adscode
adscode

MEB’in 2015 Hedefleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 Yılı Bütçe Performans Hedefleri açıklandı.

alaaddindincer@egitimajansi.com
2014 Hedeflerinin bazı parametrelerde tutturulamamış olması MEB’i 2015 hedeflerinin de daha optimum davranmaya yöneltti.  Ancak yinede dershanelerin özel okula dönüşümleri ve Fatih Projesi gibi iddialı hedeflerde çıtanın yüksek tutulduğunu söyleyebiliriz.


2015 Yılı Hedeflerini sıraladığımızda;  

 

*48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranı yüzde 37,5’ten yüzde 43’e çıkarılacak. Artış oranı %5,5

 

*Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkân verecek etkinliklere katılım oranını bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırılacak. Arapça etkinlik, Kuran-ı Kerim, hutbe, hafızlık, ezan okuma yarışmalarına katılan öğrenci sayısı 15 bin olacak.2014 ‘te ulaşılan sayı 13 bindi

 

* 2015 yılı sonuna kadar açık ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile mesleki ve teknik açık öğretim okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısı yüzde 5 arttırılacak. Açık öğretim ortaokuluna kayıtlı aktif öğrenci sayısı 316 bin 455, açık öğretim lisesindekilerin sayısı 946 bin 524, mesleki açık öğretim lisesinde eğitim alanların sayısı 228 bin 787 olması planlanıyor. Burada da rakam 2014 yılı hedeflerine yakın tutulmuş

 

* 2015 yılı sonuna kadar uluslararası Anadolu imam hatip lisesi sayısı 5’e çıkarılacak ve yabancı öğrenci sayısını bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında arttırılacak. Türkiye’de uluslararası Anadolu imam hatip lisesinde eğitim gören yabancı öğrenci sayısı 950 olarak hedeflendi. Artış oranı oldukça yüksek tutulmuş

 

*Dış politika hedef ve öncelikleriyle uyumlu olarak yurtdışında Türk Milli Eğitim sistemine bağlı mevcut okul sayısı dönem sonuna kadar yüzde 5 arttırılacak. Bu amaçla Bakanlığa bağlı 65 okul faaliyet gösterecek.

 

* 2015 yılı sonuna kadar öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçimi / yetiştirilmesi, öğretmen adaylarının istihdam edilmesi sürecini içine alacak bir sistem modeli geliştirilecek.

 

*Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık dershanelerinden özel okula dönüştürülebileceklerin tespit edilerek 2015 yılı sonuna kadar yüzde 70’inin özel okula dönüştürülmesinin teşviki sağlanacak.  Sektör temsilcileri ile  bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. 2 bin 500 dershanenin teşvik almak için başvurması bekleniyor.

 

*2015 yılı sonuna kadar okul ve kurumlarda afet, acil durum, sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri konularında personelde ve öğrencilerde var olan bilinci maksimum seviyeye ulaştırmak hedefi belirlendi. Bu amaçla 2015 yılı içinde 582 bin eğitiminin düzenleneceği,50 bin tatbikatın yapılacağı, 2 bin 250 okulun denetimden geçirileceği, 600 bin broşür ve afişin basılacağına raporda yer verildi.

 

*Deprem tahkiki yapılan eğitim binası sayısı 500, depreme karşı güçlendirilecek eğitim binası sayısı ise 100 olarak belirtildi. Burada da sayı azaltılmış. Çünkü 2014’te hedeflerin çok uzağında kalınmıştı.

 

* Yılsonuna kadar sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak için sürekli çalışmalar yürütülecek. e-sınavlara 50 bin kişinin katılımı sağlanacak. Bu amaçla 5 bin soru üretilecek.

 

*2015 yılsonuna kadar ortaöğretim kurumları için yılda 80 adet yeni okul arsası üretilecek ve yılda en az 20 mevcut okul için genişleme alanlarında bulunan, özel kişilere ait taşınmazlar kamulaştırılacak, bu amaçla arsa üretilecek.

