adscode

Sendikalardan rotasyon tepkisi

Bakan Tekin'in 'öğretmenlerin bir okulda en fazla 12 yıl kalabileceği' yönündeki açıklamasına sendikalardan tepki var.

Sendikalardan rotasyon tepkisi
Sendikalar
Güncelleme : 28-May-24 12:28

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan:

"ROTASYON TAKINTISI! Dönemin Milli Eğitim Bakanı sayın Nabi Avcı’nın dediği gibi, ‘ATTIĞINIZ TAŞ YİNE KURBAĞAYI BİLE ÜRKÜTMEYECEK’ ama yüzbinlerce öğretmeni huzursuz edeceksiniz! Aynı hataları tekrar etmenin kime ne faydası var? Meslektaşlarımızın yıllardır beklediği ÖMK düzenlemesi öncesinde gereksiz tartışmalarla gündem işgal ediliyor.. Öğretmenlerimizin mazeret tayinlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesi, sıra tayini uygulamasının yeniden uygulamaya geçirilmesi gibi son derece makul beklentileri karşılamak yerine, amaca hizmet etmeyecek ve sadece meslektaşlarımızın huzurunu kaçırmaktan başka bir işe yaramayacak ROTASYON tartışması, bizzat MEB kaynaklı duyumlarla gündemi işgal ediyor. ÖMK teklifinin TBMM gündemine geleceği bugünlerde, kanuna dair gerçekçi taleplerin tartışılması beklenirken, çalışma ortamını gerecek olan gereksiz gündemlerle meslektaşlarımız muhatap ediliyor. MEB'den beklentimiz, ÖMK’yı adına yakışır şekilde yeniden düzenlemesi ve daha verimli eğitim hizmeti için öğretmenlerimizin motivasyonunu artıracak tedbirler almasıdır.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu:

"Rotasyona Neden Karşıyız? 1-Öğretmenin en önemli haklarından birisi; zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra yer değiştirme hakkının sadece kendi isteğine bağlı olmasıdır. Rotasyon uygulaması ile inisiyatifinizde olan bu önemli hakkı Bakanlığa, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmiş olacaksınız.


2-Rotasyon uygulamasında; puanlarda oynama, torpil ve yandaş koruma vb. gibi suistimallerin önüne geçileceğinden emin olabilmek mümkün değildir. Benzeri suistimalleri yönetici atamalarında da yaşıyoruz.

3-Rotasyonu destekleyen ve bunu taşradan merkeze gelebilmek için bir şans olarak gören öğretmenlerimiz uygulamayı gördükten sonra büyük hayal kırıklığı yaşayacaktır. Rotasyon, merkeze gelebilmek için bir çözüm değildir. Merkezdeki öğretmen merkezde başka bir okula giderken, taşradaki öğretmen bir başka taşra ilçesine gidebilecektir. 2015 yılında ilan edilen ilçe puanları böyle bir sonuç doğurmaya yönelikti. O tarihte de aynı problem sendikalar tarafından dile getirilmiş, oluşturulan sert tepkiler rotasyonun iptalini sağlamıştı. Maalesef aynı senaryo tekrar uygulanmak istenmektedir.

4-Öğretmenler için yıllarca aynı öğrencileri okutmaları söz konusu değildir. Öğrenci sürekli değişmektedir. Bina ya da çevre değiştirmek bir anlam ifade etmeyecektir. Kurum kültürü denilen kavram, aynı yer ve çevrede uzun yıllar çalışma sonucu elde edilebilir ve başarı için önemlidir. 5-Bugün 8-10-12 yılda uygulanacağı konuşulan rotasyonun, önümüzdeki süreçte 3-4 yılda bir yapılması ve sadece il içinde değil, iller arasında da yapılmasının da önü açılmış olacaktır. Önemli bir hakkımızı kaybetmenin başka hangi olumsuz sonuçlar doğuracağını bugünden kestirebilmek, haklarımızı korumak için vaz geçilmez olarak görülmelidir."

Eğitim Bir Sen İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Erol Ermiş: ''Öğretmene rotasyon yıllar sonra yeniden gündemde. O zaman olduğu gibi bugün de lehte ve aleyhte görüşler bildiriliyor. O zaman bir simülasyon yapılmış, birçok sıkıntılar ortaya çıkınca vazgeçilmişti. O günkü sıkıntılara bir de hayat pahalılığı/geçim sıkıntısı eklenmiş durumda. MEB, rotasyon konusunda alandan gelen seslere ne kadar kulak verirse yaşanabilecek sıkıntıları o kadar minimize etme şansını yakalar."

