiren orta düzeyde zor sorulardan oluşmaktadır. Soruların dilinin açık ve net olduğu söylenebilir.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kazanımlara uygun sorulara yer verildiği görülmüştür. Genel olarak yorumlama becerisinin sorgulandığı sınavda bilgiyi yorumlama ve çıkarımda bulunmaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Bazı sorularda, ünitelerde yer alan dini terim ve kavramlara yer verilmiştir.  Yer verilen sorular kolay ve orta zorluk derecesinde olup önceki yıllarda sorulan sorularla benzerlik göstermektedir.                                                                                         

 

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak ve alan bölüm başkanları TYT sorularını değerlendirdi:

TÜRKÇE TESTİ PARAGRAF SORULARININ GEÇEN YILA GÖRE DAHA ZOR ALGILANDIĞI SÖYLENEBİLİR

Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşmaktadır. Türkçe testindeki paragraf sorularının geçen yıla göre daha zor algılandığı ve testin adayların planladıklarından daha fazla zaman aldığı söylenebilir. Bu durum Türkçe testinin Türkiye soru çözüm ortalamasının düşmesine, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre artmasına neden olabilir. Dolayısıyla geçen seneki TYT ile birebir aynı netleri çıkaran bir öğrenciye bu yıl daha iyi bir sıralama gelmesi beklenebilir.

TEMEL MATEMATİK TESTİ TYT’NİN TOPLAMDA EN YÜKSEK PUANI GETİREN TESTİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Diğer testlerdeki sorular zorluk açısından geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Tüm soruları dikkatle çözen ve okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin sıralamada üstlerde yer alacağı bir sınav olmuştur. Temel Matematik Testi, TYT’nin toplamda en yüksek puanı getiren testi olmaya devam edecektir.

Yarın yapılacak AYT’ye kadar adaylara önerimiz TYT nasıl geçmiş olursa olsun AYT’nin ağırlığının TYT’den daha fazla olduğunu hatırlamaları, internetten ve televizyondan uzak durarak dinlenmeleri ve zihinsel olarak kendilerini AYT’ye hazırlamalarıdır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

“Anlam ve paragraf soruları belirleyici olacaktır!”

TYT Türkçe testinde geçen yıl olduğu gibi 7 dil bilgisi sorusu sorulmuştur. Dil bilgisinde 2 yazım, 2 noktalama, 1 öge, 1 tamlama ve 1 yüklemin türü sorusu gelmiştir. Bu başlıklar Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ortaöğretim Programlarının kazanımlarıyla örtüşmektedir. Sorulardaki çeldiriciler öğrencileri zorlamayacak nitelikte hazırlanmıştır.

Anlam ve paragraf sorularında ise farklı bir soru tarzı olmamakla birlikte metinler genellikle günlük hayat, edebiyat ve teknoloji ile ilgilidir. Bununla birlikte çeldiricileri oldukça kuvvetli anlam ve paragraf soruları sınavın belirleyicileri olacaktır.

Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ZAFER AŞKIN

2024 TYT Temel Matematik soruları geçmiş yıllarla benzer mantıkla 30 matematik, 10 geometri sorusu şeklinde oluşturulmuş. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştır. Testte, kazanımı doğrudan ölçen sorular da bulunmaktadır. Grafik yorumlama, görsel okuma, tablo ile verilen bilgilerden denklem oluşturma gibi sorular öğrencilerin yorumlama becerisini ölçen niteliktedir. Testte yaklaşık 3-4 soru zor olarak kabul edilebilir. Bunun yanında 16-17 soru kolay, yaklaşık 10 soru da orta zorlukta kabul edilebilir.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT

TYT Geometri testi, 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, çoğunluğu güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştur. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdadır.  Pisagor sorusu ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş dörtgende açı sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkündür.