 

*Özel eğitimden yararlanacak bireylerin yıllık an az yüzde 12’lik artışına cevap vermek için öğretmen, fiziki mekan ve kaynak ihtiyacını karşılayarak etkin denetim sistemi kurulacak. Özel eğitimden yararlanan birey sayısı 295 bin. 6 bin öğrencilik bir artış öngörülmüş.

 

*Öğretmenlerin yeterlikler temelinde mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik oluşturulan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) modeli yaygınlaştırılacak. Öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci seçimi, yerleştirilmesi, öğretmen adaylarının istihdam edilmesi sürecini içine alacak model geliştirilecek. Bu amaçla ÖSYM, YÖK, Bakanlık ve üniversite temsilcilerinden oluşan 80 kişilik çalıştay düzenlenecek. Hazırlanacak performans, sınav sistemi ve soru mantığı ile daha nitelikli, başarılı öğretmen adaylarının seçimi sağlanacak. Öğretmenlik alan bilgisi testinin kapsam ve geçerliliğinin arttırılması için için çalıştay gerçekleştirilecek.

 

* Eğitime toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip öğrencileri araştırmaya teşvik ederek onların ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön vermek suretiyle ortaöğretimde sınıf geçme oranlarını yüzde bir oranında arttırılacak.

 

*Bakanlığa bağlı örgün özel öğretim kurum oranını 2015 yılı sonuna kadar yüzde 10’a, öğrenci sayısına göre özel örgün öğretimin, genel örgün eğitimimiz içindeki payı yüzde 5,5’e çıkarılacak.

 

*2015 yılı sonuna kadar Eğitimde FATİH Projesi’nin tanıtımını toplumun tüm kesimlerine tanıtacak çalışmalar yapılacak.

 

*2015 yılı sonuna kadar FATİH Projesi kapsamında tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarına etkileşimli tahta, çok fonksiyonlu yazıcının kurulması ve ağ altyapısının sağlanması, ayrıca öğretmen ve öğrencilerimize tablet bilgisayar setlerinin verilmesi ve tüm bu donanımların network (ağ) ile birbirine bağlanarak tek bir veri merkezi aracılığıyla kontrol edilmesi sağlanacak. 9 bin 247 kurumun altyapı çalışması gerçekleştirilecek. 2 milyon 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak. 32 bin 539 kurumun internet erişimi desteklenecek. 45 bin 362 okulda döküm çalışması yapılacak.FATİ Projesinde hedefler oldukça yüksek tutulmuş.Bir önceki yılda hedeflerin çok gerisine düşülmüş olması bu hedefin büyük tutulmasına yol açmış olabilir.Hükümetin çok iddialı projesi olan bu projede her geciken hedef öğrencilerin teknolojik anlamda yeni mağduriyetler ve eşitsizlikler yaşanmasına neden olmaktadır. 

 

* Plan dönemi  sonuna kadar Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı ile yeterli sayıda müfettişi olmayan illerin okul ve kurumlarında rehberlik ve denetim yapılacak.

 

* 2015 yılı sonuna kadar ders kitabı ve eğitim materyalleri çağın gerekleri doğrultusunda geliştirilecek. Eğitim öğretim araçları revize edilerek dijital kitap haline getirilmesi sağlanacak.

 

Sonuç olarak, Yıllık hedefler konularak stratejik planlar hazırlanması ve her yılın başında bir önceki yılın hedeflerinin değerlendirilmesi olumlu bir çalışma yöntemidir. Ancak konulan bazı hedeflere ulaşılamaması yeni eşitsizlikler ve bunun yaratacağı sorunları karşımıza çıkaracaktır. O nedenle zaten çok sınırlı olan kaynakların doğru, yerinde, zamanında ve nesnel kullanılması hedeflerin toplumun tamamını kucaklamaya hizmet edeceği sonucuna ulaşmamızı sağlayacaktır.  

                                                                                                                    11.03.2015 Alaaddin Dinçer/Eğitimci

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)