adscode

"ALAN BİLGİSİ VE YORUM GÜCÜ OLAN İPİ GÖĞÜSLER”

2021 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi.

"ALAN BİLGİSİ VE YORUM GÜCÜ OLAN İPİ GÖĞÜSLER”
YKS
Güncelleme : 28-Jun-21 16:35

2,7 milyona yakın öğrencinin başvurduğu “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nın  (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 160 sorunun olduğu dört testten, alanlarına uygun olanları cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu.

AYT; öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştır.

2021 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'yi öğrencilerden alınan bilgilere göre Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları değerlendirdi:

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK

2021 AYT, 2020 AYT’de olduğu gibi 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterliliklerini sınamıştır. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav; 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarını iyi bilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. Edebiyat bilgisinin yanı sıra öğrencinin dil hâkimiyetini de ölçen sınav, divan edebiyatı ağırlıklı olup bazı edebiyat sorularında öğrencilerin yorum gücü sorgulanmıştır.

 

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN

TARİH: (TARİH ZORLADI) Sosyal bölümünde bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek niteliktedir. Online sürecinde çalışma disiplini koruyan öğrencilerin daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.

Sosyal Bilimler - 2 bölümünde Tarih - 2 soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisini sorgulanmıştır.

COĞRAFYA: Coğrafya 1 ve Coğrafya 2 soruları, 11. ve 12. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulanmıştır.  Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır niteliktedir.

FELSEFE: Sosyal - 2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3 tanesi metni okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş; bunlardan iki tanesi kolay, 1 tanesi zor nitelikte soru olarak değerlendirilebilir.

PSİKOLOJİ:

Psikoloji sorularında 1 soru metinden sonuç çıkarma, 2 soru ise bilgi sorusu şeklinde sorulmuş. Psikoloji sorularından 1 soruda öğrenciler zorlanabilir, diğer 2 soru konuyu bilen öğrenci için kolay sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ:

Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir.

MANTIK:

Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantığın konularını içeriyor.

Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. 1 soru öğrencileri zorlayabilir.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

Felsefeden 2 soru sorulmuş. 1 tanesinin çeldiricileri güçlü olduğundan zor şeklinde tanımlayacağımız bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Sosyolojide yine 2 soru sorulmuş, her 2’side metin analizi şeklinde kolay sorulardır. Psikoloji ve mantıktan birer soru sorulmuş ve her 2 soru da kolay sorular olarak tanımlanabilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmaktaydı. Genel olarak temel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU

2018 ve 2019 AYT sınavlarına göre, kolay sorunun az olduğu orta ve zor soru sayısının ağırlıkta olduğu bir sınav hazırlanmıştır.

Matematik kısmında müfredat dışı soru olmayıp güzel ve özgün sorulardan oluşmuştur. Matematik sorularında işlem yükünün çok olduğu görülmüştür. Geometri kısmında ise, soru dağılımı homojen olmayıp sınavın ağırlığının 11. sınıf müfredatından oluştuğu gözlenmiştir.  12. sınıftan 2 tane soru sorulmuştur. Geçen senelere oranla analitik geometri sorularındaki fazlalık dikkat çekicidir. Sorularda şekilsel ifadeler yerine sorunun görseli öğrenciye bırakılmıştır.

Sonuç olarak Türkiye ortalamasının düşeceği kanısındayız.

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR

2021 AYT’deki fizik soruları, kazanımları yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği; daha çok soru çözmekle başarılı olamayacağı sorulardan oluşmuştur. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş olan, soruları ezberlemek yerine anlamaya çalışan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

2021 AYT fizik soruları 2020’de olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur.

14 sorunun 7’si 11. sınıf (enerji, iki boyutta sabit ivmeli hareket, tork - denge, elektrik ve manyetizma), 7’si 12. sınıf (dairesel hareket, harmonik hareket, kütle çekim ve kepler yasaları, ışıkta girişim, fotoelektrik olay, radyoaktivite ve lazer) kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır.

Seçici sorular geçen seneye göre daha fazla olup bu soruların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ

2020 - 2021 öğretim yılı sonunda 27 Haziran 2021 tarihinde yapılan AYT sınavında kimya testi; temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Sınavdaki sorular müfredata uygun olup 11. ve 12. sınıf kimya dersi kazanımlarını ölçmektedir. 11. sınıf müfredatından 8 soru,12. sınıf müfredatından 5 soru sorulmuştur. Ancak; sorulması beklenen organik kimyada Bileşiklerin Elde ve Tepkimeleri, Çözünürlük Dengesi konularından soru sorulmamıştır. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN

2021 AYT biyoloji sorularının beklediğimiz zorluk düzeyinde olduğu gözlenmiş, sürpriz bir soru bulunmadığı belirlenmiştir. Konu dağılımlarının önceki yıllarla genel olarak uyumluluk göstermiş olduğu, kazanımların bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandığı tespit edilmiştir. Sadece ozmoregülasyon mekanizması sorusunun 11. sınıf Üriner Sistem kazanımlarına tam olarak karşılık gelmediğini düşünmekteyiz.

AYT sınavındaki 7 soru 11. sınıf kazanımlarından, 6 soru 12. sınıf kazanımlarından oluşmuştur. Gerek sınavlarımız da gerekse yayınlarımızda çıkan sorulara uyumluluk gösteren sorulardan oluşmaktadır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)