adscode

Endüstri 4.0 ve bizim durumumuz!

Gelişmiş ülkeler 50-100 yıl sonrasını planlayıp buna uygun içerikler geliştirirken bizde ise ne yazık ki 15-20 yıl öncesini mumla arar hale geliyoruz.

ibrahimdarama@hotmail.com
Türkiye bir süredir müfredat değişikliği tartışmaları yaşıyor. Çokça şey söylendi, yazıldı ancak genel kanaat toplumun ve yaşadığımız çağın beklentilerinin oldukça arkasında olduğu yönünde. Gelişmiş ülkeler 50-100 yıl sonrasını planlayıp buna uygun içerikler geliştirirken bizde ise ne yazık ki 15-20 yıl öncesini mumla arar hale geliyoruz. İlerleme beklerken bulunduğumuz durumun da gerisine düşmek herkesin canını sıkıyor.
Bugünkü yazımızın konusu müfredat değil ancak onu yakından ilgilendiren farklı bir başlık. Deloitte Global ve Global Business Coalition for Education tarafından hazırlanan ve içeriğinde yeni nesli 4. Sanayi Devrimine hazırlamak olan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Rapor içeriğinde gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve istihdamının geleceğini desteklemek için işletmelere yönelik bir eylem çerçevesinin ana hatlarını çiziliyor.
Günümüzde iş dünyasına yön verenler, açık pozisyonları doldurmak için gereken doğru becerilere sahip gençleri bulmanın zor olabileceğini söylüyor. 2030'lu yıllara gelindiğinde dünya çapında 1,8 milyar gencin işgücüne katılmak için gerekli beceri ve niteliklere sahip olmayacağı tahmin ediliyor. Dördüncü Sanayi Devrimi nedeniyle işyeri değiştikçe - özellikle otomasyon ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte - gençlerin gerekli beceri ve bilgi birikimiyle nasıl donatılacağı konusunda da bir değişim olması gerekecek.
Bu çalışma yeni nesil çalışanların dijital odaklı ekonomi için yeterince eğitilmemesinin, daha fazla gelir eşitsizliğine, işsizliğin artmasına, hükümet harcamalarının artmasına ve daha fazla kitlesel göçe yol açacağını ön görüyor. Zaten içinde yaşadığımız süreçte Türk gençlerinin farklı ülkelere göç etmesi, bizden daha geri olan ülkelerden buraya göç olması bu ön görüyü desteklemekte.
Dördüncü Sanayi Devrimi'nde rekabet edebilmek için gençlerin geliştirmesi gereken dört beceri kategorisi ve işletmelerin katkıda bulunmak için gerçekleştirebileceği belirli eylemler açıklanıyor.

4.Sanayi Devrimi nedir?
Endüstri 4.0 temel olarak Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefleniyor.
Bireylerin teknolojiyle etkileşimini etkileyerek ve işin nerede ve nasıl yapıldığını dönüştürerek günlük yaşamın neredeyse her alanında geniş kapsamlı etkileri olması muhtemeldir. Ancak bu zamanla artan ilerleme yalnızca bazı ülkeler tarafından görülebiliyor ve bazıları tarafından erişilebiliyor. Etkileri ülkeye ve kültüre göre değişiklik gösteriyor.
Hangi Alanlarda Çalışma Yapılmalı?
İşgücü Hazırlığı: İlk iş aramadan sürekli istihdamı sürdürmeye kadar bireylerin işyerine girişi ve devam eden başarısı -süreklilik- için temel oluşturur.
Hassas Yetenek: Kişilerarası ilişkileri ve başkalarıyla etkileşimleri destekleyen kişisel özellikler, sosyal beceriler ve iletişim yetenekleri anlatır. Bu alanlarda eğitimler anaokulundan itibaren müfredata girmelidir.
Teknik beceriler:Uzmanlaşmış görevleri gerçekleştirmek için bilgi ve yeteneklerdir.
Girişimcilik: Bir işyerinde fırsatı veya fikri yaratma ve geliştirmede başarıyı destekleyen bilgi ve yetenekleri ifade eder.
Sonuç olarak gelişmiş dünyada gerek işletmeler gerekse kamu yönetimi yukarıda belirtilen kıstaslara göre hareket etme eğiliminde. Daha önceki gelişmelerden farklı olarak değişim çok daha hızlı gerçekleşiyor. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım başlıklar sürekli güncelleniyor ya da farklı maddeler ekleniyor. Bizde ise ne yazık ki bırakın bu konularla ilgili bir hazırlığı yetkililerin durumla ilgili bilgileri var mı o bile şüpheli. Tekrar uyarıyoruz, kendi içimizdeki kısır ve ne yazık ki alt yapısı siyasi çekişmelere dayanan tartışmalar ve dayatmalar ülkenin heba olmasına neden oluyor. Bu sefer önümüzdeki en büyük risk ve belki de cumhuriyet tarihinde ilk kez aradaki fark kapanamayacak şekilde açılabilir. Yani bir süre sonra istesek de belirli hedefler bizim için ulaşılamaz olacak. Ülkemiz için beka meselesi eğitimdir. Eğitim ve Eğitimci üzerindeki bu baskılar olduğu sürece diğer herhangi bir alanda ilerleme olması mümkün değildir. Bakalım bunun ne zaman farkına varacağız?


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)
Yazarın Diğer Yazıları
Yabancı Dil Sınavları
21. yüzyıl becerileri
Öğrenci vizesi sorunu
Meslek eğitimi
Yeni müfredat üzerine...