adscode
adscode

Polis Akademisi kayıt başvuruları başladı

Polis Akademisi kayıt başvuruları başladı. Polis Akademisi kayıtları'nda aranan şartlar, kayıt tarihleri Polis Akademisi sitesinde açıklandı.

Polis Akademisi kayıt başvuruları başladı
Eğitim
Polis Akademisi kayıtları için başvurular başladı. Polis Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Yüksek Okulları, emniyet teşkilatının alt birim ihtiyaçlarını karşılamak için 2 bin 500 öğrenci alacak Emniyet genel müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre 3 büyük ilimiz İzmir, Ankara ve İstanbul'da öğrenciler Polis Akademisi kayıtları için başvuruda bulanabilecek. Bu başvurular için İstanbul'da ve Ankara'da 1000, İzmir ilinde ise 500 kişilik Polis Akademisi kontenjanı bulunuyor.

Polis Akademisi kayıt başvuruları 25 Eylül'de başladı ve 10 Ekim'de son erecek. Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavı ise 15 Ekim - 25 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Polis Akademisi başvurularını pa.edu.tr adresinden yapabilirsiniz, Polis Akademisi kayıt başvuruları için başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.


Polis Akademisi başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul'daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf, Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf, Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf, öğrencilerinden olmak.
İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1' inci ve 2' inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm' den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
Sevk edileceği devlet hastanesinden "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim - öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
Polis Akademisi'nden FYO öğrenci alımları hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatının personel ihtiyacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi (GBF), Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), Fakülte Yüksek Okullar (FYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından karşılanmaktadır. Bunlardan GBF, POMEM ve PMYO ülke genelinde alım yapmakta iken;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek için EGM adına Yüksek Öğretim Kurumlarında okutularak alt kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere 1989 yılından günümüze kadar sadece Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Devlet Üniversitelerinin belirlenen Fakülte ve bölümlerinden FYO olarak öğrenci alımı yapılmaktadır.  Günümüze kadar sadece Ankara iliyle sınırlı olan FYO alımları, mevcut imkan ve fiziki şartlar zorlanarak daha geniş bir alana yayılmıştır. Böylece ilk defa 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içerisinde bulunan Devlet Üniversitelerinde öğrenci alınması planlanmış ve fırsat eşitliği daha da genişletilmiştir.

Bilindiği üzere FYO olarak alınan öğrencilerin iaşe ve ibate gibi giderlerin karşılanması ve belirli meslek derslerinin de verilmesi gerekmektedir. Bu açıklama ile günümüze kadar sadece Ankara iliyle sınırlı olan bu uygulamanın imkanlar çerçevesinde üç ile çıkarılmasının neden başka iller de yok istismarının kamuoyunca daha iyi algılanması amacıyla yapılmıştır.
 
Kaynak: Haber7

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)