Geometri sorularında başarılı olmak için, öğrencilerin öncelikle kazanımda sahip olmaları beklenen temel bilgiye hâkim olup, görselleri yorumlama ve günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerine sahip olmalarını gerekmektedir.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

TYT Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 ve 10. sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10. sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınav olmuştur. Fizik soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Sınavda son beş yılda olduğu gibi yine günlük hayattan örnekler içeren ve hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bulunmaktadır. Fizik testinin tamamının matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan hazırlanmış olup soruların bu yıl da öğrencilerin temel fizik dersi ile ilgili bilgi ve becerilerini ölçen bir nitelikte olduğu görülmüştür. Gelecek yıl okutulmaya başlanacak olan yeni öğretim programından tamamıyla çıkarılmış olan kütle-özkütle konusundan günlük hayatla ilgili bir sorunun olması da sınavda göze çarpan noktalardan biridir.

Bu yıl yapılan sınav için 9 ve 10. sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak cevaplayabilecekleri bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI PINAR YİĞİT

TYT Kimya soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programları kazanımlarını içermektedir. Sınav 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile 10. sınıf “Kimya Her Yerde” üniteleri dışında kalan tüm 9. ve 10. sınıf ünitelerini kapsamaktadır. Kimya soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen soruların yanı sıra kavrama düzeyindeki sorular da yer almıştır. Sorularda kısa metinler kullanılmış olup; grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular sorulmamıştır. Bu yılın kimya soruları genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmaktadır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI ZAHİDE SENEM GÖKTAŞ

Biyoloji testinde, 9 ve 10. sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru bulunmaktadır. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı Biyoloji Dersi Öğretim Programı kazanımlarına uygun hazırlanmıştır. Sınavda temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştır. Soruların güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Daha önceki yıllarda da sıklıkla yer alan soyağacı ve besin ağı soruları bu sınavda da bulunmaktadır. Sorular, öğrencilerin hazırlık sürecindeki deneme sınavlarında sıklıkla karşılaştığı tarzdadır. Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olacağı ön görülmektedir.

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik göstermekte olup, 2 soru tamamen konuya hâkim öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği düzeydeyken, 3 soru kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydedir. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup testin bütününe bakıldığında soruların orta güçlükte olduğu görülmektedir. Lozan Konferansı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkündür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir soru AYT-2 sorularına benzeyen; doğrudan bilgi ölçen niteliktedir.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI İSMAİL ÜMİT SOYKAN

TYT Sosyal Bilimler Testi Coğrafya Alanı sorularının ünitelere orantılı olarak dağıtıldığı, sınıf seviyelerine göre dağılımına bakıldığında ise 9. Sınıf seviyesinden iki, 10. Sınıf seviyesinden üç soruya yer verildiği görülmektedir. Soruların konulara dağılımı büyük oranda, 2023 TYT coğrafya soruları konu dağılımı ile örtüşmektedir.

Test, zorluk düzeyi bakımından orta ve ortanın biraz üzeri zorluktaki sorulardan oluşmaktadır. Geçen yılın TYT coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında orta-zor güçlükteki soruların oranının bu yıl daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Türkiye’de Bitki Toplulukları konusuyla ilgili soruda çeldiricinin güçlü olması ve ayrıntılı bilgi gerektirmesi nedeniyle konuyu iyi öğrenen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir soru olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda söz konusu soru testte coğrafya alanı içinde belirleyici niteliktedir. Afetler konusuyla ilgili sorunun da çözülebilmesi için Türkiye’de afetlerin dağılışının ve Türkiye yer şekillerinin genel özelliklerinin öğrenciler tarafından iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir.

