adscode

Matematik ve fen derslerinde başarılı öğrenci oranı arttı

2015 TIMSS verileri ile hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin önceki yıllara göre 4. ve 8. sınıf düzeylerinde fen ve matematik derslerinde alt düzeydeki öğrenci oranı azalırken, orta ve üst düzey öğrenci…

Matematik ve fen derslerinde başarılı öğrenci oranı arttı
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2015 sonuçlarına göre hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin önceki yıllara göre 4. ve 8. sınıf düzeylerinde fen ve matematik alanındaki başarısız öğrenci oranı azalırken, orta ve üst düzey öğrenci oranında artış yaşandı.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından yapılan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 49 ülkenin katıldığı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2015 sonuçları açıklandı.

MEB'in 1999, 2011 ve 2015 yıllarındaki TIMSS verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, ilk defa 1999'da 8. sınıf düzeyinde katıldığı çalışmaya Türkiye, 2015 yılında 4. ve 8. sınıf düzeylerinde katıldı.

2015 TIMSS araştırmasına Türkiye, 498 okuldan toplam 12 bin 535 öğrenciyle katıldı.

4. sınıf matematikte 483 puan alan Türkiye, 2011 sonucuna göre, 14 puan artırarak 49 ülke arasında 39. sırada yer aldı.

Sıralamaları farklı olmasına rağmen Türkiye, Fransa ve Yeni Zelenda'nın puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görüldü.

Rapora göre, Türkiye puanını sürekli artıran ülkeler arasında yer aldı. 8. sınıf matematikte 458 puan alan Türkiye, 2011'deki rapora göre puanını 6 puan artırdı. Türkiye bu puanla 39 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

TIMSS 2015 matematik sonuçlarına göre orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 4. sınıf öğrencilerinin oranı, önceki yıllardaki sonuçlara göre artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı azaldı. Buna göre, TIMSS matematik 4. sınıf düzeyinde orta düzey ve üstü öğrencilerin oranı, 1999 ile kıyaslandığında yüzde 51'den yüzde 57'ye çıkarken alt düzey ve altı öğrencilerin oranı yüzde 49'dan yüzde 43'e geriledi.

8. sınıf matematik skorları
TIMSS 2015 8. sınıf matematik sonuçlarına göre, Türkiye'nin puanı, önceki TIMSS döngülerine göre sürekli arttı. Katıldığı ilk TIMSS araştırmasına göre Türkiye puanını 29 puan yükseltti.

Matematikte orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 8. sınıf öğrencilerin oranı TIMSS önceki yıllardaki sonuçlarına göre artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı azaldı. Bu sonuçlara göre 8. sınıf öğrencilerinin matematik yeterlik düzeylerinde istenen yönde iyileşme olduğu görüldü.

TIMSS matematik 8. sınıf düzeyinde ortay düzey ve üstü öğrencilerin oranı 1999 yılına göre yüzde 27'den yüzde 42'ye çıktı. Öte yandan 1999'da yüzde 73 olan alt düzey ve altı öğrencilerin oranı yüzde 58'e geriledi.

4. sınıf fen bilimlerinde durum
Araştırmaya göre, 4. sınıf fen bilimlerinde 483 puan alan Türkiye, bir önceki araştırmaya göre puanını 20 puan artırarak 47 ülke arasında 34. sırada yer aldı. Türkiye, bu puan ile Fransa ile aynı grupta yer aldı. Türk öğrencilerin en fazla puanını arttırdığı ders de 4. sınıf fen bilimleri oldu.

TIMSS 2015 fen bilimleri sonuçlarına göre orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 4. sınıf öğrencilerin oranı TIMSS 2011 sonuçlarına göre yüzde 10 oranında artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı yüzde 10 oranında azaldı.

Bu sonuçlara göre 4. sınıf öğrencilerinin yeterlik düzeylerinde istenen yönde iyileşme olduğu gözlendi. Bu kapsamda 1999'da 4. sınıf düzeyinde ortay düzey ve üstü öğrenci oranı yüzde 48'den yüzde 58'e yükseldi. Bunun yanında, aynı düzeyde alt düzey ve altı öğrenci oranı da yüzde 52'den yüzde 42'ye geriledi.

8. sınıf fen bilimleri sonuçları
8. sınıf fen bilimlerinde ise 493 puan alan Türkiye 2011'e göre puanını 10 puan artırarak 39 ülke arasında 21. sırada yer buldu.

