adscode

AES'in öğretmen anketi sonuçlandı! Öğretmenler ne istiyor, ne bekliyor?

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından hazırlanıp, 81 ilde düzenlediği dönemsel anket sonuçlarını açıkladı.

AES'in öğretmen anketi sonuçlandı! Öğretmenler ne istiyor, ne bekliyor?
Sendikalar
Güncelleme : 20-Nov-19 17:14

AES, “ÖĞRETMEN ANKETİ” Sonuçları Açıklandı

81 ilde 5318 öğretmene uygulanan anket sonuçlarına göre;

2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanından “özlük ve mali hakların iyileştirilmesi” beklentisi içindeler.

Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce çıkmasını isteyen öğretmenler, yöneticiliğe vurgu yaparak, sınav yapılmasını, mükalatın tamamen kaldırılmasından yana görüş bildirdiler. Eski sistem yani sadece mülakat ile yönetici atansın diyenlerin oranı yüzde 1.

Öğretmenlik mesleğinin her geçen gün daha değersizleştiğini düşünen öğretmenler yüzde 71 iken, sadece sözde değer verildiğini düşünen yüzde 15.

Bu sene ilk defa uygulanan ara tatili ise öğretmenlerin büyük bölümü olumlu buluyor.

Öğretmenlerin büyük bölümü sendikaların siyasi parti bağlantılarına sıcak bakmıyor.

Okullar açıldığında okulun temizlik ve güvenlik ihtiyacının ise okullar açıldıktan bir ay sonra İşkur tarafından karşılandığını söyleyen öğretmenlerin oranı ise yüzde 62.

2019 Ağustos ayında tamamlanan toplu sözleşme ile ilgili anket sorusunda “Yetkili Konfederasyon/Sendika Elinden Geleni Yaptı” diyenlerin oranı da sadece yüzde 1.

Anket Sonuç Raporu

 

1. Ankete kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen ve yöneticiler katılmıştır.

2. Yüzde 14’ünün  ikili eğitim yapan okullarda çalıştığı anlaşılmaktadır.

3.Katılımcıların yüzde 31’nin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmuyor.

4.Sendika üyesi olmayanların yüzde 6’sı, üyeliklerinin memuriyetlerine zarar getirebileceğini düşünüyor.

5.Sendika üyesi olanların yüzde 51’i haklarının sendikaları tarafından savunulduğunu söylüyor.

 

6.Ülkemizde siyasi partiler ile bağı olmayan sendikaların hak arayabileceğine, alacağına inananların oranı yüzde 62.

7.Öğretmenlerin yüzde 66’sı eğitim sendikaları “Meslek Onuru” konusu ile daha çok ilgilensin, diyor.

8.Sendikaların siyasi parti bağlantıları ile ilgili soruya yüzde 4 olabilir, yüzde 46 görüşebilir ama arka bahçesi olmamalı, yüzde 50’i kesinlikle bağlantı olmamalıdır, diye görüş bildirmiştir.

9.Öğretmenlerin yüzde 53’ü “İlk ders zili çaldığında ders kitapları, kadro, materyal, donanım açısından okul eğitim öğretime hazır haldeydi, demektedir.

10.Okul ve sınıfların fiziki ortamları için yüzde 49’u bakım ve onarımla daha iyi hale gelebileceğini belirtmektedir.

11.Okullar açıldığında okulun temizlik ve güvenlik ihtiyacı konusunda yüzde 62’si İşkurdan alınan bu hizmet okullar açıldıktan sonra başladı, demektedir.

12.Milli Eğitim Bakanımızdan beklenti ile ilgili sorumuza öğretmenler şöyle ses vermiştir;

Yüzde 39; Özlük ve mali haklarımızın iyileştirilmesi

Yüzde 35; Meslek onuru ve tatmini için çalışma

Yüzde 22; Ehliyet ve liyakatın her alanda dikkate alınması

Yüzde 4; Bir beklentin yok

13.Ankete katılanların yüzde 52’si Öğretmen Meslek Kanununun çıkmasını istiyor.

14. Yüzde 46 Bu sene ilk defa uygulanan bir haftalık seminer dönemine olumlu bakıyor.

15.Kasım ve Nisan aylarında ilk defa uygulanacak olan ara tatilin öğretmen ve öğrenciler için daha verimli olacağını düşünenlerin oranı yüzde 48.

16.2019 Haziran ayında yapılan seminer geçen senelere oranla daha verimliydi diyenler yüzde 59.

17.Yönetici görevlendirmelerde öğretmenler mülakata çok tepkili. Sınav olmadan sadece mülakat ile yönetici görevlendirilsin, diyenlerin sayısı yüzde 1.

18.Öğretmenler Yetkili Konfederasyon/Sendikaya da tepkili. 2019 Ağustos ayında yapılan toplu görüşme için verilen zammı yeterli bulanlar yüzde 1. Yetkili konfederasyon elinden geleni yaptı diyenler de yüzde 1.

19.3600 Ek gösterge gelirse gerekli süreyi doldurunca emekli olurum diyenler yüzde 51.

20.”Öğretmenlik Mesleğini Yıllar İçinde Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ise;

Yüzde 71; her geçen gün değersizleşiyor.

Yüzde 15; sadece sözde değer veriliyor.

Yüzde 13; öğretmenler hiçbir zaman hak ettiği değeri alamadı

Yüzde 1; değerinden bir şey kaybetmedi

21.Öğretmenlerin yüzde 43’ü okula mutlu ve istekli geliyor.

Kuruluşundan bu yana siyaseten bağımsızlık ilkesini öncelikli koruyan sendikamız, anket sonuçlarında ortaya konan beklentilere yanıt verecek niteliktedir. Dönemsel anket sonuçlarımız başta MYK Toplantıları, Başkanlar Kurulu, İlgili Komisyonlarımızda değerlendirilecektir.

Anadolu Eğitim Sendikası bu sorunlara öneri için sendikacılığın tanımına uygun ilkesel tutumunu sürdürecektir.

Anketimizin ortaya koyduğu sıkıntıları eğitimle ilgili bütün paydaşlar dikkate almalıdır.

Anketimize katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)