adscode
adscode

Uzmanlardan TEOG'da Her Oturum İçin Özel Öngörüler

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları uzmanlarından TEOG öngörüleri;

Uzmanlardan TEOG'da Her Oturum İçin Özel Öngörüler
Sınavlar

29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ MATEMATİK OTURUMU ÖNGÖRÜLERİ

Matematik sorularının, ilk sınava göre konu sayısının fazla olması sebebiyle öğrencilerin konular arasında bağlantı kurarak soruları daha dikkatle okumaları,analiz-sentez yaparak sonuca gitmeleri gerekmektedir.

Konu dağılımının ikinci eğitim-öğretim dönemi konuları ağırlıklı olacağı beklenmektedir.Bu seneki sınavın zorluk derecesinin geçen sene MEB in uyguladığı sınavın zorluk derecesiyle benzer düzeyde olacağını düşünmekteyiz.Aynı zamanda MEB’in matematik kazanım testleri başlığı altında paylaşmış olduğu çalışma soruları da, soruların bilgi ve işlem becerilerini sınayan sorulardan oluşacağının bir göstergesidir.

Öğrencilerin geometri sorularını çözerken,soru kökünde verilen bilgileri dikkatle okumaları ve bu bilgileri öncelikle soruda verilen şeklin üzerine dikkatle taşımalarını tavsiye etmekteyiz.Ayrıca cevapları işaretlemeden önce soruda tam olarak neyin istendiğini bir kez daha kontrol etmeleri gerektiği yönünde hatırlatma yapmak isteriz.

Özel Öngörüler

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları adına sınava girecek tüm 8. Sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.

29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ FEN BİLİMLERİ  OTURUMU ÖNGÖRÜLERİ

Fen ve Teknoloji soruları daha çok yorum yapma, bilimsel süreçleri değerlendirme, kontrollü deney değişkenlerini saptama ve kazanımların günlük hayattaki uygulama alanlarını ölçer nitelikte olduğu için üniteler içindeki konu ve kavramların iyi öğrenilmesinin yanı sıra kazanımlarla ilgili deneylerin ve günlük hayattan örneklerin de dikkatle irdelenmesi gerekir. Ortak sınav sorularının çoğu, kazanımlarla ilgili uygulama ve değerlendirme becerilerini ölçer bu nedenle soruların dikkatli okunması, konularla ilgili ders kitabı ve çeşitli yardımcı kaynaklarının içeriğindeki günlük yaşamla ilişkili örneklerin dikkatlice taranması ve incelenmesi önemlidir.

Geçen yıl soruları incelendiğinde, I. dönem ünite kazanımlarına ilişkin soruların oldukça az sayıda olup daha çok 1. ortak sınav sonrası konularının özellikle de son üniteler olan “Maddenin Halleri ve Isı” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerinin 2. ortak sınavda ağırlıklı olacağı tahmin edilmektedir. “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi ile ilgili olan sorularda grafik ve tablo yorumlama soru türlerinin, “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesi ile ilgili olan sorularda ise okuduğunu anlama, kavramlar arasında ilişki kurma ve kontrollü deney soru türlerinin karşımıza çıkma olasılığının oldukça fazla olduğu unutulmamalıdır. 


29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ SOSYAL BİLGİLER  OTURUMU ÖNGÖRÜLERİ

30 Nisan 2015’te uygulanacak 2.TEOG’da TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden  Atatürkçülük ünitesi dahil olmak üzere toplam 5 üniteden soru yöneltilecektir. Ağırlıklı olarak Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden soru beklemekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kavrama ve bilgiyi uygulama sorularına yer verilecektir. Geçen yıl yapılan 2.Teog’da Milli Güç Unsurları konusunda yöneltilen  bir soru öğrencileri oldukça zorlamıştı. Bu yıl da Milli Egemenlik – Milli Bağımsızlık kavramlarıyla ilgili bir ayırt edici soru beklemekteyiz. Özellikle sebep-sonuç ilişkisini sorgulayan, Atatürk ya da silah arkadaşlarının söylemlerinden yola çıkarak yorum yapılması beklenecektir.

Öğrencilerimizin kavram ve kronoloji bilgilerinin eksiksiz olduğunu düşünürsek geriye yalnızca sınav esnasında soruyu doğru okuyup, doğru anlayabilme kısmı kalmaktadır.

Öncelikle soru kökünü okuyup doğru yorum yapılması gerekmektedir. Soru kökünde “yalnız bu bilgiye göre” denildiğinde kendi yorumlarını katmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Öncüllü sorularda emin olunan öncüllerin olmadığı şıklar elenerek soru çözülmelidir. Çelişkiye düşülen soru 3 defadan fazla okunmamalı boş bırakılıp sınav bitiminde yeniden dönülmelidir. 

