adscode
adscode

Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Sınıfı Projesi Başlamadan Bitti!

Önceki Bakan Nabi Avcı döneminde başlatılan ve şimdiki Bakan İsmet Yılmaz ve hatta Başbakan tarafından sürekli gündeme getirilen MEB’in iddialı projeleri arasında yer alan 5.Sınıfların Yabancı Dil Ağı

alaaddindincer@egitimajansi.com
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2018*19 Eğitim öğretim yılında uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin altında yer alan açıklamalar bölümünde aşağıda yer alan bilgi notu bulunmaktadır.

TTK’nın Bilgi notu “Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on sekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.”

Kamuoyuna gerek Bakan Yımaz’ın gerekse Müsteşar Tekin’in yaptığı açıklamaların tamamında gelecek yıldan itibaren bütün 5.sınıflarda aynı anda uygulamaya geçileceği vurgusu yer almaktadır. Oysa TTK’nın bilgi notunda uygulamanın” isteğe başlı, imkan ve şartları uygun olan” bilgisine vurgu yapılmaktadır. Bilindiği gibi sene başında 620 okulda başlatılan pilot uygulama halen devam etmektedirPilot uygulamanın sonuçları alınmadan birinci dönem sonunda bütün 5.sınıflarda uygulanmasından vaz geçilmesinin kamuoyunu ikna edici bir açıklaması olacaktır diye düşünüyoruz. Konu ile ilgili herkes haklı olarak şu soruları soracaktır. Ne oldu da pilot uygulama sonuçları görülmeden uygulama isteğe bağlı ve imkan ve şartları uyan okullar haline geldi? Eğer yeterli imkan, hazırlık ve kabiliyetler bulunmuyorduysa neden kamuoyunda bütün 5.sınıflarda uygulamaya geçileceği algısı yaratıldı? Yoksa bu da mı bir “toplum mühendisliği” projesiydi?

Bakan ve Müsteşarın Açıklamalarından Alıntılar

Pilot program başlıyor

Ortaokul 5´inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim hedefine ilişkin bilgi veren Yılmaz, yeni uygulamayı pilot illerden başlatacaklarını, sonuca göre yabancı dil eğitimini Türkiye´nin tamamında gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Yılmaz, "Şu anda atanmak üzere bekleyen İngilizce öğretmenlerinin hepsini alsak bile ihtiyacımızı karşılamıyor. Buradan mevcut İngilizce öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin arttırılması lazım. Hepsini alsak bile ihtiyacımız var. O halde Türkiye´de İngilizce eğitimi veren kurslar, üniversiteler ve diğer okullar dahil bir iş birliği yapılması lazım." dedi.

Pilot okullarda zorunlu derslerin yanı sıra toplam zorunlu yabancı dil dersi verileceğini, uygulama sürecinde öğretmen eğitimleri ölçme, değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması ve izleme değerlendirme çalışmalarında bulunulacağını ifade eden Yılmaz, "Pilot okulların belirlenmesi amacıyla 81 ilden belirli kriterlere göre uygulama yapacak okulların listesi şu an için 681 olarak belirlendi. Yaklaşık öğrenci sayısı ise 120 bine yakın. İnşallah bu uygulama başarılı olduğunda, diğer okullarımıza yansıtacağız." diye konuştu.

"Yabancı dil eğitimi saatleri dil öğrenmede yeterli değil"

Bakan Yılmaz, gelecek yıl 5´inci sınıflara yoğun olarak verilmesi planlanan yabancı dil eğitimine ilişkin bir soru yanıtlarken, yabancı dil eğitimiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını, Türkiye´nin her alanda iyi noktaya gelebilmesi için mutlaka evrensel bir dilin öğrenilmesinin gerektiğini vurguladı. Yabancı dilden kastın sadece İngilizce olmadığına işaret eden Yılmaz, "Öğretilecek yabancı diller içerisinde Arapça da Fransızca da Rusça da olacak. Biz istiyoruz ki yetkilerimizi yerele devredelim, hatta öğretmen atamalarını bile. Kaymakamlıklar, ilçe müdürlükleri ve okul aile birlikleriyle karar verme mekanizması oluşturulsun. Onlar kendi evlatlarına kötü eğitim verecek bir öğretmeni barındırırlar mı?" diye konuştu.

