adscode

Kadınların tarihi ve bugünü aydınlatılacak

“100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyum; araştırmacıları, akademisyenleri ve tarihe ilgi duyanları bir araya getirecek.

Kadınların tarihi ve bugünü aydınlatılacak
Üniversite

 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek olan “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ ‘Kadınların Cumhuriyeti’ (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyum 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında hem yüz yüze hem de online olarak gerçekleştirilecek. Sempozyuma başvuru süreci ise devam ediyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bir dizi etkinlik hazırlığı yapan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, farklı disiplinlerden araştırmacılar ile Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkılarını, kazanımlarını, güçlenmelerini ve başarılarını ortaya koymanın yanı sıra verdikleri mücadeleleri, karşılaştıkları engelleri, hak ve eşitlik konusundaki taleplerini, önerilerini, çözümlerini, isyanlarını ve umutlarını dile getirecek. Sempozyum, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından imkân oluştururken toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini de çeşitlendirecek.

Özgün çalışmalarla, farklı disiplinler bir arada

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik gösteriyorken, sempozyum bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektiflerini sunacak. Sempozyum kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakılmasına olanak sağlayacak.

Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 29 Ekim

‘Bilim ve Mühendislikte Kadınlar’dan ‘Cumhuriyet’te Çocuklar ve Çocukluk’a, ‘Küreselleşme’, ‘Göç’, ‘Çevre Sorunları’, ‘Kadın ve Hukuk’a kadar on dokuz ana başlık etrafında şekillenecek olan sempozyuma araştırmacılar ve katılımcılar https://kadineserleri100yil.beykoz.edu.tr/ adresi üzerinden “Kayıt” alanını doldurup başvuru yapabilecek.

Belirlenen konu başlıkları kapsamında bildiri özetleri 29 Ekim’e kadar kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr e-posta adresine gönderebilecek. *

*Katılımcıların bildiri önerilerinin daha önce bilimsel etkinliklerde sunulmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması beklenmektedir.

Sempozyumun ana başlıkları:
1. Cumhuriyet’in Kadın Kuşakları (1923-1950)
2. Cumhuriyet’te Çocuklar ve Çocukluk
3. Cumhuriyet’te İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Alanına Kadınlar Açısından Bakmak
4. Cinsiyet, Cinsellik, Cinsel Kimlik ve Yönelim
5. Eğitim ve Meslek Hayatında Kadınlar
6. Felsefe, Edebiyat ve Kadın
7. Feminist Alternatif Medya: Feminist Politikanın Araç ve Olanakları
8. Kadın Tarihi, Feminizm ve Arşivcilik
9. Kadın ve Hukuk
10. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Yayıncılığı
11. Küreselleşme, Göç, Çevre Sorunları ve Kadınlar
12. Medya, Sanat ve Görsel Temsil Açısından Kadınlar
13. Siyasal Katılım ve Karşıt Kamusal Alanlarda Kadınlar
14. Taşrada ve Kentlerde Değişen Gündelik Hayat ve Kadın Hayatları
15. Türkiye’de Kadın Emeği
16. Türkiye’de Kadın Hareketinin Tarihi Birikimi: Osmanlı Kadın Hareketinden Dijital Feminist Harekete
17. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Dünü-Bugünü
18. Yeniden Üretim, Cinsiyet, Cinsellik ve Ataerkillik Kıskacında Kadınlar
19. Bilim ve Mühendislikte Kadınlar

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)