Coğrafya sorularından iki tanesinde Türkiye ve Dünya haritaları kullanılmıştır. Bu soruların çözülebilmesi için haritaları tanıma ve mekân bilgisinin gerekliliği, bir kez daha coğrafya derslerinde harita bilgisinin önemini teyit etmektedir.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

Sorular, 2023 TYT sorularına göre daha düşündürücü paragraflardan oluşturulmuş, paragraf içinde terimsel ifadelere daha fazla yer verilmiştir. Paragraf içerikleri, edebiyat sorularına benzer ve yorumlama becerisi ile yanıtlanabilecek niteliktedir. Sorular filozof eserlerinden ya da güncel filmlerden alıntılar yapılarak oluşturulduğu için okuma alışkanlığının ve kültür-sanat gündemini takip etmenin önemini vurgulayan sosyal mesajlar da içermektedir. Sorular öğretim programına uygun olarak hazırlanmış, genel olarak güçlü çeldiriciler hazırlanmıştır. Paragraflar çok uzun olmasa da içerikleri oldukça düşündürücü olduğu için ilk okumada anlaşılamayabilir. Kitap okuma alışkanlığı olmayan, dikkati çabuk dağılan öğrencileri zorlayan sorular yer almaktadır. Son üç yılın felsefe sorularını incelediğimizde, öğrencilere sorular yoluyla günlük hayata dair genel kültür olarak kabul edilebilecek bazı bilgilerin de kazandırılmasının amaçlandığını söylemek mümkündür.

 

BİLFEN LİSELERİ:

Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hazırlanan 2024 TYT yorumları aşağıdaki gibidir:

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. TYT 2023’te olduğu gibi okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı. Bu sınavda süreyi iyi kullanabilen öğrenciler öne geçerken analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşılmıştır. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkilemiştir.

Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuştur. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Öğrencilerin genel olarak sosyal derslerde zorlandıkları gözlemlenmiştir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK

TYT, Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer niteliktedir. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi konularını ölçmüştür. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmemiştir. Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular sorulmuş. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanılmıştır. Yardımcı düşünce sorularının bir kısmının çeldiricilerinin oldukça güçlü hazırlandığı sınavda, dil bilgisi sorularında temel dil bilgisi konularını sorgulanmıştır. Sınav; okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı.

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI  TURGUT ÖZEL

TARİH

Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmış. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiş ancak, Türk- İslam Devletleri ile ilgili soruda   döneme ait bilgiler de sorgulanmıştır.2024 TYT tarih soruları ; 9.sınıf kazanımlarından 1 soru, 10.sınıf kazanımlarından 1, 11.sınıf kazanımlarından 1,12.sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma ölçülmüştür.Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE

2024 TYT sınavının felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydedir. Ortak sorular genel olarak metni anlama,yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup biri bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Direkt bilgi sorusu olmasa da paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise 1. kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardır. ÖSYM geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film örneği üzerinden soru sormuştur.

Genel olarak müfredat kapsamında bakıldığında, detaydan ziyade, genel ve müfredatta baskın olan konulardan soruların seçilmesi, öğrencilerin zorlanmadan çözebilmelerini sağlayacak türden sorular olmasını sağlamıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden çıkan 2024 TYT soruları 1 bilgi sorusu, 3 yorum sorusu ve 1 de bilgiye dayalı yorum sorusu şeklinde sorulmuştur. Zorluk derecesine bakıldığında 5 sorunun da kolay ve orta zorlukta olduğu görülmüştür.

Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yöneliktir. Sınavda müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sorular 9. ve 10.sınıf müfredatından gelmiştir.                                                                                                                  

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI EMİN AVNİ ATALAR

2024 TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktur. Geçen yıl olduğu gibi 9.sınıftan 2, 10.sınıftan 3 soru sorulmuştur. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik ve harita okuma, bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır.

Sorular net ve anlaşılır ancak bazı sorular zorlayıcı niteliktedir. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2024 TYT matematik testindeki sorular son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir  niteliktedir. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı.Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluşmaktadır, çalışan öğrencinin yapabileceği bir sınav olmuştur. Geometri sorularında, yeni nesil soruların günlük hayata entegre edilerek sorulduğu görülmüştür.

