adscode

Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitime göre daha etkili bir öğrenme sağlıyor

Yeditepe Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, salgın döneminin, öğrencilerin aile bireyleriyle iletişimlerini güçlendirdiği ancak sosyalleşmeleri üzerinde olumsuz etki yarattığı belirlendi.

Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitime göre daha etkili bir öğrenme sağlıyor
Eğitim
Güncelleme : 24-Jan-23 15:04

Yeditepe Üniversitesi'nce yapılan araştırmaya göre, öğrenciler, salgın döneminde uzaktan eğitim araçlarına kolay uyum sağlasa da yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitime kıyasla daha etkili bir öğrenme sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEKAM) tarafından gerçekleştirilen "Kovid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu" konulu araştırmada, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas yürütücü, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Işıl Zeynep Turkan İpek ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Dionysis Goularas araştırmacı olarak yer aldı.

Araştırmaya Türkiye'nin farklı şehir ve üniversitelerinde eğitim gören 1.628 öğrenci katıldı. Çevirim içi anket yöntemiyle verileri elde edilen araştırmanın sonuçları, kümeleme ve haritalandırma yöntemleriyle analiz edildi. Bu sayede sosyal bilimlerde haritalandırma yönteminin kullanıldığı yeni bir araştırma ile bu alana katkı sağlandı.

Öğrenciler, ev işleriyle de ilgilenmek zorunda kaldı

Araştırmadan elde edilen verilere göre, salgın sürecinde üniversite öğrencilerinin yüzde 57'si uzaktan eğitim araçlarına kolay adapte olduğunu, yüzde 26'sı ise bu araçlara kolay uyum sağlayamadığını belirtti.

Çoğunluğun uzaktan eğitim araçlarına kolay uyum sağlayabilmesine karşın yüz yüze eğitimin çevrim içi eğitime kıyasla daha etkili öğrenme süreci oluşturduğu, öğrencilerin yüz yüze eğitimi tercih ettiği belirlendi. Katılan öğrencilerin yüzde 23'ü uzaktan eğitimin, yüzde 61'i ise yüz yüze eğitimin daha etkili bir öğrenme süreci oluşturduğunu belirtirken, yüzde 16'sı bu konuda kararsız olduğunu kaydetti.

Öğrenciler, yüz yüze eğitimi tercih etmelerinin nedeni olarak öncelikle ev ortamında çevrim içi derslerde dikkatlerini dağıtacak etkenlerin olmasını gösterdi. Kız öğrencilerin en büyük dezavantajı ise aile içi iş bölümünde yaşanan eşitsizlikler oldu. Bu eşitsizlikler nedeniyle erkek öğrencilere kıyasla kız öğrenciler, çevrim içi eğitim süresince ödev ve projelerine odaklanmakta daha çok zorluk çektiğini belirtti.

Aile bireyleriyle ilişkiler güçlendi, komşularla dayanışma arttı

Araştırmada, salgın döneminin öğrencilerin aile bireyleriyle iletişimlerini güçlendirdiği ancak sosyalleşmeleri üzerinde olumsuz etki yarattığı belirlendi. Üniversite öğrencilerinin yüzde 56'sı salgının aile bireyleriyle olan bağlarını güçlendirdiğini kaydetti. Yüzde 54'ü salgın döneminde "Arkadaşlarımla olan bağım güçlenmiştir" önermesine katılmadığını, yüzde 23'ü kararsız olduğunu, yüzde 23'ü ise katıldığını ifade etti.

Öğrencilere, arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin Kovid-19 öncesi döneme göre artıp artmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 61'i artmadığını belirtirken, sadece yüzde 4'ü arkadaşlarıyla iletişimlerinin arttığını kaydetti. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 48'i salgın süresince yakın çevresi ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, öğrencilerin bu dönemde haber izleme oranları da arttı. Öğrenciler, özellikle Kovid-19 dönemi öncesine göre, siyasi içerikli haberleri daha çok izledi. En güvenilir buldukları kaynaklar ise Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) oldu. Üniversite öğrencileri ayrıca, bu dönemde teknolojiyi daha çok yeni program ve uygulama öğrenmek, online alışveriş yapmak için kullandıklarını bildirdi.

Araştırmada, üniversite öğrencilerine bu süre içinde kişisel gelişim aktivitelerine zaman ayırıp ayırmadıkları da soruldu. Öğrencilerin bu dönemde kişisel gelişime yönelik çevrim içi aktivitelere katılımlarının artmadığı ve hane içi aylık gelir seviyesine göre kişisel gelişim aktivitelerine katılma sıklığında farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 40'ı kişisel gelişim aktivitelerine katılırken, yüzde 45'i katılmadığını belirtti. Hane içi aylık geliri 7 bin TL ve üzeri olan öğrencilerin bu aktivitelere daha fazla katıldığı belirlendi. Buna karşın katılımcıların yaklaşık yarısı, Kovid-19 döneminde hobilerine ayırdıkları zamanın Kovid-19 öncesine oranla daha fazla olduğunu söyledi.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)