Yılmaz, yabancı dil eğitiminin 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana, ilkokul ikilerden itibaren verildiğini, ilkokul 2´inci, 3´üncü ve 4´üncü sınıflarda haftada 2´şer saat, ortaokul 5´inci ve 6´ncı sınıflarda haftada 3´er saat, 7´inci ve 8´inci sınıflarda da haftada 4´er saat İngilizce okutulduğunu anlattı. Tüm yabancı dil eğitimi saatlerinin dil öğrenmede yeterli olmadığına işaret eden Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki yıldan itibaren pilot illerden başlamak kaydıyla, İngilizce´yi 20 saatin üzerinde, 6 saatin üzerinde Türkçe, 3 saatte bir Matematik ufku açar, zihni açar, İngilizceyi anlamayı kolaylaştırır. Birde ya müzik ya resim, çocuğun hangisine yeteneği varsa seçmeli ders olarak 5´inci sınıflara 4 ders olabilecek şekilde paydaşlarımızla görüşeceğiz, pilot illerimizi seçeceğiz." dedi.

EDU SUMMIT Eğitim Zirvesinde konuşan Tekin, OECD ülkeleri içerisinde diğer ülkelere nazaran Türkiye´nin 2 katı ders saati yabancı dil bilgisi müfredatı olduğunu vurgulayarak, "Yabancı dil yeterlilikleri çok düşük. ´MEB okullarında yabancı dil ders saati arttırılsın´ demek çözüm olmuyor. 5´inci sınıfları Türkçe ve yabancı dilin yetkinliğin arttırıldığı bir hazırlık sınıfı olarak tasarlama aşamasındayız, bunun alt yapı çalışmaları yürüyor bir aksilik olmazsa pilot uygulamayla başlayacak ve ardından tüm Türkiye´de yayacağız." ifadelerini kullandı. Yusuf Tekin, üniversiteler tarafından kendilerine yapılacak her türlü öneriye açık olduklarını söyledi.”

14 9,2017 Tarihli yazımızda konuyu ele almış ve şöyle bir saptamada bulunmuştuk. “Yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflara oluşturma projesinin ilk söylendiği anda insanları heyecanlandırdığı ve kulağa hoş geldiği kadar gerçekleşmesinin o kadar kolay olmayacağı, önünde önemli zorlukların bulunduğu bir gerçek. O nedenle bu yıl pilot uygulama yapılması yerinde bir karar olmuştur. Pilot uygulama yapılan okullarda dil derslerinin kaç saat olacağı, hangi derslerin azaltılacağı, azaltılan derslerin öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmeleri halinde ne olacağı, pilot uygulamanın yapıldığı okullarda dil laboratuvarlarının bulunup bulunmadığı, fatih projesi ile etkileşimli tahtaların dağıtımının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Gelecek yıl başlanması halinde hepsinden önemlisi öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanacağı belirsizdir. Eğer gerekli önlemler şimdiden alınmaya başlanmazsa FATİH Projesi gibi sahipsiz kalabilir. Geçiş süreci uzun yıllar alabilir. Böyle bir tablo hiç kuşkusuz yeni eşitsizliklere yol açabilir. Akıbetinin FATİH Projesi gibi olmaması en büyük dileğimiz.”

Aradan geçen 5 aylık zaman bizi yanıltmadı. Yukarıda yer alan alıntıda saptamış olduğumuz duruma benzer bir süreç yaşandı. Bakanlık bizi yanıltmamış, onaylamış oldu. Ve bu projede “çöp” proje oldu. “İsteğe bağlı imkan ve şartları uygun olan” dediğiniz de bunun olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında “isteğe bağlı imkan ve şartları uygun olan” yapılması gereken bir işin olmamasının mazereti olmuştur hep bugüne kadar. Okullar isteğe bağlı uygulamak istediklerinde de farklılıklar oluşacaktır. Çünkü müfredat birliği yok, Müfredat hazırlama okul zümre öğretmenler kuruluna bırakılmaktadır.

Sonuç olarak, Bakan ve Müsteşarın konuya ilişkin yukarıda yer verdiğimiz açıklamaları doğru ve yerinde açıklamalardı. Aradan geçen 5 ayda neden bu noktaya gelindiğinin bir açıklaması yapılacaktır diye düşünüyorum. İçine düşülmüş olan bu duruma elbette sevinmiyor, gülmüyor üzülüyoruz. Keşke aşamalı da olsa bu proje uygulansaydı. Ülkemiz insanlarının en temel insan haklarından olan kemdi anadillerinde eğitimi tam olarak almalarının yanında en az bir yabancı dili okuma, yazma ve konuşma becerilerine ve haklarına sahip olmalıdır. 21.yüzyıl ülkelerin ve ülke insanlarının içe kapanan, sadece kendisine yeten ve yetinen olmaktan çıkarılması, birer dünya yurttaşı olması yabancı dil sorununu çözmesine bağlıdır. Bunun için yapılması planlananlar ve atılan doğru adımlar sürdürülmelidir. Uygulamanın zorunlu olmaktan çıkarılmasının gerekçeleri ne ise bu gerekçeler ortadan kaldırılarak süreç mutlaka devam ettirilmelidir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)