adscode
adscode

YÖK'e çağrı: "Yeni eczacılık fakültesi açılmasın"

Eczacılıkta yaşanan istihdam sorununa dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a çağrıda bulunarak "yeni eczacılık fakültesinin açılmasının önüne geçilmesi ve öğrenci kontenjanlarının…

YÖK'e çağrı: "Yeni eczacılık fakültesi açılmasın"
Eğitim
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanvekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Prof. Dr. Yavuz Atar ve YÖK Akademik Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu'na  hitaben yazdığı yazıda, 12 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"le birlikte eczane açma kriterlerinin değiştiği ve ilçe sınırları içindeki en az 3500 kişiye bir eczane olacak şekilde  kısıtlama getirildiğine dikkat çekti.
 
Oda, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 hedefleri ışığında hazırladığı değerlendirme raporuna da vurgu yaparak "Mevcut mezun sayıları ve istihdam rakamları göz önüne alındığında 2023 yılında ülke genelinde 31.300 eczacı ihtiyacına karşın 39.400 eczacı arzı söz konusu olacaktır. Tüm bu gerçekler eczacılık mesleğinin geleceği açısından tehdit oluştururken, son yıllarda sayıları hızla artan eczacılık fakülteleri ve öğrenci kontenjanları da göz önüne alındığı takdirde eczacılık lisans eğitimi açısından gerek yeni fakülte açılmasının önüne geçilmesi, gerekse öğrenci kontenjanlarının azaltılarak eczacılıkta taban puan uygulamasına geçilmesi mesleki geleceğimiz açısından elzemdir" dedi.
 
İEO Yönetim Kurulu, Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nin “Eczacılık Fakülteleri Yükseköğretime Giriş Başarı Sırası Belirleme Raporu” ve “Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütler” başlıklarında yürüttüğü çalışmaları desteklediğini belirterek söz konusu çalışmaları YÖK'e gönderdi.
 
 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a hitaben yazılan yazı aşağıda yer almaktadır:
 
Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
Eczacılık mesleği tanımı itibariyle ilaca dair her şeyi içine alan geniş bir çalışma alanını kapsar. Fakat ülkemizdeki eczacı istihdamını yüksek oranda serbest eczaneler oluşturmaktadır.
 
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair, 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”le birlikte eczane açma kriterleri değişmiş, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane ile kısıtlandığı gibi yerleştirme puanı şartı da yürürlüğe girmiştir.
 
Bu yeni düzenleme önümüzdeki süreçte serbest eczane açılmasını zorlaştırarak eczacılık mesleği açısından ulusal anlamda ciddi bir istihdam planlamasını da mecbur kılmaktadır.
 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı verileri ve 2023 hedefleri ışığında hazırladığı değerlendirme raporunda da açıkça ifade edildiği üzere; mevcut mezun sayıları ve istihdam rakamları göz önüne alındığında, 2023 yılında ülke genelinde 31.300 eczacı ihtiyacına karşın 39.400 eczacı arzı söz konusu olacaktır.
 
Tüm bu gerçekler eczacılık mesleğinin geleceği açısından tehdit oluştururken, son yıllarda sayıları hızla artan Eczacılık Fakülteleri ve öğrenci kontenjanları da göz önüne alındığı takdirde eczacılık lisans eğitimi açısından gerek yeni fakülte açılmasının önüne geçilmesi, gerekse öğrenci kontenjanlarının azaltılarak eczacılıkta taban puan uygulamasına geçilmesi mesleki geleceğimiz açısından elzemdir.
 
Tam da bu noktada Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi; “Eczacılık Fakülteleri Yükseköğretime Giriş Başarı Sırası Belirleme Raporu” ve “Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütler” başlıklarında çalışma yürüterek, dikkatinize sunduğumuz hususlarda tespit ve çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.
 
İstanbul Eczacı Odası olarak Dekanlar Konseyi’nin ekte tarafınıza sunduğumuz çalışmalarını desteklediğimizi dikkatinize sunar ve söz konusu çalışmalardaki önerilerin, mesleğimizi bekleyen istihdam ve nitelikli eğitim sorunlarına karşı ivedilikle hayata geçirilmesi için gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
 
EK-1: Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin “Eczacılık Fakülteleri Yükseköğretime Giriş Başarı Sırası Belirleme Raporu”
EK-2: Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin “Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütler Dosyası”
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)