adscode
adscode

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Okullardan Haberler
Kurucu: Ömer Yıldız
Rektör vekili: Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu
Kuruluş tarihi: 2010
Bulunduğu il: Trabzon
Akademik birimleri: Mühendislik ve Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 fakültesi, 1 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri enstitüleri bulunuyor.
Öğrenci sayısı: 8.000 öğrencisi var.
Akademik personel sayısı: 400 akademik personeli bulunuyor.
Burs olanakları: Tam burs, yüzde 75 burs, yüzde 50 burs, tercih bursu var.
Yurt olanakları: 800 kişilik yurt mevcut.
Öğrenci kulübü sayısı: 50 öğrenci kulübü var.
Öğrenciler neden sizi seçsin?
1. Üniversitenin öğretim ücretleri ve burs imkânlarının diğer vakıf üniversitelerine kıyasla daha avantajlı olması,
2. Gençliğin dinamizmiyle deneyimi birlikte sunan, yurt dışı deneyimi yüksek, nitelikli akademik kadro,
3. Eğitim programlarının içeriklerinin güncel ve kaliteli olması, yenilikçi ve yeniliğe açık bir eğitim anlayışı,
4. Yeni bir üniversite oluşumuz nedeniyle yönetmeliklerden müfredata, yerleşkeden laboratuvarlarına kadar her şeyin geçmiş deneyimlerden de yararlanılarak çağdaş bir anlayışla oluşturuluyor olması,
56. Öğrenci sayısının diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında az oluşu öğrenci- öğretim üyesi ilişkilerinin yoğun oluşu ve bunun bir sonucu olarak öğrenim kalitesinin yüksekliği,
5. Çift anadal, yandal ve kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş imkânlarının varlığı,
7. Erasmus Programı ve ulusal ve uluslararası ortak çalışmalara katılma olanağı,
8. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversiteye ait yurt kapasitesinin yeterliliği,
9. Üniversitenin kuruduğu Trabzon doğunun batıya, güneyin kuzeye açıldığı bir konumdadır ve ülkemizin yaşamaya en uygun şehirlerden biridir. Bölgede güçlü bir edebiyat, sanat, spor ve musiki altyapısının varlığının öğrencilere değişik sosyal aktivite olanağı ve farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların karışıp kaynaştığı bir sosyalleşme alanı sunmakta oluşu,
10. Üniversite yerleşkelerinin Trabzon’da ve sahilde oluşu gerek şehir içi gerek şehirlerarası kara, hava ve deniz ulaşımı için çok elverişli konum oluşturması,
11. Yakın üniversitelerle iş birliği, bölgedeki diğer kurumlarla iyi ilişkiler,
12. TÜBİTAK, DPT, AB, vb. fon sağlayan kuruluşlardan destek alabilme imkânları,
13. Yeniliklere açık, demokratik, saydam, kararların oluşmasında katılımcılığı özendiren hızlı karar alıp uygulayan bir yönetim anlayışının yerleşiyor olması nedeniyle…
İletişim Bilgileri: www.avrasya.edu.tr 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)