Emeklerinin boşa gitmemesini umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

   

29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  OTURUMU ÖNGÖRÜLERİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Kazanım Değerlendirme Testleri incelendiğinde TEOG 2 sınavlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının Zekat, Hac, Kurban konuları ile Dinler ve Evrensel Mesajları konularından ağırlıklı sorular çıkması beklenmektedir. 

TEOG 2 de İslam’ın temel bilgi kaynakları olan Kur’an’ın ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri esas alınarak paragraf sorularının sorulması beklenmektedir. Bu konuda sorulacak sorularda kavramlar ve kelimelerin orijinallerinin sorularda yer alması, bu kavram ve kelimelerin günümüz Türkçe’ sinde karşılıkları olduğu için anlaşılmaları problem olmaktan olmayacaktır.

Kazanımı bol ve iyi bir sınav olması dileğimizle

 

29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ TÜRKÇE OTURUMU ÖNGÖRÜLERİ

 

26 Kasım 2014 MEB TEOG sınavında soruların % 75’ini (15 soru) “okuma-anlama” becerilerini ölçen konular,  %25’ini (5 soru) ise dil bilgisi konuları, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi bilgiler oluşturmaktaydı. Geçen senelerde de MEB’in uyguladığı merkezi sınavlarda ağırlığın “okuma-anlama” konularına verildiği bilinmekte olduğundan 29 Nisan 2015 TEOG sınavı için de konu dağılımlarında benzer bir oran uygulanacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda MEB’in “Türkçe Kazanım Testleri” başlığıyla paylaştığı çalışma soruları da “okuma-anlama-yorumlama”ya yönelik dil becerilerini sınayan soruların sınavda yoğunlukta olacağının bir göstergesi olmuştur.

Öğrencilerin Türkçe oturumunda; sözcük, cümle ve parçaya ilişkin anlam sorularını çözerken öncelikle soru kökünü çok iyi kavramaları ve ardından verilen metni bu soru kökünü dikkate alarak okumaları gerekmektedir. Özellikle uzun paragraf sorularında, “metnin anahtar kelimelerinin belirlenmesi” seçeneklere inildiğinde metnin daha çabuk ve doğru hatırlanmasını sağlayacak en önemli yöntemdir. Çoktan seçmeli sınavlarda -soru iyi analiz edildikten sonra- “seçenekler arasında eleme yöntemi” de etkin şekilde kullanılması gereken tekniklerdendir.

Dil bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi bilgiler konularına ilişkin sorularda da öğrenciler, algılarını en üst düzeyde açık tutarak sorulara yanıt vermelidirler. Çünkü bu konulara ilişkin sorular, bilgiyi metin üzerinde uygulamamızı bekleyen nitelikte olduklarından büyük dikkat gerektirir. Türkçe oturumuna ayrılan sürenin oldukça yeterli olduğunu düşündüğümüzden öğrencilerin çelişkiye düştükleri sorulara tekrar dönme şanslarını iyi kullanıp etkili bir zaman yönetimiyle doğru yanıtlara daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyoruz. 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları adına sınava girecek tüm 8. sınıf öğrencilerine başarılar dileriz.

 

29 NİSAN TEOG SINAVI ÖNCESİ REHBERLİK BİRİMİ ÖNGÖRÜLERİ

1.TEOG sonrası, sınav sürecini iyi yöneten öğrencilerin başarılı olduğunu görüyoruz. Sınav stresi ve kaygısının en büyük nedeni öğrencilerin sürece değil sonuca odaklanmalarıdır. Bu nedenle 1.TEOG sınavlarında hedeflediği başarıya ulaşamamış olanların da,  1.sınavda istediği başarılı sonuca ulaşmış olanların da şu anda başarılı olacakları bir sınava odaklanmaları hem işlerini kolaylaştıracak hem de onları psikolojik olarak rahatlatacaktır. TEOG sınavlarına okuldaki herhangi bir yazılıya giriyormuş gibi girin. Sınavda çeldiricileri güçlü, zor birkaç soru olduğunda sakin olup, turlama yöntemini kullanın. Kendine güvenen, zorluklarla nasıl baş edeceğini bilen, heyecanını kontrol edebilen ve sorulara-sınava odaklanan bir öğrenci başarmaya hazırdır. Son olarak ebeveynlerin de bu süreçte öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olumsuz yorum ve karşılaştırmalardan kaçınmaları ve kendi endişelerini, heyecanlarını öğrencilere yansıtmamaları doğru yaklaşım olacaktır.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)