Eğitim İş: Aldığı her karar ile eğitim sistemimizi kökten değiştiren, eğitim çalışanlarının yılların birikimiyle elde ettiği özlük haklarını gasp eden Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmenlerin haklarına saldırı teşkil edecek bir girişime daha imza atmaya hazırlanmaktadır.
Daha önce 652 sayılı KHK’nin ucu açık maddelerine dayanarak zorunlu rotasyonu öğretmenlere karşı tehdit unsuru olarak kullanan Bakanlık, eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgilenmek yerine şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere rotasyon uygulaması getirme planı içindedir. Öğretmenlerin isteği dışında rotasyona tabi tutulması sürgün anlamına gelmektedir ve Bakanlığın bu tür bir dayatma içine girmesi kabul edilemez.
Eğitim-İş olarak 8 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaretimizde, rotasyonu kendisine sormuştuk; şu an gündemlerinde olmadığını belirterek konuyu geçiştiren Bakan Tekin’in kendisi de ÖMK'da nelerin olacağını ya tam olarak bilmiyordu ya da gerçek dışı bilgi vermekten çekinmiyor.
Rotasyon uygulamasının neden sakıncalı olduğuna ve eğitim sistemimize nasıl zarar vereceğine bakacak olursak:
-Eğitimde İstikrarın Bozulması: Öğretmenlerin belirli bir süre sonra farklı bir okula veya bölgeye taşınmalarını zorunlu kılan rotasyon sistemi, eğitimde istikrarın bozulmasına neden olacaktır. Öğretmenlerin yeni bir ortama uyum sağlaması ve yeni öğrencileri tanıması zaman alacak, bu da derslerin verimliliğini olumsuz etkileyecektir.
-Öğretmen Motivasyonunun Azalması: Zorunlu rotasyon uygulaması, öğretmenlerin motivasyonlarını da düşürecektir. Öğrencilerine emeğini ve sevgisini vermiş öğretmenlerin, belirli aralıklarla bu ortamdan koparılması, onları demoralize edecek ve mesleki tatminlerini azaltacaktır.
-Ekonomik ve Sosyal Zorluklar: Rotasyon uygulaması, öğretmenler için maddi ve manevi yük anlamına da gelecektir. Farklı bir yere taşınmak, yeni bir ev bulmak, taşınma masraflarını karşılamak gibi birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, öğretmenlerin aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz etkileyecektir. Yüzbinlerce öğretmenimiz ailelerinden ayrılacak, aile bütünlükleri bozulacak buna bağlı olarak da iş verimleri düşecektir. Böyle bir rotasyon öğretmenlerimizi emekliliğe ve istifaya zorlamak demektir.
-Bürokratik Karmaşıklık: Rotasyon uygulaması, beraberinde yeni bir bürokratik yük de getirecektir. Öğretmenlerin yeni okullara atanması, yerleşmesi ve uyum sağlaması gibi süreçler, zaman ve emek gerektirecektir. Bu durum, eğitim bürokrasisini daha da karmaşık hale getirecek ve asıl önemli olan eğitim faaliyetlerine odaklanmayı zorlaştıracaktır.
-Eşitsizliklerin Artması: Rotasyon uygulaması, öğretmenlerin atama ve tayinlerinde eşitsizlikleri artıracaktır. Siyasi ve idari bağlantıları olan öğretmenler, istedikleri okullara ve bölgelere daha kolay atanabilirken, torpili olmayan öğretmenler dezavantajlı koşullarda görev yapmak zorunda kalacaktır. MEB, kendi ideolojik hedefleri ve yandaş sendikanın istekleri doğrultusunda kendi öğretmen sınıfını yaratacaktır.
•⁠ ⁠Örgütlenme hakkı gaspı: Öğretmenler sürekli yer değiştirecek, sendikal olarak sağlam bağlar kurmalarına da engel olunacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın rotasyon uygulaması planı, öğretmenin ihtiyaçlarını ve taleplerini göz ardı eden, eğitim sistemimize zarar verecek bir uygulamadır. Bu uygulamanın yerine, öğretmenlerin haklarını ve ihtiyaçlarını gözeterek, motivasyonunu ve iş tatminini artıracak, eğitimde istikrarı ve niteliği sağlayacak adımlar atılması gerekmektedir. Öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasına dayalı çözümler geliştirilmeli, hiç kimse kendi isteği dışında çalıştığı okuldan, çalışma arkadaşlarından ve öğrencilerinden zorla koparılmamalıdır.
Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının enflasyona göre güncellenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Bakanlığı, eğitimde yaşanan sorunlara yeni sorunlar ekleyecek, eğitim emekçileri arasında karşıtlık yaratarak okullardaki çalışma barışını bozacak, yeni bir kargaşa ortamı yaratacak uygulamalardan derhal vazgeçmesi konusunda uyarıyoruz. Eğitim-İş olarak öğretmenin kazanılmış haklarına saldırı anlamına gelecek zorunlu rotasyon uygulamasına karşı hukuki ve meşru zeminde mücadele edeceğimizi vurguluyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayılan bilgilere göre öğretmenlere rotasyon getirilmesi gündemde. Detayları bazı basın yayın organlarında paylaşıldığında ancak öğrenebildiğimiz bilgiler öğretmenler odasında doğal olarak öncelikle huzursuzluk oluşturmaktadır. Çünkü MEB’in yer değiştirme politikası şimdiye kadar hiç olmamıştır. MEB’in içinden gelmeyen bakan ve bakanlık yöneticileri öğretmenleri dinlemeden, paydaşlar ile görüşmeden yıllardır popülist adımlar atmış ve her adım daha büyük sorunları beraberinde getirmiştir. Zorunlu hizmetini yapanlar bir taraftayken belirli aralıklarla zorunlu hizmet affı getirilmiş doğal olarak zorunlu hizmetini yapanlar cezalandırılmıştır. İl içi ve il dışı atamalarında sebepsiz ve keyfi nedenlerle öğretmenlere müjde diye iptaller verilmiş, iptal edilen tercihlere yerleşebilecek öğretmenler cezalandırılmıştır. Dönem dönem ikinci il içi ve ikinci il dışı verilmiş, birincide çok düşük puanla uzak köylere gidenler varken ikinci de çok daha düşük puanla merkeze gelenler olmuş; birincide gidenler cezalandırılmıştır. Özür gruplarında plansızlıklar nedeniyle yeterli kontenjanlar açılmamış, il içinde yüzlerce km uzakta özür grubu ataması bekleyenler varken il dışından gelenler il emrine verilmiş, bir süre sonra onlar daha merkezi konumda çalışırken il içinden ayrı kalanlar cezalandırılmıştır. Yıl sonuna doğru yapılan norm fazlası atamalarında çok düşük puanlı kişiler daha merkezi okullara geçebilirken, onlarca yıldır tayin isteyip o okullara gidemeyenler cezalandırılmıştır. Hizmet puanlarında değişiklik yapılmış, zorunlu hizmet için atananlara belirli süreler sonrası artırımlı puanlar verilirken, yıllardır zorunlu hizmette çalışanlara artırımlı puan verilmemiş ve yıllardır orada çalışanlar cezalandırılmıştır. Yine yıllar önce rotasyon gelecek deyip bir çok kişi mağduriyet yaşamamak için tercihini yapmış, ardından rotasyondan vazgeçtik denilmiş ve rotasyon gelecek diye tercih yapanlar cezalandırılmıştır. Bu maddeleri çok daha uzatabilmek mümkündür ancak bilinmelidir ki MEB’in bir yer değiştirme politikası yoktur. Yer değiştirme politikanız olmaz ve günübirlik kararlar alıp vazgeçerseniz öğretmen size GÜVENMEZ! Bakanlığın yaptığı ve yapacağı her çalışmayı nasılsa vazgeçerler, nasılsa iptal ederler diye yorumlarlar ki şuana kadar da hep böyle olmuştur. Şimdi rotasyonla hareketlilik sağlayacağını düşünen MEB’e yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Teşvik ve BECAYİŞ’i de içeren ADİL ve ÖNGÖRÜLEBİLİR yer değiştirme düzenine geçmemiz şarttır. Tüm paydaşlar ile birlikte gelin bunu birlikte yapalım. Hizmet alanlarının ve hizmet bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi, Çalışma güçlüğü çekilen bölgelerde çalışanlara verilecek artırımlı ücretler, Hizmet alan ve bölgelerinde çalışılacak minumum süreler ile diğer bölgelere geçişlerde sağlanacak kolaylıklar, Karşılıklı yer değiştirmeyi getiren becayiş, İl içinde uygulanacak olan sıra sistemi Başta olmak üzere detaylı raporumuzu MEB’e sunduk. Öğretmenlerin farklı okullarda çalışmasının önü açılmalıdır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak bunu savunuyoruz ancak bunun yöntemi keyfi rotasyon değil öncelikle teşviktir.
 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)