TIMSS 2015 8. sınıf fen bilimleri sonuçlarına göre, Türkiye'nin puanı önceki TIMSS döngülerine göre sürekli arttı. Türkiye'nin katıldığı ilk TIMSS araştırmasına göre alınan son veriler, Türkiye'nin puanını 60 puan artırdığını ortaya koydu. Sıralamalar farklı olsa da Türkiye'nin puanı ile İtalya ve TIMSS ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespiti yapıldı.

TIMSS 2015 fen bilimleri sonuçlarına göre orta düzey ve üstü yeterlik düzeyine sahip 8. sınıf öğrencilerin oranı TIMSS önceki yıllardaki sonuçlarına göre artarken, alt düzey ve altı yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin oranı azaldı.

Bu sonuçlara göre, 8. sınıf öğrencilerinin yeterlik düzeylerinde istenen yönde iyileşme olduğu görüldü. Bu kapsamda 8. sınıf düzeyinde 1999'da yüzde 25 olan orta ve üstü öğrenci oranı, son verilere göre yüzde 59'a yükseldi. Bunun yanında aynı sınıf düzeyinde yüzde 75 olan alt düzey ve altı öğrenci oranı yüzde 41'e geriledi.

Puanını artıran ülkeler
Türkiye 4. sınıf matematikte bir önceki uygulama olan 2011'e göre puanını artıran 21 ülke arasında, 4. sınıf fen bilimlerinde puanını artıran 17 ülke arasında; 8. sınıf fen bilimlerinde puanını artıran 15 ülke arasında yer aldı. Türkiye 8. sınıf matematik alanında ise 6 puanlık bir artış sağlamasına rağmen düzeyi aynı kalan ülkeler arasında yer aldı.

TIMSS araştırmasında bir önceki çalışma olan 2011'e göre başarısını en çok artıran grubun, 20 puan artışla puanını 483'e yükselten 4. sınıf fen bilimleri olduğu ortaya çıkarken, bu dersi, 2011'e göre 14 puan artışla puanını 483'e çıkaran 4. sınıf matematik, 10 puanlık artışla 493 puana yükselen 8. sınıf fen bilimleri ve 6 puanlık artışla 458 puana yükselen 8. sınıf matematik dersi izledi.

Genel ortalamalar
Raporda, TIMSS sonuçlarına göre 4. sınıf öğrencilerinin genel ortalamasının 2011 sonuçları ile karşılaştırıldığında 20 puan arttığı görüldü. En fazla artışın 30 puan ile "fiziksel bilimler" konu alanında olduğu gözlenirken, en az artışın 12 puan ile "canlı bilimi" konu alanında olduğu gözlendi.

4. sınıf öğrencilerin her bir bilişsel düzeyde, 2011 sonuçları ile karşılaştırıldığında, puanlarının arttığı ortaya çıktı. En fazla artışın 23 puan ile uygulama bilişsel düzeyinde, en az artışın ise 11 puan ile akıl yürütme bilişsel düzeyinde olduğu görüldü.

8. sınıf öğrencilerin genel ortalamasının 2007'den beri düzenli olarak arttığı gözlendi. 2011 sonuçları ile karşılaştırıldığında, 2015 yılında en fazla artışın "kimya" konu alanında, en az artışın ise "biyoloji" konu alanında olduğu ortaya çıktı.

8. sınıf öğrencilerin "uygulama" ve "akıl yürütme" bilişsel düzeylerinde 2007 TIMSS uygulamasından beri puanının arttığı açıklandı. 2011 sonuçları ile karşılaştırıldığında 2015 yılında en fazla artışın "uygulama bilişsel" düzeyinde olduğu görüldü.

Akran zorbalığı
TIMSS 2015 uygulamasına katılan 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 57'sinin hemen hemen hiç, yüzde 28'inin ayda bir, yüzde 14'ünün haftada bir zorbalığa maruz kaldığı gözlendi.

Zorbalık durumuna göre öğrencilerin başarıları sırasıyla 500, 481 ve 431 puan düzeyinde oldu.

TIMSS 2011 uygulamasına göre, TIMSS 2015'te akran zorbalığında azalma yaşandığı sonucu ortaya çıktı. TIMSS 2015 uygulamasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 69'unun hemen hemen hiç, yüzde 26'sının ayda bir, yüzde 6'sının haftada bir zorbalığa maruz kaldığı görüldü.

Zorbalık durumuna göre, öğrencilerin başarıları sırasıyla 502, 485 ve 429 puan düzeyinde oldu.

TIMSS 2011 uygulamasına göre TIMSS 2015'te akran zorbalığında azalma yaşandığı aktarıldı.

AA

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)