adscode
adscode

'Üniversite, hoca var öğrenci yok'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılına ait yükseköğretim ilk ve ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programları kontenjanlarının önemli bir kısmının boş kalmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

'Üniversite, hoca var öğrenci yok'
Üniversite
Güncelleme : 16-Mar-22 17:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuyla ilgili önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yükseköğretimde istihdam odaklı politikalar geliştirilmeye çalışıldığını bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla çalışmalara başlandığını açıkladı. 

Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, üniversitelerin bazı bölümlerindeki kontenjanlara çok az başvuru yapıldığı, bazı bölümlerin ise hiç tercih edilmediğine dikkat çekti. 

Gürer, önergesinde, “Boş kalan veya az tercih edilen yükseköğretim kontenjanları ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi, tercih edilmeme nedenlerinin araştırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması noktasında yapılan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?” şeklindeki soruya yanıt istedi. 

EĞİTİM PLANLAMA VE DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 

2017 yılında Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 36 ile; yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı yeni açılacak eğitim programlan ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde görüş ve öneride bulunmak üzere Yükseköğretim Eğitim Planlama Danışma Kurulu oluşturulduğunu açıkladı. 

KURULDAKİ KAMU KURUMLARI 

Bakan Özer, ilgili kurulun Yükseköğretim Kurulu Başkanı Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinden oluştuğunu belirtti.

KONTENJANLAR PLANLANACAK 

Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yılın yükseköğretim programlarının kontenjanlarının planlamasını Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu görüşünü de alarak yaptığını ifade eden Bakan Mahmut Özer, “Diğer taraftan; ilgili yılın Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuz çalışmalar ısırasında öğrenci bulunmayan, tercih edilme oranı düşük veya kayıt olan öğrenci sayısı az olan bölüm/programların kapatılması üniversite rektörlükleri tarafından yapılan teklifler ya da Yükseköğretim Kurulu kurullarınca o yüksek öğretim kurumunun fiziki imkanları, öğrencilerin barınma olanakları, asgari öğretim üyesi sayısı, ilgili bölüm/programı Türkiye geneli doluluk oranı gibi hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir” ifadelerini kullandı. 

LİSANS PROGRAMLARININ 4’TE 1’İ BOŞ 

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “2021 yılı yükseköğretim ilk ve ek yerleştirmeler sonucunda ön lisans programlarının %6'sı ve lisans programlarının %25'i boş kalmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ön lisans ve lisans programları kontenjanların dolmadığı hatta lisans düzeyinde kontenjanlarının şimdiye kadarki en yüksek oranda boş kaldığı görülmüştür” dedi. 

BAZI ÜNİVERSİTELERİN YÜZDE 70’İ DAHİ DOLDURULAMADI 

Kontenjanlarının yarısı dahi dolduramayan üniversitelerin bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “44 üniversite kontenjanlarının %70'ini dahi dolduramamıştır. Dahası çoğu lisans kontenjanı olan bini aşkın programı hiçbir aday tercih etmemiş, çoğu programı ise beş veya onun altında aday tercih etmiştir” değerlendirmesinde bulundu. 

ÖĞRENCİDEN ÇOK ÖĞRETİM ELEMANI OLAN BÖLÜMLER VAR 

CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, öncelikle öğrencilerin tercihlerini etkileyen nedenler irdelenerek sorunun özü belirlenmelidir. Tercih edilmeyen bölüm mezunları, iş olanakları sonuca yansıyan olumsuzluklar ciddi değerlendirmeye alınmalıdır. Çok üniversite, çok farklı bölüm ile ortaya çıkan sorunlar derinliğine incelenmelidir.

bazı üniversitelerin öğretim elemanı sayısının öğrenci sayısından, hatta az sayıda bölümü olan fakültelerin bile öğretim elemanı sayılarının öğrenci sayısından fazla olması nedenleri doğru saptanıp çözüm getirilmelidir” diye konuştu.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)