adscode

21. yüzyıl becerileri

Teknolojinin hızlı gelişimi ve gençlerin değişen özelliklerine uygun olarak iş hayatında eskiye çok daha farklı beklentiler ve yetenekler ön plana çıktı.

ibrahimdarama@hotmail.com
Zaman ilerledikçe eğitimde teknolojik, akademik ve yetenekler anlamında yepyeni metot ve görüşler ortaya çıkıyor. Bugünkü yazımda son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 21. yüzyıl becerileri nedir ve önemi hakkında bilgiler vermek istiyorum.
Teknolojinin hızlı gelişimi ve gençlerin değişen özelliklerine uygun olarak iş hayatında eskiye çok daha farklı beklentiler ve yetenekler ön plana çıktı. Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu bu becerilerin çocuk yaştan itibaren eğitim sisteminin içinde dahil edilmesi. Çoğu çocuk/genç bu terimlerle üniversite sıralarında tanışıyor ve ne yazık ki geç kalınmış oluyor. Belki de burada velilere önemli sorumluluk düşüyor. Çocuklarımız birçok kurs,okul arasında bocalarken doğru yönlendirmeleri yapmak gerekiyor. En önemli konulardan biri tabii ki öğrencinin bireysel olarak yatkınlığı ve yetenekleri, bu konularda da okulların Rehberlik birimlerinden destek almaktır.
Rehberlik birimleri her öğrenci için ayrı ayrı yıllara yayılan yetenek ve gelişim çalışmalarını düzgün yaparsa öğrenci hem doğru yöne ilerleyebilmekte hem de ileride mutlu bir şekilde yapacağı meslek sahibi olabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse eski kuşaklar için iş hayatında en önemli kriterler istikrar, düzen ve gelir iken yeni nesil için yaratıcılık, memnuniyet ve sosyal ortam ön plana çıkmıştır. Eğitim sisteminin de bu gerçeklere göre yeniden yapılanması ve beklentilere cevap vermesi gerekir. Ancak ülkemizde ve dünyada ekonomik ya da siyasi sebeplerden dolayı bu dönüşüm ya hiç olamamakta ya da çok yavaş ilerlemektedir. Bu durumda daha önce belirttiğim gibi aileler gerçeklerin farkına varmalı ve bireysel çabalarla da olsa öğrenciyi desteklemelidir.
Peki, nedir bu 21. yüzyıl becerileri?
21. yüzyıl yetkinlikleri genel olarak iş dünyası, devlet birimleri ve akademik dünya tarafından kabul görmüş becerilerdir. Bunları 3 ana başlıkta toparlayabiliriz;
1. İş,kariyer,yaşam becerileri:
a. Esneklik ve uyum becerisi: Kişinin yeni durumlara hızlıca uyum sağlaması ve ortama adapte olmasını içerir. Bu yönü geliştirmek için kişisel gelişim eğitimleri alınabilir (stres yönetimi,problem çözme ve sonuç odaklılık,ilişki yönetimi,İş yerinde duygusal zeka eğitimleri...vb).
b. Girişimcilik ve öz yönelim: En önemli becerilerden biridir. Girişimcilik daha çok cesareti, yeni fikirleri temsil ederken, öz-yönelim ise kendi öğrenme ihtiyaçlarını takip etme ve öğrenmeyi bir alandan başka bir alana aktarma olarak tanımlanabilir. Bu becerilerin geliştirilmesi için de girişimcilik, öz motivasyon, hedef belirleme...vb eğitimler ön plana çıkmaktadır.
c. Sosyal ve kültürler arası ilişki: Farklı insanlar, kültürler, anlayışlar ya da yaklaşım tarzlarıyla uyumlu çalışabilme yeteneği. Ön yargılı ve sabit fikirli olmamak öne çıkan özellikler. Farklılığı bir sorun değil zenginlik olarak görmek önemlidir. Pozitif düşünme, Güven ve farkındalık, kurum kültürü...vb. Eğitimler ile bu yön güçlendirilebilir.
d. Liderlik ve Sorumluluk: Kapsayıcı ve ekibin bir parçası olan ve gerektiğinde sorumluluk alabilecek bir liderlik vasfı içerir. Liderlik, beden dili, etkili konuşma, analiz-karar verme ...vb. Eğitimler ile desteklenebilir.

2. Dijital okuryazarlık becerileri;
a. Bilgi ve medya okuryazarlığı: Problem çözme odaklı olarak bilgiye doğru,etkili ve hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Medyada farklı görüşleri edinmek, değer yargıları ve bakış açıları konularında bilgi sahibi olmaktır. Sosyal medya, teknik eğitimlere yönelmek bu beceriyi geliştirmek için oldukça uygundur.
b. Bilgi ve İletişim Teknolojileri okuryazarlığı: Bilgiye erişmek,yönlendirmek,bütünleştirmek ve değerlendirebilme becerisidir. Bir önceki maddede belirtilen eğitimler faydalı olacaktır.

3. Öğrenme ve yenilenme Becerileri:
a. Yaratıcılık ve İnovasyon: Çalışma hayatında kendine özgü olmayı ifade eder çoğunlukla. Araştırma ve bilgi ile yenilik üretme becerisi ön plana çıkar. Yaratıcılık,kurumsal gelişim, takım ruhu ve inovasyon alanında alınacak eğitimler ile bu yön güçlendirilebilir.
b. Eleştirel düşünce ve problem çözme: Çözüm odaklı ve doğru karar verme odaklıdır. Sistemler arası ilişkileri anlamak, karmaşık durumlarda karar verebilmek, anlamaya yönelik akıl önemlidir. Zaman,stres yönetimi, yaratıcılık...vb. Eğitimler önemlidir.
c. İletişim ve İş birliği: Fikirlerini açık ve etkili şekilde hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilmektir. Farklı ortamlarda ve insanlarla uyum içinde çalışabilmektir. İş birliği ve sorumluluk duygusu ön plana çıkmaktadır. İletişim ve takım çalışması ile ilgili tüm eğitimler kişiye yararlı olacaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)
Yazarın Diğer Yazıları
Yabancı Dil Sınavları
Öğrenci vizesi sorunu
Meslek eğitimi
Yeni müfredat üzerine...