Matematik sorularında MEB müfredatına uygun ve kazanımlar taranmıştır. Konu dağılımı geçmiş yıllardaki sınavlarla paraleldir. Yorum gerektiren soruların rahat yapılabilecek, seçici soruların ise az olduğu bir sınavdır.

Zamanı doğru kullanan ve matematik testine gereken zamanı ayırabilen öğrencilerin avantajlı olacağı bir sınavdır.

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

Tüm sorular kazanımlarla uyumludur. Bazı sorular gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek, geçmiş yıllarda çıkan sorularla benzer sorulardır.  Soruların metinleri uzun tutularak dikkatli öğrencilerin ayırt edilebileceği bir sınav olmuştur.

7 sorunun üçü 9. sınıf (madde ve özellikleri, ısı ve sıcaklık, kuvvet hareket), dördü  10. sınıf (kaldırma kuvveti, optik, elektrik devreleri ve dalgalar) kazanımlarından çıkmıştır. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuştur.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

TYT sınavında kimya soruları 9. ve 10. sınıf konu kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorulardan oluşmaktadır. 9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru bulunmaktadır. Grafik içeren sorulara yer verilmemiş olup öncüllü soru sayısı ikidir.  Kimya soruları, temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeydedir.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2024 TYT sınavında biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir 9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır.

YKS'de ilk oturum TYT sona erdi

GEN Koleji eğitim uzmanları, 2024 TYT (Temel Yeterlilik Testi)’yi değerlendirdi.

“2024 TYT’ye genel olarak bakıldığında Türkçe bölümündeki uzun paragraflar adayları yine zorladı. Sözel bölümün orta-zor düzeyde, Sayısal bölümde Matematik’te birkaç eleyici sorunun yer aldığını ve diğer branşlarda ise zorlayıcı olmayan bir sınav olduğu söyleyebiliriz.”

MATEMATİK BÖLÜMÜ
2024 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan soru sorulmuştur. Problem soruları yaklaşık 12 soru olup, metinsel olarak fazla uzun olmayan işleme dayalı sorular içermekte, okuduğunu anlama ve denklem çözebilme yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Genel olarak sayı temelli konular, fonksiyon, mantık, küme, medyan aritmetik ortalama, kombinasyon ve olasılık soruları yer almaktadır. Sınav içeriği olarak verilen bilgiyi yorumlayabilme, analiz edebilme, mantıksal çıkarımlar yapabilmeyi hedef alan sorulardan oluşmuştur. Ağırlıklı olarak 9. Sınıf müfredatındaki sorulara yer verilmiştir. Kolay seviye olarak kazanım temelli sorulara da yer verilip bunun yanı sıra orta zorlukta soru seviyesi ve birkaç tane de eleyici soru yer almaktadır.

Geometri sorularında ise 10 tane sorulmuş olup, geometrik kavramların beceri temelli uygulamaları kullanılmıştır. Analitik düşünme yöntemlerini kavramış ve soru tipi ezberinin dışında okuduğunu hızlı anlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav gerçekleşmiştir.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Türkçede eleyici sorular, geçen senelerde olduğu gibi, dil bilgisinden değil paragraftan gelmiştir. Dil bilgisi genel itibariyle kolay, paragrafta ise seçenek arasında bırakan sorular vardır. Dil bilgisinde müfredattaki bazı konulardan soru sorulmamış onun yerine paraf zorlayıcı olmuştur.

Hazırlanan sorular MEB kazanım testlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Paragraf soruları her zamanki karmaşık, uzun ve anlamayı gerektiren yapıdaydı. Dil bilgisi soruları ise kolay adayları zorlamayacak bir biçimde hazırlanmıştır. ÖSYM genele baktığımızda okumayı ve anlamayı gerektiren soruları daha ağırlıkta tutmuştur. Düzenli tekrar yapan aynı zamanda paragraf sorularına hakim adayların yapabileceği çok zorlayıcı olmayan orta güçlükte bir sınavdı.

