adscode
adscode

Şubatta Yapılacak 30 Bin Atama 2 İlin Öğretmen Açığını Kapatmaya Ancak Yeter!

Atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmen norm kadro sayısına göre belirlenen kadrolara Şubat ayında yapılacak 30 bin kadrolu öğretmen atamasına odaklanmış durumda.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Kasımda yapılan genel seçimlerin önemli vaatleri arasında yer alan atanacak sayının tamamı İstanbul ve Şanlıurfa’nın atandığında bu iki ilin öğretmen ve idareci açıkları ancak kapatılabilecektir. Norm kadro sistemine göre İstanbul’da 24 bin 250,Şanlıurfa’da ise 5 bin 5891 öğretmen ve idareciye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 milyon 768 bin 759 saat ders bulunmaktadır. MEB’te halen 823 bin 619 öğretmen,69 bin 716 idareci görev yapmaktadır. MEB’in hazırladığı norm kadro ders saati hesabına göre belirlenen öğretmen ve idareci ihtiyacının dağılımında öğretmen açığı 93 bin 950,norm kadro öğretmem fazlalığı 2008,yönetici ihtiyacı ise 30 bin 765’tir.Bu durumda güncellenmiş öğretmen ihtiyacı 122 bin 707 olmaktadır.

4 ilde(Ankara, Eskişehir, Kırşehir Malatya) illerinde norm kadro sayısından fazla öğretmen bulunmaktadır. MEB verilerinden elde ettiğimiz bilgilere göre 77 ilde öğretmen ve idareci açığı olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen ve idareci açığının en yoğun olduğu iller, İstanbul, Gaziantep, Sakarya, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Manisa, Kahraman Maraş, Muş, Bursa, Adana, Afyon, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara (idareci)Aydın, Balıkesir, Denizli Mersin. Samsun, Trabzon.  Ayrıca çatışma, şiddet ve mülteci göçünün doğrudan ve dolaylı etkilerinin hissedildiği Osmaniye ve Hatay’dan başlayarak Kars’a kadar uzanan 20 ildeki öğretmen açığı 40 bin’dir. Bu iller arasında Şanlı Urfa, Gaziantep, Van, Hatay, Diyarbakır ve Mardin öğretmen ve idareci açıklarının en yoğun oluğu ilk altı ili oluşturmaktadır. Altı ilin toplam öğretmen ve idareci ihtiyacı 25 bin’dir.

Milli Eğitim Bakanlığının 30 bin öğretmen atamasını 2015 KPSS Sonuçlarına göre yapacak olması demek, branşlar bazında belirlenen baraj puanlarını geçemeyen öğretmenlerin atanmak için başvuru yapamayacağı anlamına gelmektedir. Branşlar için belirlenen puan barajlarını 2015 KPSS’de yaklaşık 128 bin öğretmen geçerek bakanlığa atanma başvurusunda bulunma hakkı elde edebilmiştir. Başvuru hakkı elde edenlerden 37 bin öğretmenin ataması Eylül ayında yapılmıştır. Geride belirlenen barajı geçmesine rağmen kadro olmaması nedeniyle atanamayan 91 bin öğretmen bulunmaktadır. Şubatta yapılacak 30 bin atama 91 bin öğretmen arasından puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Bu durumda 61 bin öğretmen atanma şansı bulamayarak umutlarını başka atanma dönemlerine ya da KPSS’lere ertelemiş olacaktır.

Son açıklanan işsizlik rakamları arasında yükseköğrenimli işsizler en yüksek oranı oluşturmaktadır. Beyaz yakalı işsizler olarak tanımladığımız bu işsizler arasında işsiz öğretmenler ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca Şubat ayında yapılacak 30 bin öğretmen atamasının ardından 2016 yılı Eylül ayında kaç atama yapılacağı henüz bilinmemektedir. Bilinmezlik atanacak 30 bin öğretmenin 2016 yılında MEB’e tahsis edilen kadrolar arasından mı, yoksa bu kadrolara dahil edilmeden mi yapılmış olacağına ilişkindir. Bu durumun da bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu süreçte sorunun çözümü, öğretmen yetiştirme ve istihdam sistemi dahil bir bütün olarak sistemin yenden muhataplar kapsanarak ele alınıp yapılandırılmasından geçmektedir. Bu yapılmadığı sürece önümüzdeki yıllarda kartopu gibi büyüyerek artan yeni sorunlar ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. 

Sonuç olarak, Hükümet programında bütün düzeylerde çağ nüfusunun yüzde yüz okullaşması ve ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için hedefler belirlenmiş bulunmaktadır. Bugün 17 bin okulda ikili eğitim yapılmaktadır.4-17 yaş okul çağı nüfusunun %24’ü okullaşmamış görünmektedir Hedeflerin tutturulabilmesi önemlidir. Hedefler üzerinden hesaplandığında öğretmen ihtiyacı yüz binler ile ifade edeceğimiz bir rakama ulaşmış olacaktır. O nedenle ciddi ve tutarlı ir plan zaman geçirilmeden hayata geçirilmelidir. alaaddin dinçer/eğitimci 16.12.2015      

 

  

 

        


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)