adscode
adscode

Özel kreşlere yeni standartlar getirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları ile standartlarını yeniden düzenledi.

Özel kreşlere yeni standartlar getirildi
Eğitim


''Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, ''çalışma odası, çocuk bakıcısı, çocuk kulübü, grup sorumlusu, kreş, gündüz bakımevi, oyun ve emekleme odası, oyun, etkinlik ve uyku odası, sosyal çalışma görevlisi'' kavramları tanımlandı.

Aynı ilde devletin veya diğer kuruluşların kullandığı ya da toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanlar, yabancı kelime ve deyimler kullanılamayacak.

Binanın özelliği

Özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulübünün faaliyet göstereceği binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın, patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan işletme bulunamayacak. 

Çevrede fırın, patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde,  yetkili kurumlardan, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor istenecek.

Bina veya bitişiğinde baz istasyonu bulunmayacak. Kuruluş çevresinde baz istasyonu olması halinde, yetkili kurumlardan sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafenin korunup korunmadığına dair rapor alınacak.

Özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulübü ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekanların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunacak.

Oyun ve emekleme odaları 

Kreş ve gündüz bakımevlerinde, 0-36 aylık çocuklar için sabit karyola kullanılacak. Kapasite, çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanacak. Uyku odalarında her çocuğa en az 2 metrekare alan ve 6 metreküp hava düşecek şekilde planlamaya gidilecek.

37-66 aylık çocuklar için ise portatif karyola kullanılacak. Kapasite uyku, oyun, etkinlik ve uyku odası için gösterilen odanın büyüklüğüne göre hesaplanacak. Oyun, etkinlik ve uyku odalarında, her çocuğa en az 2 metrekare alan ve 6 metreküp hava düşecek şekilde planlamaya gidilecek.

Portatif tuvalet kullanılmayacak

Her 20 çocuk için rahatça kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte bir tuvalet ve lavabo bulunacak. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılacak ancak portatif tuvalet kullanılmayacak. 

0-36 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunacak. Her bebeğin özel eşyası ayrılacak, başka bebekler için kullanılmayacak. 

Hafif bedensel engelli çocuklar için özel rampa ve tuvalet bulunacak. İlgili kuruluşlardan alınan raporda belirtilmesi kaydıyla hafif derecede zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engeli olan çocuklar kabul edilecek, ayrımcılık yapılmaması için önlem alınacak.

Personele hizmet içi eğitim verilecek

Yönetmelikte personele ilişkin hususlar da düzenlendi.

Kurucu, bakım ve eğitim ortamının sağlanması, binanın kullanılabilir duruma getirilmesi, gerekli araç ve gereçlerin temini, maddi imkanların hazırlanması, yeterli personel istihdam edilmesi, personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun yapılmasını sağlamakla yükümlü olacak. 

Çocukların beslenmesi

Özel kreş ve gündüz bakımevinde çocukların yaş ve gelişimine uygun öğle yemeği, sabah ve ikindi kahvaltısı, çocuk kulüplerinde ise devam saatine göre öğün verilecek.

0-36 aylık çocuklara yönelik beslenme programı bulunacak. Yemek numuneleri, uygun ortamda 72 saat süreyle saklanacak.

Yönetmelikten önce açılanlara bir yıl süre 

Denetimler, vali onayıyla il müdürlükleri tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılacak. Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulananlar kapatılacak. 

Çocuklara yönelik tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış ve bunların engellenmesine yönelik tedbir almayan kurucu veya sorumlu müdüre ilişkin 2828 sayılı kanunun ilgili maddesi uygulanacak. 

Bu eylemlerin çalışanlara yönelik olması halinde de kapatma cezası verilecek.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)