FİZİK BÖLÜMÜ
Fizik soruları 9. Sınıf ve 10. Sınıf müfredatına uygun sorulmuştur. 4 sorunun 9.sınıf, 3 sorunun 10.sınıf müfredatından olduğu günlük hayatta kullanılan Fizik bilgilerinden oluşan kolay sorulara ağırlık verilmiştir. Öğrencilerin bilgi düzeyine uygun, çok fazla yorum ya da çok fazla işlem gerektirmeyen eleyici soruların olmadığı, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı basit düzeyde bir sınav olmuştur.

KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya soruları MEB müfredatı dahilinde 3 soru 9. Sınıf düzeyinde temel bilgi birikimini ölçücü sorulardan oluşmaktadır. 10. Sınıf düzeyinde 4 soru sorulmuş olup iki tane soru işlem becerisini ölçecek mol kavramı sorusu sıralama yapmalarını gerektiren bir soru olmuştur. Yorum soruları ise bilgi birikimi kullanımını gerektirecek sorulardan oluşmuştur. Genel olarak öğrencilerin zorlanmayacağı, ayrıntı bilgide kaybolmayacağı orta- kolay nitelikte bir sınav olmuştur.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Biyoloji sorularının genel olarak zorlayıcı olmadığı, yıl boyunca üzerinde durduğumuz kazanımlardan olduğu 3 sorunun 9. Sınıf ünitelerinden, 3 sorunun 10.sınıf ünitelerinden sorulduğu görüldü. Kalıtım ünitesinden soyağacı sorusu işlem gerektiren fakat kolaylıkla çözülebilecek bir soruydu. Diğer soruların ise konuya aşina olan öğrencilerin zorlanmadan cevaplayabilecekleri tarzda olduğu, soruların cevaplarının çok yorum gerektirmeyen bilgi düzeyinde sorular olduğu, eleyici soruların olmadığı görüldü.

TARİH BÖLÜMÜ
Tarih soruları MEB müfredatına uygun olarak sorulmuştur. İnkılap tarihinden iki soru geldi ve sorular tarih dersi için belirleyici nitelikteydi. Sorular 12. 10 ve 11. sınıf müfredatındandı. Bilgi birikimini ölçen yorum soruları vardı. Genel olarak orta zorlukta bir sınav olmuştur.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2024 TYT coğrafya soruları MEB müfredatına uygun olmakla birlikte, 3 soru 9. Sınıf, 2 soru 10. Sınıf müfredatına aittir. Zorluk derecelerine göre 2 adet zor, 1 adet orta düzey, 2 adet kolay soru bulunmaktadır. Nüfus piramitleri sorusu tipik grafik yorumlama sorusu olarak rahatlıkla çözülebilirdi. Bitki türlerinin dağılışını konu alan Türkiye haritalı soru zorluk derecesi en fazla olan soru olarak görülebilir. Doğal afetler sorusu yine zorluk derecesi yüksek sorularımızdan biriydi. Bölge sınıflandırma sorusunu kolay, atmosfer ve etkileri sorusunu ise orta zorlukta sorular olarak değerlendirebiliriz. Genel itibariyle dengeli fakat eleyici soruların kalitesinin yüksek olduğu bir coğrafya sınavı gördük.

FELSEFE BÖLÜMÜ
TYT Felsefe soruları müfredat ile uyumlu olmakla birlikte zorluk derecesi orta olarak görülmüştür. 1 bilgi sorusu, 4 yorum sorusu olmakla birlikte soruların uzunluğu öğrencileri zorlamıştır. Din felsefesi ağırlıklı sorular ön planda olmakla beraber diğer felsefi dallara da yer verilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları her yıl olduğu gibi yine paragraf soruları ağırlıklı hazırlanmıştır. Bir-iki paragraf sorusunun çeldiricileri güçlü olduğu için öğrencileri oldukça düşündürmüştür. İki tane soru bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Müfredata uygun sorulardır.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)